Використання та розповсюдження незареєстрованих ГМО у відкритих системах

Генетично модифікований організм (ГМО) – це живий організм, у якому генетичний матеріал був змінений за допомогою штучних прийомів переносу генів, які не відбуваються у природних умовах. Основною метою одержання генетично змінених організмів в сільському господарстві є зниження собівартості вирощеної продукції та збільшення її валового виробництва. Все більше сільськогосподарських культур вирощується з генетично модифікованим ДНК. Найчастіше це такі культури як соя, ріпак, кукурудза.

Використання генетично модифікованих організмів регулюється Законом України від 31 травня 2007 року № 1103-V «Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів». Цим законом передбачено заборону на промислове виробництво та введення в обіг ГМО, а також продукції, виробленої із застосуванням ГМО, до їх державної реєстрації (стаття 15) та ввезення на митну територію України ГМО, а також продукції, виробленої із застосуванням ГМО, до їх державної реєстрації, за винятком  таких, що призначені для науково-дослідних цілей або державної апробації (випробовувань) (стаття 16).

Даний Закон регулює відносини між органами виконавчої влади, виробниками, продавцями (постачальниками), розробниками, дослідниками, науковцями та споживачами генетично модифікованих організмів та продукції, виробленої за технологіями, що передбачають їх розробку, створення, випробування, дослідження, транспортування, імпорт, експорт, розміщення на ринку, вивільнення у навколишнє середовище та використання в Україні із забезпеченням біологічної і генетичної безпеки.

Згідно з законом вирощування ГМ-рослин у відкритій системі (тобто при контакті з навколишнім природним середовищем) можливе лише після проведення державної реєстрації. Така реєстрація передбачає, що ГМО є безпечним для людини, сільськогосподарських рослин і тварин, інших живих організмів, у тому числі не спричиняє негативного впливу на їхній геном (послідовність ДНК). До державної реєстрації  вивільнення в навколишнє природне середовище ГМО можливе тільки з метою державної апробації (випробовувань) і здійснюється виключно  на підставі дозволу, який видає центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища. Дозвіл видають одноразово на проведення державної апробації (випробовувань) конкретно визначеного ГМО.

На сьогодні інформація про реєстрацію генетично модифікованих організмів сортів сільськогосподарських рослин у відкритій системі на сайті профільного Міністерства відсутня. Тому використання сортів сільськогосподарських культур, створених на основі генетично модифікованих організмів, у відкритих системах є незаконним.

Звертаємо увагу, що порушення вимог Закону України «Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів»  і прийнятих на його основі нормативно правових актів тягне за собою цивільну, адміністративну, дисциплінарну або кримінальну відповідальність згідно із законом (стаття 18).

Насіння і садивний матеріал, які вироблені із застосуванням генетично модифікованих організмів, а також ввезені в Україну без їх державної реєстрації, крім проведення державної  апробації (випробувань) генетично модифікованих організмів у відкритих системах, підлягають утилізації та знищенню.