Відділ ринкового та метрологічного нагляду управління захисту споживачів

За травень місяць 2021 року згідно секторального плану державного ринкового нагляду та плану здійснення діяльності з ринкового нагляду на другий квартал 2021 року  фахівцями відділу ринкового та метрологічного нагляду проведено 3 планових перевірки характеристик продукції (іграшки дитячі) в яких встановлені порушення.

Під час проведення планових перевірок характеристик продукції  (іграшки),  на предмет дотримання Закону України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» були виявлені порушення п. 27, п. 37 Технічного регламенту безпечності іграшок, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2018 № 151.

За результатами проведених перевірок суб’єктам господарювання було надано 7 рішень про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів: обмеження надання продукції на ринку шляхом усунення формальної невідповідності, приведення продукції у відповідність до встановлених вимог, тимчасової заборони надання продукції на ринку.  Протягом зазаначенного періоду за результатами попереднійх перевірок та аналізу повідомдень щодо виконання корегувальних заходів підприємствам надано 2 рішення про подовження рішення про усунення формальної невідповідності.

Відповідно до бюджетної програми КПКВК 1209040 «Проведення лабораторних випробувань, вимірювань, досліджень та експертизи під час здійснення державного контролю (нагляду)», під час проведення планових перевірок характеристик продукції було відібрано 3 зразки продукції (іграшки), які були направлені до ДП «Рівностандартметрологія» для проведення лабораторних досліджень.

Також, за вказаний період фахівцями відділу ринкового та метрологічного нагляду проведено 1 позапланову перевірку контролю виконання суб’єктом господарювання припису про усунення метрологічних вимог.

Протягом місяця щоденно здійснювалась робота в Системі оперативного сповіщення про продукцію, що становить серйозний ризик та в Інтегрованій автоматизованій системі.

В ході проведення перевірок суб’єктам господарювання проводилось роз’яснення вимог чинного законодавства.