Внутрішньогосподарський контроль при збиранні та доробці насіння

Використання високоякісного посівного матеріалу належить до основних факторів виробництва сільськогосподарських культур, тому значна увага сьогодні повинна приділятись галузі насінництва, зокрема, зернових культур. Головне управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області рекомендує дотримуватись правил розмноження сортового насіння, ведення документації в межах господарства.

Основне завдання внутрішньогосподарського контролю полягає у забезпеченні правильної організації комплексу заходів щодо виробництва сортового насіння, що має відповідати вимогам стандарту, а також унеможливлювати механічне та біологічне засмічення в період вегетації та під час збирання, транспортування, очищення та зберігання.

З метою запобігання видового і сортового засмічення насінницького матеріалу під час збирання урожаю слід вживати наступних заходів:

  • скласти план проведення збиральних робіт аби виключити можливість послідовного збирання одним комбайном двох сортів однієї культури або важковідокремлюваних культур;
  • починати збирання з обкосів на ширину захвату комбайна, а намолочене при цьому зерно використовувати на товарні цілі;
  • перевозити зерно від комбайна тільки закріпленим за ним транспортом, полем де посіяний даний сорт; комбайни і транспорт після закінчення збирання ретельно очищувати на цьому ж полі, використовувати компресор; агроном має перевіряти якість очистки комбайна;
  • організувати вхідний контроль за якістю насіння, що надходить на тік від комбайнів, вчасно сигналізувати про необхідність внесення коректив в їх роботу.

Технологічний процес післязбиральної підготовки насіння передбачає такі основні операції як приймання, попереднє очищення й сортування, остаточне очищення і сортування, затарення й складування, протруювання, реалізація готової продукції.

Допоміжні операції такі як, прибирання токів, приміщень, очищення машин, видалення відходів, транспортування тощо.

Завдання внутрішньогосподарського контролю на цьому етапі полягає в збереженні сортових якостей, доведення насіння до посівних кондицій. До початку збирання здійснюється комплекс заходів з підготовки току й складів до приймання насіння: ремонт, дезінфекція приміщень та інвентарю. Складається план розміщення партій на майданчиках току, черговість їх очищення, сушіння та сортування.

Метою внутрішньогосподарського контролю на цьому етапі є розміщення насіння, що надходить на тік, згідно з планом, запобігання змішування й взаємозасмічення культур і сортів.

Очищення й сортування насіння здійснюється на відповідних машинах, потокових лініях і насіннєвих комплексах та заводах. Очищене й відсортоване насіння складується (кожна партія окремо), споряджається штабельними ярликами. Мішки маркують внутрішніми і зовнішніми етикетками встановленої форми, зашивають і пломбують. При розділенні партії на контрольні одиниці враховують умови вирощування, збирання, обробки насіння. Насіння з ділянок підвищеного засмічення, з інтенсивним розвитком хвороб або шкідників, з полеглих ділянок, насіння зібране після затяжних дощів, виділяють в окремі контрольні одиниці.

При протруюванні насіння не допускати сортозасмічення. Ведуть контроль за правильним дозуванням препарату, уникають підвищених доз, особливо для травмованого насіння. Від якості підготовки насіння залежать його врожайні і посівні якості. Найпоширеніші причини погіршення якості насіння під час зберігання: підвищення вологості, самозігрівання, проростання, вплив низьких температур, наявність мікроорганізмів, кліщів, комах тощо. Щоб запобігти цим негативним явищам необхідно ретельно підготувати насіння, правильне розміщення його в складі, дотримуватись оптимального режиму зберігання, постійно спостерігати за ним. Контроль за зберіганням насіння включає в себе постійний моніторинг температури та вологості насіння за допомогою вологомірів та термоштанг, що дає змогу своєчасно виявити та запобігти його псуванню.

Кожна партія насіння, що зберігається, повинна пройти перевірку посівних якостей та отримати Сертифікат, що засвідчують посівні якості насіння або товарні якості садивного матеріалу, згідно з встановленою формою, а до закінчення терміну дії документу про якість, здійснити аналіз повторно. Тому для забезпечення здорової конкуренції на насіннєвому ринку слід приділити особливу увагу виробництву високоякісного насіння.