Звернення громадян за перше півріччя 2023 року

За перше півріччя 2023 році, управлінням безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області розглянуто 20 звернень громадян у сфері безпечності харчових продуктів, з яких 2 мали відповідні обґрунтування для здійснення позапланового заходу державного контролю щодо дотримання операторами ринку законодавства про харчові продукти.

В зв’язку з введенням в Україні воєнного стану внесені деякі зміни в проведенні заходів державного контролю.

Згідно пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 13.03.2022 № 303 «Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану» (надалі – Постанова №303), припинено проведення планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду на період воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64 “Про введення воєнного стану в Україні”.

Згідно пункту 2 Постанови №303, за наявності загрози, що має негативний вплив на права, законні інтереси, життя та здоров’я людини, захист навколишнього природного середовища та забезпечення безпеки держави, а також для виконання міжнародних зобов’язань України протягом періоду воєнного стану дозволити здійснення позапланових заходів державного нагляду (контролю) на підставі рішень центральних органів виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у відповідних сферах.

Наказом Мінагрополітики від 03.01.2023 №5 (далі – наказ №5) затверджено перелік підстав для здійснення позапланових заходів державного контролю за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження здоров’я та благополуччя тварин на період воєнного стану, які застосовуються за наявності загрози що має негативний вплив на права, законні інтереси, життя та здоров’я людини.

Однією з підстав, вищезазначеного переліку, є  звернення фізичної особи (фізичних осіб) про порушення, що спричинило шкоду її (їхнім) правам, законним інтересам, життю чи здоров’ю, навколишньому природному середовищу чи безпеці держави, з додаванням документів чи їх копій, що підтверджують такі порушення (за наявності).

Принагідно інформуємо, загроза значного негативного впливу на права, законні інтереси, життя чи здоров’я людини, навколишнє природне середовище повинна мати достатнє обґрунтування, для проведення позапланового заходу державного контролю, а саме:

  • наявність матеріалів (повідомлення центрів контролю профілактики хвороб МОЗ, акти санітарно-епідеміологічних обстежень, результати лабораторних досліджень, листи органів виконавчої влади та/або місцевого самоврядування, накладні, розрахункові документи, пояснення, фото-, відеоматеріали тощо), які в достатній мірі обґрунтовують завдання шкоди життю та здоров’ю людей (ті чи інші порушення вимог законодавства);
  • наявність повної інформації щодо суб’єктів господарювання (назва суб’єкта господарювання, коди ЄДРПОУ або РНОКПП фізичних осіб-підприємців, адреси потужностей, поштові індекси, обставини причинно-наслідкового зв’язку між шкодою життю і здоров’ю, отриманою громадянином, та діяльністю операторів ринку (потужностей), що таку шкоду завдали, і щодо яких мають бути проведені позапланові заходи державного контролю, тощо).
  • наявність актуальних адрес місць знаходження потужностей.