Законодавча база

Уніфіковані акти

Наказ №667 від 19.04.2019 року Про затвердження типових форм документів у сфері державного ринкового нагляду і державного контролю продукції ;

АКТ перевірки характеристик продукції;

АКТ перевірки стану виконання суб’єктом господарювання рішень;

АКТ перевірки додержання вимог щодо представлення продукції за місцем проведення ярмарку, що не відповідає встановленим вимогам;

Наказ від 06.11.2019 р Про затвердження уніфікованих форм актів, складених за результатами проведення планової (позапланової) перевірки з метрологічного нагляду щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері законодавчо регульованої метрології ;

АКТ складений за результатами проведеної планової (позапланової) перевірки ЗВТ;

Акт складений за результатами проведенної планової (позапланової) перевірки фасованого товару;

АКТ перевірки дотримання законодавства про захист прав споживачів

Нормативно-правові акти з метрології

Закон України від 05.06.2014 № 1314-VII «Про метрологію та метрологічну діяльність»

Закон України від 05.04.2007 № 877-V «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»

Закон України від  02.12.2010 № 2735-VI «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції»

Закон України від 02.12.2010 № 2736-VI «Про загальну безпечність нехарчової продукції»

Постанова КМУ від 13.01.2016 № 94 «Про затвердження Технічного регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки» 

Постанова КМУ від 24.02.2016 № 163 «Про затвердження Технічного регламенту засобів вимірювальної техніки»

Постанова КМУ від 16.12.2015 № 1193 «Про затвердження Технічного регламенту щодо деяких товарів, які фасують за масою та об’ємом у готову упаковку»

Постанова КМУ від 16.12.2015 № 1062 «Про затвердження Технічного регламенту щодо неавтоматичних зважувальних приладів» 

Постанова КМУ від 19.08.2015 № 607 «Про затвердження Технічного регламенту щодо пляшок, які використовуються як мірні ємності» 

Постанова КМУ від 16.12.2015 № 1195 «Про затвердження Порядку встановлення міжповірочних інтервалів законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки за категоріями» 

Постанова КМУ від 16.12.2015 № 1058 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері метрології та метрологічної діяльності та визначається періодичність здійснення Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів планових заходів метрологічного нагляду за законодавчо регульованими засобами вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та кількістю фасованого товару в упаковках» 

Постанова КМУ від 08.07.2015 № 474 «Про затвердження Порядку подання засобів вимірювальної техніки на періодичну повірку, обслуговування та ремонт»

Постанова КМУ від 04.06.2015 № 374 «Про затвердження переліку категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що підлягають періодичній повірці» 

Постанова КМУ від 31.10.2007 № 1279 «Про затвердження Порядку відшкодування суб’єктом господарювання витрат, пов’язаних з проведенням експертизи (випробування) зразків продукції» 

Наказ Мінекономрозвитку від 01.11.2016 № 1837 «Про затвердження уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планової (позапланової) перевірки з метрологічного нагляду у сфері законодавчо регульованої метрології», зареєстрований у Мін’юсті 18.11.2016 за № 1501/29631 

Наказ Мінекономрозвитку від 13.10.2016 № 1747 «Про затвердження міжповірочних інтервалів законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, за категоріями», зареєстрований у Мін’юсті 01.11.2016 за № 1417/29547 

Наказ Мінекономрозвитку від 08.02.2016 № 193 «Про затвердження Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів», зареєстрований у Мінюсті 24.02.2016 за № 278/28408

Наказ Мінекономрозвитку від 04.08.2015 № 914 «Про затвердження визначень основних одиниць SI, назв та визначень похідних одиниць SI, десяткових кратних і частинних від одиниць SI, дозволених позасистемних одиниць, а також їх позначень та Правил застосування одиниць вимірювання і написання назв та позначень одиниць вимірювання і символів величин», зареєстрований в Мін’юсті 25.08.2015 за № 1022/27467 

Наказ Мінекономрозвитку від 21.12.2015 № 1719 «Про затвердження норм часу, необхідного для проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації», зареєстрований у Мінюсті 14.01.2016 за № 51/28181

Наказ Мінекономрозвитку від 23.12.2015  № 1747 «Про затвердження Типового положення про метрологічні служби центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, органів управління об’єднань підприємств, підприємств, установ та організацій, які виконують роботи у сфері законодавчо регульованої метрології, визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики», зареєстрований в Мін’юсті 16.01.2016 за № 79/28209 

Наказ Мінекономрозвитку від 14.06.2016 № 972 «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів», зареєстрований у Мін’юсті 02.07.2016 за № 914/29044

Нормативно-правові акти з ринкового нагляду

Закон України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції».

Закон України «Про загальну безпечність нехарчової продукції».

Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

Постанова КМУ від 01.06.2011 № 573 «Про затвердження переліку органів державного нагляду та сфер їх відповідальності».

Постанова КМУ від 31.08.2011 № 921 «Деякі питання відшкодування суб’єктом господарювання вартості відібраних зразків нехарчової продукції та проведення їх експертизи (випробування)».

Постанова КМУ від 05.10.2011 № 1017 «Про затвердження Порядку здійснення контролю стану виконання рішень про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів».

Постанова КМУ від 26.12.2011 № 1397 «Про затвердження Порядку функціонування національної інформаційної системи державного ринкового нагляду, внесення до неї відомостей і подання повідомлень».

