Видове та сортове прополювання насінницьких посівів

Видові та сортові прополювання є обов’язковим заходом для насінницьких посівів. Від своєчасності та якості їх проведення залежить сортова чистота насіння, рівень його урожайних властивостей та  тривалість збереження сорту у виробництві.

При видових прополюваннях видаляють інші види чи культури з основної культури, наприклад, з пшениці – домішки ячменю, з твердої пшениці – м’яку. При  сортових прополюваннях видаляють  рослини іншого сорту. Посіви відповідного сорту повинні мати характерні морфологічні ознаки, зазначені в офіційному описі сорту, та мати відповідну сортову чистоту згідно Методичних вимог у сфері насінництва. Видові і сортові прополювання проводять в чітко визначені строки.

Строки проведення видових і сортових прополювань на насінницьких посівах

Культура Оптимальний строк проведення прополювання
видового сортового
М’яка пшениця, ячмінь, тритикале Після

колосіння

Перше – після повного колосіння (видаляють остисті форми з безостих і навпаки); друге – на початку воскової стиглості (видаляють домішки за ознаками забарвлення колосу й остей, опушення)
Тверда пшениця Перед колосінням Перше – після повного колосіння (видаляють остисті форми з безостих і навпаки); друге – на початку воскової стиглості (видаляють домішки за ознаками забарвлення колосу й остей, опушення)
Жито Після

колосіння

Не проводять
Овес Після викидання волотей На початку молочної стиглості (видаляють домішки за формою волотей)
Горох, вика До цвітіння Перше – до цвітіння, друге – під час цвітіння.
Просо До виходу в трубку Перше – під час викидання волотей, друге – на початку молочної стиглості (видаляють домішки за формою волотей і забарвленням колосових лусок)
Гречка Після цвітіння Не проводять
Соя Перше – в період цвітіння (видаляють хворі рослини та з забарвленням квіток, яке не характерне для сорту), друге – перед збиранням  (видаляють хворі рослини, пізньостиглі, схильні до розтріскування бобів, а також ті, що мають інше, ніж у сорту забарвлення і опушення)

Виполювані домішки слід виривати з корінням, виносити з посівів, щоб вони не стали джерелом повторного засмічення при збиранні. Роботу потрібно проводити в тиху погоду під керівництвом агронома. Робітників розставляють на полі ланцюгом на відстані витягнутої руки один від одного. В господарствах первинних ланок насінництва при проведенні сортових прополювань складаються акти відповідної форми.

Під час проведення прополювання також необхідно звертати увагу на наявність важковідокремлюваних, злісних, отруйних та карантинних бур’янів. Вміст важковідокремлюваних та злісних бур’янів регламентується, а отруйні та карантинні не допускаються. До важковідокремлюваних, залежно від основної культури, відносяться цілий ряд видів, наведених у додатку М ДСТУ 4138-2002 «Насіння сільськогосподарських культур. Методи визначення якості». До отруйних бур’янів у всіх культурах відносяться – геліотроп пухнастоплідний та триходесма сива. До карантинних  відносяться – амброзія полинолиста, гірчак рожевий, паслін колючий, повитиця (всі види), сорго алепське, ценхрус якірцевий.

Вчасно та якісно проведені агротехнічні заходи на насінницьких посівах допоможуть отримати високоякісний насіннєвий матеріал, що є запорукою високих врожаїв.