Виробничий контроль в роботі суб’єктів господарювання в сфері питного водопостачання

Під час військової агресії російської федерації проти України питання забезпечення населення питної водою гарантованої якості набуло ще більшого значення ніж в мирний час. Однією з особливостей водопостачання в Миколаївській області є широке використання підземних водоносних горизонтів регіону, які мають різноманітний хімічний склад і де які речовини знаходяться в концентраціях, що перебільшують встановлений гігієнічний норматив. При проведенні військових дій значно зростає загроза додаткового забруднення підземних та поверхневих вод, що використовуються для забезпечення питних потреб людини, хімічними, токсикологічними та мікробіологічними продуктами війни. Більшість водопроводів, що наявні на території Миколаївської області не мають додаткових споруд водопідготовки, наприклад, знезараження з метою запобігання бактеріального забруднення, або доочищення від надлишків мінеральних складових.

З урахуванням зазначеного, питання якості та безпеки  питної води має першочергове значення Згідно ст. 44 ЗУ «Про питну воду, питне водопостачання» кожний суб’єкт господарювання в сфері питного водопостачання, з метою своєчасного виявлення можливого забруднення питної води в водопровідній системі будь якого населеного пункту повинен здійснювати виробничий контроль.

Спеціалісти Держпродспоживслужби на постійній основі здійснюють моніторинг  проведення суб’єктами господарювання виробничого контролю якості та безпеки питної води, що надається населенню  Миколаївської області  системами централізованого водопостачання та  через пункти розливу доочищеної води.  За результатами моніторингу встановлено, що відомчий лабораторний контроль здійснювався 70 суб’єктами господарювання в сфері питного водопостачання.  Дослідження  води проводилося на 244 водопроводах та 14 пунктах розливу, розташованих на території Миколаївської області.  З досліджених 1268  проб питної води не відповідало вимогам за санітарно-хімічними показниками 156, що становить 12,3%   та  за бактеріологічними 34 (2,7% ). У всіх випадках отримання результатів виробничого контролю з відхиленням показників від вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10, власникам водопроводів та головам територіальних громад спеціалістами територіальних управлінь було підготовлено та направлені пропозиції щодо усунення порушень.

Дане питання залишається на контролі  Головного управління Держпродспоживслужби.

Пам’ятайте, виробничий контроль безпеки та якості питної води це запорука нашого з Вами здоров’я, попередження виникнення  надзвичайних та епідемічних ситуацій!