Здійснення метрологічного нагляду

197932   Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (далі  – Держпродспоживслужба), у зв’язку з численними  інформаційними запитами та зверненнями споживачів, щодо порядку повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оплати за ці послуги, інформує наступне.

   Відповідно до Положення Держпродспоживслужба є центральним органом виконавчої влади, що реалізує  державну політику , зокрема, у сфері метрологічного нагляду, шляхом

 • перевірки діяльності суб’єктів господарювання щодо додержання ними метрологічних вимог;
 • подає законодавчо регульовані засоби вимірювальної техніки (далі – ЗВТ), що перебувають в експлуатації, для інспекційної повірки, передбачених законодавством;
 • перевіряє кількість фасованого товару в упаковках під час його фасування та продажу.

   Відповідно до частини 1 статті 17 Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» від 05.06.2014 №1314 – VII (далі – Закон), законодавчо регульовані ЗВТ, що перебувають в експлуатації, підлягають періодичній повірці та повірці після ремонту.

Згідно із Законом та Положенням до повноважень Держпродспоживслужби не належить проведення повірки законодавчо регульованих ЗВТ, що перебувають в експлуатації.

   Відповідно до частини 5 статті 17 Закону повірка законодавчо регульованих ЗВТ, що перебувають в експлуатації, проводиться:

 • науковими метрологічними центрами, які мають міжнародно визнані калібрувальні та вимірювальні  можливості за відповідними видами та підвидами вимірювань, та/або із застосуванням національних еталонів;
 • науковими метрологічними центрами, метрологічними центрами та повір очними лабораторіями, уповноваженими на проведення повірки відповідних засобів.

   Перелік уповноважених підприємств, установ та організацій  на право проведення повірки ЗВТ .( Перелік)

Відповідно до статті 14 закону на підприємствах та організаціях, які виконують роботи у сфері законодавчо регульованої метрології, обов’язково утворюються метрологічні служби або призначаються особи, відповідальні за забезпечення єдності вимірювань.

Суб’єкти господарювання зобов’язані своєчасно з дотриманням встановлених  міжповірочних інтервалів  подавати законодавчо регульовані ЗВТ, що перебувають в експлуатації, на періодичну повірку.

Перелік категорій законодавчо регульованих ЗВТ, що підлягають періодичній повірці, затверджено постановою Кабінетів Міністрів України від 04.06.2015 №374.

Міжповірочні інтервали законодавчо регульованих ЗВТ, що перебувають експлуатації, затверджено наказом Мінекономрозвитку від 13.10.2016 №1747, який зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 01.11.2016 №14717/29547.

Слід зазначити, що відповідно до частини 4 статті 17 Закону періодична повірка, обслуговування та ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж) ЗВТ (результати вимірювань яких використовуються для здійснення розрахунків за спожиті для побутових потреб електричну та теплову енергію, газ і воду), що є власністю фізичних осіб, здійснюються за рахунок суб’єктів господарювання, що надають послуги з електро-, тепло-, газо- і водопостачання.

Відповідальність за своєчасність проведення періодичної повірки, обслуговування та ремонту (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж) ЗВТ (результати вимірювань яких використовуються для здійснення розрахунків за спожиті для побутових потреб електричну та теплову енергію, газ і воду), що є власністю фізичних осіб, здійснюються за рахунок суб’єктів господарювання, що надають послуги з електро-, тепло-, газо- і водопостачання. Періодична повірка проводиться за рахунок тарифів на електро-, тепло-, газо- і водопостачання.

Порядок подання ЗВТ на періодичну повірку, обслуговування та ремонт затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 08.07.2015 №474.

Відповідно до статті 22 Закону Держпродспоживслужба при здійсненні метрологічного нагляду за законодавчо регульованими ЗВТ, що перебувають  в експлуатації , проводить перевірку суб’єктів господарювання щодо:

 • стану та дотримання правил застосування ЗВТ;
 • додержання вимог до періодичної повірки ЗВТ;
 • застосування дозволених одиниць вимірювання під час експлуатації ЗВТ.

   В разі порушення Ваших прав на безкоштовну періодичну повірку, обслуговування та ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж) засобів вимірювальної техніки (результати вимірювань яких використовуються для здійснення розрахунків за спожиті для побутових потреб електричну і теплову енергію, газ і воду), що є власністю фізичних осіб, достовірність результатів вимірювань, в тому числі при:

 • забезпеченні захисту життя та охорони здоров’я;
 • контролі якості та безпечності харчових продуктів і лікарських засобів;
 • контролі стану навколишнього природного середовища;
 • контролі безпеки умов праці;
 • контролі безпеки дорожнього руху та технічного стану транспортних засобів;
 • топографо-геодезичних, картографічних та гідрометеорологічних роботах, роботах із  землеустрою;
 • торговельно-комерційних операціях та розрахунках між покупцем (споживачем) і продавцем (постачальником, виробником, виконавцем), у тому числі під час надання транспортних, побутових, комунальних, телекомунікаційних послуг, послуг поштового зв’язку, постачання та/або споживання енергетичних і матеріальних ресурсів (електричної і теплової енергії, газу, води, нафтопродуктів тощо);
 • обчисленні сум податків і зборів, податковому та митному контролі;
 • виконані робіт, пов’язаних з визначенням параметрів будівель, споруд і території забудови;
 • робіт з використанням апаратури глобальних супутникових навігаційних систем;
 • реєстрації національних і міжнародних спортивних рекордів,

Ви маєте право звернутися до Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області (54003, м. Миколаїв, пр. Центральний, 288). Держпродспоживслужба та її територіальні органи розглядають всі звернення споживачів, права яких було порушено, у встановлений чинним законодавством термін. Згідно зі ст. 5 Закону України «Про звернення громадян», звернення може бути усним чи письмовим. Пам`ятка для споживача

 Зразок скарги при порушені метрологічних вимог, 
               прав достовірність результатів вимірювань

 

Головне управління Держпродспоживслужби

в Миколаївській області

ПІП скаржника
Адреса скаржника
Контактний телефон
e-mail

Скарга

«_____» ______ 2017 року мною за адресою: ____________________, у магазині (АЗС) «______________________» ФОП _____________________ або (ТОВ «_______________ ») було придбано _______(найменування товару) вагою ___________(гр., кг); об’ємом_____ (мілілітр, літр).
Після контрольного зважування (перевіряння приладами обліку пального) мною встановлена похибка вимірювання  (невідповідність маси, об’єму товару в упаковці, недолив пального, скрапленого газу, тощо), яка становить_______(гр., кг); _____ (мілілітр, літр).
У зв’язку з порушенням метрологічних вимог при проведені комерційних операцій та розрахунки між покупцем (споживачем) і продавцем прошу провести перевірку ФОП _____________________ або (ТОВ «_______________ »), за адресою: ____________________.

Додатки:
– копія документу, який засвідчує факт придбання продукції;
– тощо.

Дата                                                                                                                Підпис

Вимоги до ваговимірювальної техніки, яка використовується при проведені торговельно-комерційних операцій
Пам’ятка для споживача щодо захисту від недостовірних результатів вимірювань
Зразок скарги при порушені метрологічних вимог, прав на достовірність результатів вимірювань