Забруднення питної води: причини та запобігання

Частина перша

Вода є одним з найважливіших елементів життя, її роль важко переоцінити. Все живе  на планеті багато в чому сформовано саме завдяки воді. Будь-яка біохімічна реакція в організмі людини протікає оптимально тільки при достатній кількості молекул води. І тому дуже важливо, щоби вода, яку людина вживає, була фізіологічно повноцінною та нешкідливою за складом.

До складу питної води зазвичай входить низка речовин, які  потрапляючи  до організму людини,  певним чином впливають на нього.

Органолептичні, фізико-хімічні, токсикологічні, мікробіологічні,  паразитологічні  та радіаційні показники  питної води регламентуються Державними санітарними нормами і правилами «Гігієнічні вимоги до води питної,  призначеної для споживання людиною» (ДСанПіН 2.2.4-171-10).            Токсикологічні показники питної води, які визначаються в питній воді,  складаються з органічних (поліакріламід, формальдегід, хлороформ, бенз-а-пірен, дибромхлорметан, тригалогенметали, пестициди), інтегральних (перманганатна окиснюваність) та найбільш численних- неорганічних компонентів. До цієї групи відносяться метали (алюміній, кадмій, кобальт, молібден, нікель, натрій, ртуть, свинець, селен, срібло, хром), металоіди (миш’як) а також, кремній, сполуки азоту( амоній, нітрати, нітріти), озон, фториди, сполуки хлору (диоксід хлору, хлорити).

Накопичення в  природному середовищі невластивих йому речовин у значній мірі є наслідком господарської діяльності людини. Серед них тверді відходи (сміття), стоки промислових підприємств, побутові каналізаційні стоки,  добрива та  хімікати, що застосовуються для обробки земельних ділянок від шкідників, які призводять до забруднення довкілля, у тому числі джерел питної води, що негативно впливає  на здоров‘я людей.   Тому  питання ефективної  очистки води від хімічних речовин на спорудах систем водопостачання з використанням сучасних методів, а також використання колективних та індивідуальних установок доочищення води є одним із важливих профілактичних засобів , спрямованих на збереження здоров’я людини.