Якісний посівний матеріал – запорука високої врожайності

Готуючись до весняно-посівної кампанії, аграрії повинні  перш за все перевірити насіння на показники якості та безпеки в лабораторних умовах.

Якісний посівний матеріал – запорука високої врожайності: адже якщо посіяне насіння не зійде, або зійде і дасть неоднорідні сходи – жодні добрива чи засоби захисту рослин ситуацію не врятують. Якісне насіння дає змогу без додаткових  витрат  на придбання добрив, пестицидів забезпечити належний розвиток рослин, знизити негативний вплив бур’янів, хвороб, шкідників і на цій ос­нові підвищити врожайність культури і якість одержуваної продук­ції, поліпшити екологічний стан поля.

Насіння характеризується сортовими, посівними і врожайними властивостями. Коли йдеться про сортові якості насіння, мають на увазі  ступінь їх чистосортності. Так, у пшениці, ячменю, вівса, проса сортова чистота має відповідати таким вимогам стандарту: добазове та базове насіння – не менше 99,9 %; у сертифікованого насіння першої генерації – не менше 99,7 %, та сертифікованого насіння другої генерації – 99,0 %.

Основні посівні якості насіння характеризуються такими показ­никами, як чистота, вологість, енергія проростання, схожість, маса 1000 насінин. Велике значення має польова схожість насіння, що залежить від вологості ґрунту, глибини загортання на­сіння.

Під схожістю розуміють здатність насіння давати нормальні ростки в оптимальних умовах у встановлений для даної культури строк. Виражається у відсотках. При низькій схожості посіви будуть зріджені. Схожість – найважливіший показник якості насіння.

Крім схожості в лабораторії визначають енергію проростання, тобто відсоток насінин, які нормально проросли у встановлені строки для даної культури. Встановлення енергії проростання має велике значення, бо від нього залежить дружність появи сходів у полі після висіву і рівномірність їх росту, що важливо для механізованих робіт. Знаючи енергію проростання та схожість, можливо коригувати норми висіву. Адже при низьких даних показниках норма збільшується від запланованої на 10-15%. Також можливе застосування додаткових стимулюючих препаратів, що позитивно впливають на посівні якості насіння.

На основі визначення чистоти і схожості встановлюють посівну придатність насіння, тобто відсоток насіння до всієї його ваги. Посівну придатність необхідно знати для встановлення норми висіву насіння.

Важливим показником якості насіння є вологість – вміст вологи у відсотках до ваги абсолютно сухого насіння.

Маса 1000 насінин характеризує добірність, крупність і виповненість насіння. Молоді сходи живляться поживними речовинами, які є в насінні. Отже, чим крупніше насіння, тим краще ростуть молоді рослини, тим продуктивнішими вони будуть. Її розраховують з метою правильного визначення норми висіву зерна. Адже, якщо не враховувати показники посівної придатності та маси 1000 насінин, неможливим виявиться встановлення норми висіву та визначення його схожості в польових умовах.

Крім наведених показників якості посівного матеріалу беруть до уваги також зараженість його хворобами і шкідниками, колір, блиск і запах. Так, втрата насінням природного кольору й блиску часто вказує на втрату схожості.

Не менш важливими є й показники безпеки посівного матеріалу, визначити які допоможе фітопатологічна експертиза. Завдяки ній аграрій може підібрати протруйник, який максимально ефективно захистить його посіви на ранніх етапах росту та розвитку (стимулятори росту, мікродобрива тощо).

Отже, готуючись до посівної, потрібно перевіряти не тільки асортимент та кількість насіння в сховищі, але і його якість, оскільки  навіть результати, що вказані в сертифікаті, що засвідчує посівні якості насіння, мають свій термін дії. Наприклад, строк дії сертифіката, що засвідчує посівні якості насіння або товарні якості садивного матеріалу, становить:

на насіння озимих та ярих зернових культур – чотири місяці;

на насіння кукурудзи протруєної – один рік;

на насіння соняшнику протруєного – вісім місяців;

на насіння цукрових буряків – шість місяців;

на насіння картоплі, затарене в мішки, в ящичні піддони та насипом, – тридцять днів;

на насіння овочевих, баштанних культур, кормових коренеплодів відкритого і закритого ґрунтів – дванадцять місяців, а упаковані у герметичну тару, – двадцять чотири місяці.

Відділ контролю в сфері насінництва та розсадництва управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області інформує, що на базі ДУ «Миколаївська обласна фітосанітарна лабораторія» працює відділ визначення якості рослинної сировини, насіння та садивного матеріалу, який проводить визначення вищезазначених посівних якостей насіння. (Довідки за телефоном:  моб. (097) 882-97-03  Адреса:  54042, Україна, м. Миколаїв, вул.5 Слобідська 110-а).

Право видачі Сертифікатів на посівні якості насіння, призначеного для реалізації, має ДП «Державний центр сертифікації і експертизи
сільськогосподарської продукції» (Адреса: м. Миколаїв, вул. 1 Слобідська 117, довідки за тел.
063-898-32-38  063-898-29-31).

Звертаємо увагу, що дані рекомендації не є нормативно – правовими актами, а мають лише інформаційний характер.