Забезпечення державного контролю за дотриманням законодавства у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів та у галузі ветеринарної медицини

Протягом І півріччя 2023 року Головним управлінням Держпродспоживслужби в Миколаївській області проведено 37 позапланових заходів державного контролю за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин. Таким чином, проведено інспектування потужностей з виробництва рослинних олій – 10, кафе – 1, операторів ринку що здійснюють зберігання харчових продуктів – 9, суб’єктів з роздрібної торгівлі – 1, суб’єктів з оптової торгівлі – 2, операторів з розведення та вирощування великої рогатої худоби – 3, потужностей з забою сільськогосподарських тварин – 1, м’ясопереробних підприємств – 1, молокопереробних підприємств – 3, потужностей з виробництва кормів для сільськогосподарських тварин – 5, рибопромислових суден – 1.

Вказані заходи державного контролю проведені з підстав визначених в Переліком підстав для здійснення позапланових заходів державного контролю за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин на період воєнного стану, що затверджений наказом Мінагрополітики від 03.01.2023 р. № 5, а саме:

  • подання суб’єктом господарювання письмової заяви до відповідного органу державного нагляду (контролю) про здійснення заходу державного нагляду (контролю) за його бажанням – 30;
  • перевірка виконання суб’єктом господарювання приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих за результатами проведення попереднього заходу органом державного нагляду (контролю) – 4;
  • звернення фізичної особи (фізичних осіб) про порушення, що спричинило шкоду її (їхнім) правам, законним інтересам, життю чи здоров’ю, навколишньому природному середовищу чи безпеці держави, з додаванням документів чи їх копій, що підтверджують такі порушення (за наявності) – 3.

За результатами позапланових заходів державного контролю видано 6 приписів щодо усунення порушень.

Крім того, на підконтрольних потужностях здійснено відбір 88 зразків харчових продуктів та доставлено до уповноваженої лабораторії для проведення моніторингових досліджень.