Звертаємось правильно! Законодавчі вимоги до електронних звернень, інших письмових звернень споживачів

Відповідно до статті 40 Конституції України всі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов’язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Основним правовим актом, що регулює питання практичної реалізації громадянами конституційного права на звернення є Закон України “Про звернення громадян” №393/96-ВР від 02.10.1996, із змінами (далі – Закон №393).

Згідно з частиною 6 статті 5 Закону №393 Письмове звернення надсилається поштою або передається громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства. Письмове звернення також може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне звернення).

Отже, електронне звернення є різновидом письмового звернення та повинне відповідати всім законодавчим вимогам, визначеним статтею 5 цього Закону, які ставляться до письмового звернення.

У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається (частина 7 статті 5 Закону №393).

Тобто, електронне звернення без електронного підпису надсилається на електронну адресу Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області: dpssmykolayiv@dpssmk.gov.ua у вигляді сканованої копії або фотокопії звернення з підписом заявника із зазначенням дати. Звичайно опрацьовуються електронні звернення громадян, підписані з застосуванням електронного цифрового підпису.

Письмові звернення, оформлені без дотримання зазначених вимог статті 5 Закону №393, відповідно до цієї статті, повертаються заявнику з відповідними роз’ясненнями не пізніш як через десять днів від дня його надходження.

Відповідно до статті 8 Закону №393 письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає.

Звертаємо увагу, що відповідно до статті 6 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» №877-V від 05.04.2007, із змінами (далі – Закон №877) однією з підстав для здійснення позапланового заходу державного нагляду (контролю) є звернення фізичної особи про порушення, що спричинило шкоду її правам, законним інтересам, життю чи здоров’ю, навколишньому природному середовищу чи безпеці держави, з додаванням документів чи їх копій, що підтверджують такі порушення (за наявності).

Відповідно до статті 7 Закону №877 для здійснення планового або позапланового заходу орган державного нагляду (контролю) видає наказ, який має містити найменування суб’єкта господарювання та/або його відокремленого підрозділу або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи – підприємця, щодо діяльності якого здійснюється захід.

Враховуючи викладені норми законодавства, для належного розгляду питань, порушених у зверненні, заявнику слід зазначати у зверненні інформацію про:

  • найменування суб’єкта господарювання (юридичної особи) або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи – підприємця, з яким у заявника виникли договірні відносини при купівлі-продажу продукції (товару, роботи, послуги);
  • організаційно – правову форму такого суб’єкта господарювання (ТОВ, ФОП, тощо);
  • місце здійснення діяльності суб’єкта господарювання (коректна адреса магазину, офісу, тощо).

До звернення додаються копії документів, які підтверджують наявність правовідносин із суб’єктом господарювання – продавцем товару (виконавцем робіт, надавачем послуг), який порушив права споживача (розрахункового документу, товарного чеку, квитанції, накладної, письмового звернення до суб’єкта господарювання про поновлення порушених прав, його відповіді, тощо).

У разі отримання зазначеної інформації, Головне управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області розгляне Ваше звернення у встановленому законодавством порядку.