Вже діє новий Порядок гарантійного ремонту технічно складних побутових товарів

05.12.2023 набрав чинності новий «Порядок гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни технічно складних побутових товарів», затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2023 року №1251 (далі – Порядок).

Відповідно до зазначеного Порядку, експлуатаційні документи на товар, що містять гарантійний талон та інформацію про товар, надаються споживачеві у паперовій або
в електронній формі через офіційний веб-сайт виробника
не пізніше моменту передачі товару.

Інформація про товар має включати, зокрема:

 • найменування товару;
 • модель;
 • серійний номер;
 • дату виготовлення товару;
 • основні споживчі властивості;
 • характеристики товару;
 • правила та умови зберігання і безпечного використання товару;
 • гарантійні зобов’язання, надані виробником (продавцем) щодо товару;
 • гарантійний строк;
 • строк служби товару;
 • в разі потреби відомості про дії споживача після закінчення строку служби товару та про можливі наслідки невиконання таких дій;
 • найменування та адресу виробника (або імпортера);
 • найменування та адресу сервісного центру;
 • інформацію про товар, який за певних умов може мати небезпечний вплив на життя, здоров’я і майно споживача, та про можливі наслідки такого впливу.

Виробник може надати споживачеві доступ до експлуатаційних документів на товар, які розміщені на офіційному веб-сайті виробника, інформація про який зазначається безпосередньо на товарі та/або на упаковці чи супровідних документах, що разом з товаром передаються споживачеві, чи в інший спосіб (у доступній наочній формі).

Для здійснення гарантійного ремонту або гарантійної заміни товар приймається продавцем (сервісним центром) після пред’явлення споживачем розрахункового документа, передбаченого Законом України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», та гарантійного талону за умови цілісності передбачених експлуатаційними документами пломб на товарі.

У разі надання виробником (продавцем) гарантійних зобов’язань в електронній формі споживач також повинен надати продавцю (сервісному центру) необхідну інформацію, яка ідентифікує товар та надає доступ до гарантійного талону в електронній формі.

Продавець (сервісний центр) за зверненням споживача про необхідність усунення недоліку в товарі проводить безоплатно для споживача діагностику такого товару з метою виявлення недоліку.

У разі виявлення недоліку, який виник з вини виробника (продавця), товар підлягає гарантійному ремонту в установлений строк.

Продавець (сервісний центр) приймає товар та видає споживачеві квитанцію або інший документ, в яких зазначаються:

 • найменування та адреса сервісного центру;
 • номер, за яким товар приймається для здійснення гарантійного ремонту;
 • найменування товару;
 • модель;
 • серійний номер;
 • дата виготовлення;
 • дата приймання товару;
 • опис зовнішнього вигляду товару;
 • опис заявленого недоліку;
 • строк здійснення гарантійного ремонту;
 • інформація про споживача, засоби зв’язку з ним та інша необхідна інформація.

Продавець (сервісний центр) несе відповідальність за якість і безпеку виконаних робіт, строк здійснення гарантійного ремонту та зберігання прийнятого товару.

Якщо продавець (виробник) заявив про те, що здійснення гарантійного ремонту товару є економічно невигідним для нього або його неможливо здійснити, продавець (виробник) здійснює гарантійну заміну товару на такий самий товар або аналогічний з числа наявних у продавця (виробника) чи повертає сплачені за товар кошти споживачеві в установленому законодавством порядку. В такому разі споживач повертає товар з недоліком відповідно до комплектації, зазначеної в експлуатаційних документах на товар.

У разі коли за результатами проведення діагностики не виявлено недоліку в товарі або з’ясовано, що недолік виник не з вини виробника (продавця), споживачеві надається підтвердний документ в паперовій або електронній формі.

У разі необхідності проведення під час гарантійного строку експертизи товару така експертиза проводиться відповідно до Закону України “Про захист прав споживачів”.

Відремонтований товар повинен відповідати вимогам експлуатаційних документів.

Закінченням строку здійснення гарантійного ремонту вважається дата повідомлення споживачеві про завершення гарантійного ремонту, про що робиться позначка у гарантійному талоні.

У повідомленні про завершення гарантійного ремонту зазначається строк одержання споживачем відремонтованого товару.

Під час передачі споживачеві відремонтованого товару продавець (сервісний центр) проводить в присутності споживача перевірку відповідності параметрів та споживчих властивостей товару вимогам експлуатаційних документів. Споживач скріплює результати перевірки своїм підписом у квитанції або іншому документі, що видані споживачеві відповідно до пункту 6 цього Порядку (при прийманні товару на гарантійний ремонт).

У разі коли споживач не прибув у зазначений у повідомленні строк для одержання відремонтованого товару питання щодо його зберігання вирішується відповідно до умов договору, укладеного між продавцем (сервісним центром) і споживачем, у встановленому законодавством порядку.

Спори, що виникають між споживачем та виробником (продавцем, сервісним центром) у процесі виконання гарантійних зобов’язань (зокрема щодо якості виконаних робіт з гарантійного ремонту), розв’язуються у порядку, встановленому Законом України “Про захист прав споживачів” та іншими законодавчими актами.

Новий Порядок містить «Перелік груп технічно складних побутових товарів, які підлягають гарантійному ремонту (обслуговуванню) або гарантійній заміні». До них відносяться:

 • Апаратура радіоелектронна побутова;
 • Машини та прилади електропобутові;
 • Машини та прилади для механізації робіт у побуті;
 • Побутові прилади електронної техніки, у тому числі обчислювальна техніка;
 • Засоби зв’язку;
 • Прилади складної механіки, у тому числі годинники та секундоміри;
 • Музичні інструменти, у тому числі електромузичні;
 • Складні комплектувальні вироби;
 • Транспортні засоби;
 • Продукція виробнично-технічного призначення, яка може бути використана у побуті;
 • Товари медичного призначення;
 • Товари для зайняття фізичною культурою, спортом і туризмом;
 • Зброя спортивна вогнепальна, газова, пневмогазова, пружинна, пневматична;
 • Засоби вимірювальної техніки побутового призначення.

Отже, уважно знайомимось із новим Порядком, щоб знати свої права!