Вода-це життя, а чиста вода-основа здоров’я

Питна вода – один з найважливіших факторів здоров’я людини. Проблема якості питної води  для Миколаївської області залишається вкрай актуальною. Як відомо, основним джерелом забезпечення населення  Миколаївської області питною водою є підземні  (ґрунтові та артезіанські) води, які добуваються на поверхню землі через свердловину або шахтний колодязь.

За  хімічним складом, підземним водам на території області, притаманне природне підвищення загальної жорсткості, вмісту хлоридів, сульфатів.

Проведеним аналізом результатів лабораторних досліджень питної води із свердловин, з’ясовано, що  в де-яких районах області фіксується наявність аміаку, нітратів, заліза, марганцю, цинку.  Але, окрім природних властивостей води, зміни хімічного та бактеріологічного складу питної води можуть відбуватися і за рахунок зовнішніх джерел забруднення, внаслідок життєдіяльності людини, здійснення господарської діяльності  установ та підприємств.

Однією із найбільш вагомих та поширених причин забруднення води у колодязях та свердловинах є недотримання їх власниками вимог законодавства при облаштуванні та утриманні джерел водопостачання.

А саме:

– недотримання зон санітарної охорони джерела водопостачання (відсутність І поясу – зони суворого режиму, в межах ІІ поясу зони санітарної охорони свердловини або в радіусі 50 метрів від колодязів розташовують вигреби, дворові вбиральні, купи гною, які можуть сприяти як бактеріологічному забрудненню води, так і її забрудненню аміаком та нітратами);

– в сільських населених пунктах, часто не забезпечений захист джерел водопостачання від доступу домашніх тварин та птиці (з фекаліями яких, у колодязь можуть потрапляти патогенні мікроорганізми, гельмінти та інші паразитарні збудники);

– на сільськогосподарських угіддях, що розміщені впритул до джерел водопостачання, без урахування І поясу ЗСО, можуть бути застосовані пестициди та агрохімікати, на присадибних ділянках характерно неконтрольоване їх використання;

– близькість розташування свердловин чи колодязів до ймовірних джерел забруднення (тваринницькі ферми, гноєсховища, кладовища, промислові підприємства).

Забруднена питна вода згубно впливає на здоров’я людини. Вживання недоброякісної питної води суттєво погіршує здоров’я, зумовлюючи виникнення специфічних хвороб. Мільярди вірусів і бактерій у воді призводять до спалахів епідемій, інфекційних захворювань,  вода може бути фактором передачі таких захворювань, як вірусний гепатит А,  ротавірусна інфекція,  та інші кишкові інфекційні захворювання, фактором передачі яких, є вода. А наявність в воді певних хімічних речовин може спричинити негативний вплив на здоров’я тих, хто її споживає.

Дослідженнями  підтверджений  зв’язок  хімічного  складу питної води із захворюваністю  населення на серцево-судинні хвороби, жовчнокам’яну та сечокам’яну хвороби, карієс зубів, тощо. Окремі хімічні речовини в воді, можуть стати причиною гострих чи хронічних отруєнь. Наприклад, наявність нітратів в питній воді, у дітей віком до трьох років, може викликати  смертельне захворювання «нітратну метгемоглобінемію».

Вимоги до якості питної води викладені в  ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною», де зазначено, що питна вода призначена для споживання людиною, повинна відповідати таким гігієнічним вимогам: бути безпечною в епідемічному та радіаційному відношенні, мати сприятливі органолептичні властивості та нешкідливий хімічний склад.

Законом України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» (ст.13), Законом України «Про забезпечення санітарного та протиепідемічного благополуччя населення» (ст.18), Законом України «Про місцеве самоврядування  в Україні» (ст.30) на органи місцевого самоврядування покладені повноваження  щодо здійснення контролю та визначена відповідальність за якість питної води, що подається населенню.

Кожному споживачеві питної води державою гарантується право вільного доступу до інформації про якість питної води (ст.9 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення»). З  огляду на зазначене, будь-який пересічний громадянин  має право звернутися  до органів місцевого самоврядування, на яких покладено забезпечення інформування населення про якість питної води та стан питного водопостачання та водовідведення, про отримання  відповідної інформації.

Кожний громадянин, в разі, виявлення порушень в сфері питного водопостачання, які, на його думку,  можуть  впливати на якість питної води, має право звернутися з відповідним зверненням до  органів місцевого самоврядування або до Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області для вирішення порушених питань. В разі надання  звернення, обов’язково необхідно додати матеріали, що підтверджують виявлені порушення.

В разі погіршення стану здоров’я, якщо на думку людини це пов’язано із  вживанням питної води, якість якої  не відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною»,   рекомендуємо обов’язково звертатися до лікаря.