Якщо ціна на ціннику і в чекові не співпадають

Споживач завжди обирає товар за прийнятною для нього ціною. Інформація про розмір ціни зазначається на ціннику до товару для наочного сприйняття потенційним покупцем, яке впливає на його наступну економічну поведінку. Отримання доступної, достовірної та своєчасної (до моменту купівлі) інформації про вартість товару в магазині – є законним правом споживача!

Проте, досить часто виникають такі ситуації, коли в супермаркетах (рідше в інших магазинах)  покупець приймає рішення придбати товар за ціною, яку він побачив на ціннику, але в момент розрахунку або після оплати виявляється, що відпускна вартість товару вища за оприлюднену в торгівельній залі.

В означеній ситуації споживач має право а) вимагати повернення різниці вартості, якщо вже сплатив за товар; б) відмовитись від покупки; в) придбати товар за вказаною на ціннику ціною.

Відповідно до частини 1 статті 15 Закону України “Про захист прав споживачів”  №1023-ХІІ від 12.05.1991 із змінами (далі – Закон №1023) споживач має право на одержання необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про продукцію, що забезпечує можливість її свідомого і компетентного вибору. Інформація повинна бути надана споживачеві до придбання ним товару.

Інформація про продукцію повинна містити дані про ціну (тариф), умови та правила придбання продукції.

Згідно з пунктом 16 Правил роздрібної торгівлі продовольчими товарами, затверджених наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 11.07.2003 №185, із змінами, суб’єкт господарської діяльності повинен забезпечити інформування споживачів про роздрібні ціни в грошовій одиниці України за допомогою ярликів цін (цінників) на зразках товарів, які оформляються відповідно до Інструкції про порядок позначення роздрібних цін на товари народного споживання в підприємствах роздрібної торгівлі та закладах ресторанного господарства, затвердженої наказом Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України
від 04.01.97 №2 (далі – Інструкція).

Відповідно до пункту 11 Інструкції після проведення переоцінки  товарів суб’єкт господарювання повинен перемаркірувати ціни шляхом закреслення попередньої ціни і позначення нової ціни на цінниках, товарних ярликах, етикетках підприємств-виготівників, упаковці та ін. кожної одиниці товару і засвідчити підписом працівника, відповідального за формування, встановлення або застосування цін.

Оформлення засобів інформування про ціни проводиться  до  надходження товару до торговельного залу або об’єкта дрібно-роздрібної торговельної мережі (пункт 12 Інструкції).

Працівники суб’єкта господарювання до початку роботи повинні перевірити наявність
і правильність оформлення ярликів цін (цінників)
 , покажчиків цін, меню, прейскурантів цін.

Згідно зі статтею 19 Закону №1023 забороняється ведення нечесної підприємницької діяльності, зокрема будь-якої діяльності (дій або бездіяльності), що вводить споживача в оману.

Якщо підприємницька практика спонукає або може спонукати споживача дати згоду на здійснення правочину, на який в іншому випадку він не погодився б, така практика вважається такою, що вводить в оману.

Цінник не тільки призначається для надання споживачу основної інформації про товар. Це пропозиція про укладання публічного договору про продаж товару. Стаття 633 Цивільною кодексу України (далі – ЦК України) визначає, що публічним є договір, в якому одна сторона – підприємець  бере на себе зобов’язання здійснити продаж товару кожному, хто до неї звернеться. Згідно із статтею 641 цього Кодексу, пропозиція укласти договір повинна містити істотні умови цього договору, частиною яких є ціна. Підприємець не має права відмовитися від укладення публічного договору за наявності у нього можливостей надання споживачеві відповідних товарів (частина 4 статті 633 ЦК України). Працівники до початку робити магазину зобов’язані встановити цінники з належними цінами. Неточності положень договору купівлі-продажу (різні ціни на ціннику та в чеку, комп’ютері касового апарату, тощо) тлумачяться на користь покупця відповідно до частини 8 статті 18 Закону №1023.

Отже, при виникненні відповідних непорозумінь при розрахунку за товар, насамперед,
слід звернутися до адміністрації магазину з вимогою повернення різниці між ціною на ціннику та ціною, зазначеною в чеку, або продати товар за ціною цінника. Відмова адміністрації вирішити питання позитивно – є також порушенням прав споживача!

В такому разі зберіть докази порушення Ваших прав: сфотографуйте цінник, звичайно ж, збережіть чек. Щоб бути впевненим, що цінник відповідає певному товару, перевіряйте штрих-код на ньому: цифри на штрих-коді на ціннику і на товару повинні бути однаковими.

Зверніться письмово з відповідною заявою-претензією про порушення Ваших прав до суб’єкта господарювання, який провадить підприємницьку діяльність в магазині. Зазвичай інформація щодо найменування господарюючого суб’єкта та його місця реєстрації знаходиться в куточку покупця.

Нагадуємо, що подібні претензії, заяви подаються у двох примірниках, на одному з яких проставляється дата прийняття та дані про особу, що прийняла претензію для передачі суб’єкту господарювання. У випадку відмови прийняти претензію, остання надсилається поштою рекомендованим листом з повідомленням про вручення на адресу реєстрації суб’єкта господарювання.

Суб’єкт господарювання повинен розглянути письмове звернення споживача у місячний строк, задовольнити його законні вимоги та надати (надіслати) письмову відповідь про вжиті заходи реагування заявнику.

В залежності від ситуації, в оперативному порядку можна викликати поліцію для фіксації факту обрахунку на касі відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення
(далі – КУпАП). Відповідно до статті 255 КУпАП протокол про адміністративне правопорушення за статтею 155-2 (Обман покупця чи замовника) мають право складати уповноважені на те посадові особи органів Національної поліції України.

Вчинивши всі перелічені вище так звані підготовчі дії, в разі невирішення суб’єктом господарювання питань письмового звернення із законними вимогами, споживач вправі звернутися до Головного управління Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Миколаївській області з письмовою заявою щодо порушення його прав, долучивши до неї зібрані докази, або з відповідною позовною заявою до суду.

Отже, Закон України на Вашому боці, якщо в магазині вимагають переплатити за товар. Відстоювати свої права споживача варто усюди, де їх порушують!