Постанова КМУ від 26.12.2011 № 1398 «Про затвердження Порядку функціонування системи оперативного взаємного сповіщення про продукцію, що становить серйозний ризик, та подання повідомлень для внесення до неї».

Постанова КМУ від 26.12.2011 № 1400 «Деякі питання захисту прав споживачів (користувачів) щодо безпечності нехарчової продукції».

Постанова КМУ від 26.12.2011 № 1401 «Про затвердження Порядку подання повідомлення про продукцію, яка не відповідає загальній вимозі щодо безпечності продукції, органам державного ринкового нагляду».

Постанова КМУ від 26.12.2011 № 1404 «Про затвердження ступенів ризику видів нехарчової продукції та критеріїв, за якими визначається належність нехарчової продукції до відповідних ступенів ризику».

Постанова КМУ від 26.12.2011 № 1406 «Питання реалізації та знищення використаних під час проведення експертизи (випробування) зразків нехарчової продукції, що були відібрані в межах здійснення державного ринкового нагляду».

Постанова КМУ від 26.12.2011 № 1407 «Про затвердження Методики вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів».

Постанова КМУ від 26.12.2011 № 1410 «Про затвердження Порядку розроблення та перегляду секторальних планів державного ринкового нагляду моніторингу та звітування про їх виконання».

Про затвердження типових форм документів у сфері державного ринкового нагляду, від 11.06.2012 №690

Кодекс України про адміністративні правопорушення

 Сфера відповідальності

Постанова КМУ від 11.03.2009 № 190 «Про затвердження Технічного регламенту неавтоматичних зважувальних приладів»

Постанова КМУ від 08.04.2009 № 332 «Про затвердження Технічного регламенту щодо суттєвих вимог до засобів вимірювальної техніки».

Постанова КМУ від 03.09.2008 № 787 «Про затвердження Технічного регламенту максимально дозволеного споживання електроенергії холодильними приладами»

Постанова КМУ від 03.12.2008 № 1057 «Про затвердження Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні»

Постанова КМУ від 27.05.2015 № 340 «Про затвердження Технічного регламенту енергетичного маркування електричних ламп та світильників»

Постанова КМУ від 14.01.2009 № 13 «Про затвердження Технічного регламенту щодо назв текстильних волокон і маркування текстильних виробів»

Постанова КМУ від 29.10.2009 № 1149 «Про затвердження Технічного регламенту безпеки низьковольтного електричного обладнання»

Постанова КМУ від 27.08.2008 № 748 «Про затвердження Технічного регламенту водогрійних котлів, що працюють на рідкому чи газоподібному паливі»

Постанова КМУ від 24.09.2008 № 856 «Про затвердження Технічного регламенту приладів, що працюють на газоподібному паливі»

Постанова КМУ від 08.10.2008 № 898 «Про затвердження Технічного регламенту обладнання та захисних систем, призначених для застосування в потенційно вибухонебезпечному середовищі»

Постанова КМУ від 05.11.2008 № 967 «Про затвердження Технічного регламенту пересувного обладнання, що працює під тиском»

Постанова КМУ від 30.01.2013 № 62 «Про затвердження Технічного регламенту безпеки машин»

Постанова КМУ від 20.09.2008 № 717 «Про затвердження Технічного регламенту мийних засобів»

Постанова КМУ від 11.07.2013 № 515 «Про затвердження Технічного регламенту безпечності іграшок»

Постанова КМУ від 24.06.2009 № 679 «Про затвердження Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання»

Постанова КМУ від 29.07.2009 № 785 «Про затвердження Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання»

 Закон України «Про загальну безпечність нехарчової продукції»

 Нормативно-правові акти у сфері захисту споживачів

Розпорядження КМУ від 29.0.32017 №217-р “КОНЦЕПЦІЯ державної політики у сфері захисту прав споживачів на період до 2020 року”

Розпорядження КМУ від 27.12.2017 №983-р “Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції державної політики у сфері захисту прав споживачів на період до 2020 року”.

ПКМУ від 15.06.2006р №833 “Про затвердження порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів”

ПКМУ від 02.09.2015 №667 “Про затвердження Положення про Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

Закон України “Про захист прав споживачів”;

Закон України “Про загальну безпечність нехарчової продукції”;

Наказ “Про затвердження Правил роздрібної торгівлі непродовольчими товарами”;

Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення;

Закон України “Про житлово-комунальні послуги”;

Закон України “Про електронну комерцію”;

П О С Т А Н О В А від 16 травня 1994 р. N 313 Київ Про затвердження правил побутового обслуговування населення;

П О С Т А Н О В А від 20 грудня 1997 р. N 1442 Київ Про затвердження Правил роздрібної торгівлі нафтопродуктами;

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 17 серпня 2002 р. № 1177 Київ Про затвердження Положення про порядок накладення та стягнення штрафів за порушення законодавства про захист прав споживачів;

П О С Т А Н О В А від 31 жовтня 2007 р. N 1280 Київ

Про затвердження Порядку відбору зразків продукції для визначення її якісних показників та форми акта відбору зразків продукції

Закон України ” Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”;

Закон України “Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення

Про заходи щодо попередження та зменьшення вживання тютюнових виробів”;

Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2008 року № 1164 “Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, пов’язаної з виробництвом, випуском і реалізацією продукції (виконанням робіт, наданням послуг), та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)”;

Закон України “Про рекламу”.

Перелік нормативно-правових актів у сфері споживчої політики та захисту прав споживачів