Законодавство України про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення

31 травня Всесвітня організація охорони здоров’я у 1988 році оголосила Всесвітнім днем без тютюну.

Тютюнопаління – шкідлива звичка, яка полягає у вдиханні диму тліючого тютюну, – це одна з форм токсикоманії. Вона чинить негативний вплив на здоров’я курців і оточуючих осіб. Нікотин, що міститься в тютюновому димі, практично миттєво потрапляє в кровотік через альвеоли легень. Крім нікотину, в тютюновому димі міститься велика кількість продуктів згоряння тютюнового листя і речовин, які використовуються при технологічній обробці.

Від хвороб, розвиток яких є наслідком тютюнопаління, щорічно помирає 5,4 млн осіб. Тобто 1 з 10 смертей у світі спричинена саме вживанням тютюнових виробів.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я в світі від причин, пов’язаних з курінням, щорічно передчасно вмирають більше, ніж від дорожньо-транспортних пригод, вживання наркотиків, або від СНІД.

Державна політика профілактики тютюнопаління України базується на пріоритетності збереження життя та здоров’я людини, яка врегульована ЗАКОНОМ УКРАЇНИ №2899-IV «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення», основними завданнями якого є (ст.3):

– визначення правових і організаційних засад державної політики щодо попередження куріння тютюнових виробів серед дітей і молоді та зменшення вживання тютюнових виробів громадянами з метою зниження ризику розвитку захворювань, втрати працездатності та їхньої передчасної смертності внаслідок куріння тютюнових виробів чи інших способів їх вживання;

-удосконалення профілактичних, просвітницьких заходів, спрямованих на попередження та зменшення куріння тютюнових виробів чи інших способів їх вживання;

забезпечення захисту людини від шкідливого впливу тютюнового диму на робочих і в громадських місцях;

-забезпечення інформування населення про ризики та шкідливі наслідки для здоров’я людини куріння тютюнових виробів чи інших способів їх вживання незалежно від віку людини і стану її здоров’я;

-встановлення засад відповідальності за порушення законодавства про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення.

На органи місцевого самоврядування,відповідно до Статті 9 цього ЗАКОНУ в межах компетенції, покладено контроль виконання відповідних програм щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення; сприяють вирішенню питань фінансового та матеріально-технічного забезпечення заходів і робіт, спрямованих на обмеження вживання тютюнових виробів, а також зменшення їх шкідливого впливу на здоров’я населення;

здійснюють контроль за проведенням профілактичних та лікувальних заходів у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці щодо обмеження вживання тютюнових виробів, зменшення їх шкідливого впливу на здоров’я населення, визначають вільні від куріння місця;

Забороняється виробнику тютюнових виробів, згідно Статті 10 ЗАКОНУ УКРАЇНИ №2899-IV, вміщувати в упаковку тютюнових виробів будь-які вкладки з інформацією про тютюнові вироби, що не передбачена законодавством.

Забороняється включення тютюнових виробів і предметів, пов’язаних з вживанням тютюнових виробів, до гуманітарної допомоги.

Забороняється фінансування, надання пільг за рахунок коштів Державного бюджету України та місцевих бюджетів виробнику тютюнових виробів та суб’єктам господарювання, що здійснюють їх реалізацію.

Медичні попередження щодо споживачів тютюнових виробів вказано в Статті 12 ЗАКОНУ УКРАЇНИ: На кожній упаковці тютюнових виробів повинно бути зазначено основне медичне попередження споживачів тютюнових виробів та одне додаткове медичне попередження про шкоду, якої завдає здоров’ю людини куріння тютюнових виробів, відомості щодо вмісту нікотину та смоли, що входять до складу тютюнових виробів і виділяються з тютюновим димом під час їх куріння.

Реалізація (продаж) тютюнових виробів, предметів, пов’язаних з їх вживанням, забороняється особам, які не досягли 18 років (ст. 13) ЗАКОНУ УКРАЇНИ.

Тютюнова залежність зазвичай формується у молоді роки, більшість сучасних дорослих курців почали курити, коли були підлітками.

Крім того, саме у підлітковому віці негативний вплив нікотину особливо небезпечний. Тютюнокуріння не дає молодому організму повноцінно розвиватися, а нікотин та інші отруйні речовини тютюнового диму згубно впливають на роботу мозку підлітка, порушуючи кровообіг, що призводить до швидкої втомлюваності й зниження навчальної успішності.

Високий рівень вживання тютюну в Україні є соціально-демографічною проблемою, яка стосується як усього населення загалом, так і дітей, учнівської та студентської молоді особливо. Поширеність куріння серед цієї категорії зростає, незважаючи на інформаційно- освітні заходи профілактики.

Відповідно до наказу № 855 від 08.11.2004 Міністерства освіти та науки України «Про заборону тютюнокуріння в навчальних закладах і установах Міністерства освіти і науки України і затвердження заходів щодо проведення антинікотинової інформаційно-освітньої та профілактичної роботи серед дітей, учнівської та студентської молоді та на виконання ст.56 Закону України «Про освіту» з метою надання підліткам об’єктивних сучасних знань щодо вироблення відповідального ставлення до власного здоров’я та усвідомлення його цінності, викорінення легковажного ставлення відносно куріння, а також формування навичок здорового способу життя: заборонити тютюнокуріння у приміщеннях і на територіях навчальних закладів та установ Міністерства освіти і науки України.

     Поширення тютюнової епідемії є глобальною проблемою, яка має серйозні наслідки для здоров’я людей і яка вимагає якнайширшого міжнародного співробітництва та участі всіх країн в ефективних, належних і всебічних міжнародних діях у відповідь,

У 2006 р. Україна ратифікувала Рамкову конвенцію з боротьби проти тютюну (РКБТ), перший у світі міжнародний правовий договір у сфері громадського здоров’я, що накладає юридичні зобов’язання.

Також 13 березня 2012 року в Україні було схвалено Закон про повну заборону реклами сигарет. Заборона стосується не тільки реклами, а й будь яких способів стимулювання продажів тютюнових виробів. Закон вступив в силу 17 вересня 2012 року.

А з 4 жовтня 2012 року на упаковках сигарет в Україні розпочали друкувати фотоілюстрації із попередженням про хвороби, які можуть бути викликані тютюнопалінням.

Чому люди курять зрозуміти важко. Змушувати людину кинути палити безглуздо. Кожен курець повинен для себе усвідомити масштаби проблеми цієї згубної звички та набратися терпіння і сили волі, аби її позбутися.