Виконання Планів державного моніторингу – запорука експорту сільськогосподарської продукції, харчових продуктів, кормів

Виконання Планів  державного моніторингу кормів, плану  державного моніторингу залишків ветеринарних препаратів та забруднювачів у живих тваринах і необроблених харчових продуктах  тваринного походження, плану державного моніторингу харчових продуктів рослинного походження є надзвичайно важливим, це дає змогу експортувати  сільськогосподарську продукцію, харчові продукти, корми  та  розширювати міжнародні ринки.

З метою підвищення рівня безпеч­ності харчових продуктів рослинного походження, задоволення суспільної потреби у безпечних харчо­вих продуктах та в рамках проведення моніторингових лабораторних досліджень, запланованих на 2023 рік, спеціалісти Головного управління Держпродспожвслужби в Миколаївській  області проводять оцінку стану забруднення харчових продуктів рослинного походження хімічними (токсичними) елементами, фосфорорганічними сполуками, хлорорганічними сполуками, мікотоксинами, радіонуклідами, піретроїдами та пестицидами.

Пестициди, стимулятори росту, мінеральні добрива можуть забруднювати харчові продукти при використанні їх у сільському господарстві для обробки рослин та внаслідок забруднення ґрунту, води, атмосферного повітря та надходити в організм людини. Також продукти, що забруднені радіонуклідами понад допустимі рівні, у харчуванні використовувати не можна, а потрібно направляти на промислову переробку або дезактивувати.

Спеціалістами Первомайського районного управління при відборі зразків враховується існуюче національне законодавство, застосовуються інструкції та методи, що регулюють порядок відбору зразків харчових продуктів, кормів та об’єктів, які підлягають ветеринарному нагляду в Україні. Відбір зразків проводиться в сільськогосподарських підприємствах Первомайського району Миколаївської області, які спеціалізуються на вирощуванні зернових культур (ячмінь, пшениця, кукурудза, соняшник), овочів та фруктів (буряк, морква, капуста, кабачки, яблука, груші) та в операторів ринку, які здійснюють обіг харчових продуктів рослинного походження.

У випадку отримання повідомлення про невідповідність продукції, встановлення перевищення максимальних норм забруднюючих речовин в рослинницькій продукції Головним управлінням Держпродспоживслужби в Миколаївській області приймається рішення щодо поводження з невідповідною продукцією.

На  2023 рік по Миколаївській області згідно Плану Державного моніторингу кормів заплановано відбір 27 зразків кормів та кормових матеріалів із них по Первомайському району – 14 зразків.

Згідно Плану  державного моніторингу залишків ветеринарних препаратів та забруднювачів у живих тваринах і необроблених харчових продуктах  тваринного походження по Миколаївській області заплановано – 214 зразків із них по Первомайському району заплановано – 32, виконано – 16, Плану державного моніторингу харчових продуктів рослинного походження по Миколаївській області – 1296 зразків, по району – 402, виконано – 156, Плану державного моніторингу рибних продуктів на 2023 рік по області – 21 зразок по Первомайському району – 3.

Накази Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області:

– від 07.03.2023 №130 «Про затвердження Плану Державного моніторингу залишків ветеринарних препаратів та забруднювачів у живих тваринах і необроблених харчових продуктах тваринного походження на 2023 рік» та розпорядження №7 від 21.02.2023 Головного державного ветеринарного інспектора України «Про впровадження Плану державного моніторингу залишків у 2023 році»;

– від 10.01.2023 № 12-ОД «Про впровадження Плану державного моніторингу рибних продуктів на 2023 рік в Миколаївській області»;

– від 09.02.2023 №64-ОД «Про впровадження Плану державного моніторингу кормів на 2023 рік»;

– від 10.02.2023 №68-ОД «Про затвердження Плану державного моніторингу харчових продуктів рослинного походження на 2023 рік».

Постійно головні спеціалісти Первомайського районного управління проходять навчання  «Щодо планування та організації відборів зразків, доставки їх згідно графіків, оформлення документів, забезпечення умов транспортування зразків». Забезпечується  елемент неочікуваності  при відборі зразків. Розглядається  порядок дій  у випадку одержання позитивних результатів моніторингових досліджень та проведення розслідування таких випадків. Відбором зразків для моніторингових досліджень охоплюються різні суб’єкти господарювання (великі потужності, середні і малі), в тому числі і підприємства-експортери.

   На фото проведення відбору зразків на одному з підприємств-експортерів  ТОВ «Бандурський олійноекстракційний завод» на виконання планудержавного моніторингу кормів та кормових матеріалів.