Як здійснити нарахування обсягів комунальних послуг при відсутності показників лічильників?

Відповідно до законодавства з ціноутворення формування тарифів на централізоване водопостачання та централізованого водовідведення здійснюється відповідно до  річних планів господарської діяльності, які складаються окремо за видами такої діяльності (водопостачання, водовідведення) на підставі, зокрема, фактичних за останні п’ять років обсягів централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення.

Як показали контрольні заходи, суб’єкти господарювання – виконавці вказаних комунальних послуг при складанні річних планів дійсно застосовують обсяги послуг за останні п’ять років. Інформація для складання річних планів  використовується відповідно до нарахувань спожитих послуг. Але, перевірки щодо застосування тарифів показали, що окремими суб’єктами господарювання не завжди знімаються щомісячні показники водолічильників та, відповідно, не завжди здійснюються щомісячні нарахування обсягів спожитих послуг. Таки дії призводять до того, що обсяги централізованого водопостачання та водовідведення в річному плані не відповідають обсягам фактичного споживання послуг.

Отже, не можуть бути економічно обґрунтованими тарифи на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення, які розраховано відповідно до річних планів господарської діяльності, складених на підставі не правильних обсягів фактично спожитих послуг,.

Не здійснення щомісячного нарахування обсягів спожитих послуг суб’єкти господарювання пояснюють тим, що споживачі щомісячно не передають інформацію стосовно показників лічильників, а контролери не мають доступу до окремих осель для зняття таких показань.

Що ж виходить? Виконавці послуг отримують щомісячні дані показників лічильників не від всіх споживачів. Отже, у такому разі інформація для складання річного плану господарської діяльності буде не повною. Без достовірних даних у річному плані, як відомо, економічно обґрунтовані тарифи  на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення – не сформувати.

Вихід з такої, начебто, безвихідної ситуації передбачено в Законі України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання». Так, статтею 11 вказаного закону встановлено, що споживач щомісяця передає показання вузлів розподільного обліку виконавцю відповідних комунальних послуг у спосіб, передбачений договором. Виконавець періодично, не менше одного разу на рік, проводить контрольне зняття показань вузлів розподільного обліку у присутності споживача.

 

А далі саме те, що стосується нашої ситуації, вказаної вище. У разі недопущення споживачем (його представником) виконавця до відповідного вузла обліку для зняття показань або в разі ненадання у визначений договором строк споживачем виконавцю показань відповідного вузла обліку виконавцем комунальної послуги протягом трьох місяців приймається середньодобове споживання таким споживачем відповідної комунальної послуги за попередні 12 місяців.

У разі відсутності інформації про показання вузлів обліку та/або недопущення споживачем виконавця до відповідного вузла обліку для зняття показань після закінчення тримісячного строку з дня недопуску виконавець комунальної послуги зобов’язаний здійснювати розрахунки з такими споживачами як із споживачами, приміщення яких не оснащені вузлами розподільного обліку.

Після відновлення надання показань вузлів обліку такими споживачами виконавець відповідної комунальної послуги зобов’язаний провести перерахунок із споживачем.

За таких умов викривлення фактичного споживання обсягів  централізованого водопостачання та централізованого водовідведення буде усунуто та річні плани будуть відображати відповідні кількісні показники комунальних послуг, а тарифи, при правильному розрахунку собівартості, будуть економічно обґрунтованими.