Загальна гігієнічна характеристика індустріальних джерел іонізуючого випромінювання, їх використання в практичній діяльності людини

Індустріальними називаються джерела іонізуючого випромінювання штучного походження, які цілеспрямовано використовуються у відповідних радіаційних технологіях для отримання певної користі. Галузями використання штучних джерел іонізуючого випромінювання є такі:

  1. Медицина (діагностика та лікування).
  2. Ядерна енергетика (отримання електроенергії).
  3. Промисловість (дефектоскопія та методи технологічного контролю, опромінення об’єктів для їх стерилізації, радуризації тощо).
  4. Рентгеноструктурний та рентгеноспектральний аналіз.
  5. Геологія (нейтронний каротаж свердловин).
  6. Наукові дослідження (радіобіологія, фізика, радіохімія та ін).
  7. Військово-промисловий комплекс, космічна галузь.

Потужними джерелом іонізуючого випромінювання є радіоактивні від- ходи, які можуть утворюватися при будь-якому використанні джерел іонізуючого випромінювання.

За типом індустріальні штучні джерела поділяються на нерадіонуклідні і радіонуклідні. Нерадіонуклідні джерела – пристрої, які не містять радіоактивних речовин, але за певних умов здатні генерувати іонізуюче випромінювання. До нерадіонуклідних джерел відносяться рентгенодіагностичні і рентгенотерапевтичні апарати, установки для проведення рентгеноструктурного та рентгеноспектрального аналізу, рентгенодефектоскопи.

Радіонуклідні джерела іонізуючого випромінювання поділяються на закриті і відкриті.

Закрите джерело – радіоактивна речовина, укладена в тверду захисну оболонку із нерадіоактивного матеріалу, яка запобігає розповсюдженню речовини при звичайних умовах використання протягом установленого терміну експлуатації. Закриті джерела можуть використовуватись як самостійно, так і входити до складу різних радіонуклідних приладів, застосовуватись для технологічного контролю за виробничими процесами. Ними оснащують установки для опромінення об’єктів, що підлягають стерилізації, радуризації, опромінення овочевих та зернових культур для попередження їх дострокового проростання тощо.

elekta_synergy_0-e1504515316551

До відкритих джерел іонізуючого випромінювання відносяться радіонукліді джерела, при звичайному використанні яких можливе надходження радіоактивних речовин у робочі приміщення або людини, радіоактивне забруднення робочих поверхонь і навколишнього середовища. До відкритих джерел відносяться: радіофармацевтичні препарати – дозволені для використання в медицині речовини, які містять певні радіонукліди; радіоактивні розчини, що використовуються при калібровці, у наукових дослідженнях; радіохімічні препарати, що використовуються в радіохімічних лабораторіях; ядерно-паливний цикл (лабораторії, активна зона тощо); продукти ділення, утворені в результаті застосування ядерної зброї; радіоактивні відходи – викиди (у повітря) і скиди (у водоймища) при радіаційних і ядерних аваріях; радіонукліди в нативному стані та їх різноманітні сполуки у вигляді газу, аерозолю, пари, рідини, порошку.

0e67f7e76cf1ef95e9b5828594287919_ce_1200x640x0x87_cropped_800x427

Закриті і відкриті джерела можуть мати дуже незначні активності; тоді вони звільняються від регульованого контролю згідно з встановленими законодавством критеріями і перестають вважатися джерелами іонізуючого випромінювання, не реєструються як джерела іонізуючого випромінювання і не потребують додержання спеціальних протирадіаційних вимог при роботі з ними.