Відбувся семінар “Нове харчове законодавство. Офіційний контроль операторів ринку. Права та обов’язки компетентного органу та операторів ринку. Практичні аспекти”

23 червня відбувся семінар «Нове харчове законодавство. Офіційний контроль операторів ринку. Права та обов’язки компетентного органу та операторів ринку. Практичні аспекти» для представників господарських підприємств Миколаївської та Одеської областей, які безпосередньо пов’язані з виготовленням сільськогосподарської продукції.

В роботі семінару взяли участь: керівник проекту Європейського Союзу «Вдосконалення системи контролю безпечності харчових продуктів в Україні» Тоні Вілл (Великобританія), заступник керівника проекту – старший експерт з питань європейського законодавства Яна Добідовська, експерт з НАССР та простежуваності проекту Юрій Оглашенний, фахівці Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області та суб’єкти господарювання з виробництва харчових продуктів Миколаївської та Одеської областей.

Під час семінару були обговорені аспекти нового харчового законодавства відповідно до запровадження системи НАССР, здійснення державного контролю за виробництвом продуктів харчування, оцінки основних ризиків виробництва та принципів категоризації потужностей, а також процедур проведення обліку та аудиту сільськогосподарських підприємств.

Верховна Рада ухвалила Закон України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин». Наразі цей Закон переданий на підпис Президенту. Він визначить правові та організаційні засади державного контролю, що здійснюється з метою перевірки дотримання операторами ринку законодавства про харчові продукти.

Закон розроблено з метою гармонізації законодавства України щодо дер державного нагляду (контролю), що здійснюється з метою перевірки виконання законодавства України про безпечність та якість харчових продуктів, кормів, здоров’я та благополуччя тварин відповідно до Регламентів ЄС № 854/2004, № 882/2004, 669/2009 та Директив Ради ЄС № 97/78/ЄС. Реалізація його забезпечить зменшення кількості державних контролюючих органів та сприятиме веденню бізнесу операторами ринку харчових продуктів, кормів та тварин.

Закон встановлює вимоги до організації державного контролю харчових продуктів, кормів та тварин представниками єдиного контролюючого органу – компетентного органу. В ньому визначені загальні вимоги до здійснення державного контролю з метою перевірки виконання операторами ринку харчових продуктів, кормів, тварин, вимог законодавства у сфері безпечності харчових продуктів та кормів, здоров’я та благополуччя тварин.

Основні положення закону 0906 набудуть чинності після 9-місячного перехідного періоду. За цей час необхідно розробити та прийняти близько 40 підзаконних актів та привести українську систему державного контролю у сфері безпечності харчових продуктів у відповідність до директив та регламентів Європейського Союзу.

Закон передбачає ряд новацій у системі держконтролю і з практичної точки зору закон наділяє Держпродспоживслужбу дієвими інструментами для забезпечення захисту прав споживачів. Це перевірки операторів ринку без попередження, фаховий державний контроль, вичерпний перелік питань для перевірки, запровадження ризик-орієнтованого підходу (оцінка ризику повинна супроводжувати кожен важливий крок діяльності як компетентного органу, так і бізнесу), механізм пом’якшення відповідальності щодо певних порушень, також передбачається можливість відео фіксації перевірок.

Також документом передбачається запровадження зовнішнього щорічного аудиту компетентного органу (Держпродспоживслужби), до якого, в тому числі, залучатимуться представники громадськості; обмежується коло осіб, яким можуть делегуватися повноваження щодо здійснення державного контролю; запроваджується фіксований розмір штрафу за відповідний вид порушення тощо.

Здійснення запропонованих систем перетворень в сфері державного контролю безпечності та якості харчових продуктів, кормів, здоров’я та благополуччя тварин забезпечить здійснення системних перетворень у галузі виробництва та контролю продукції агропромислового комплексу.

Закон дозволить :

 • Підвищити рівень захисту здоров’я та інтересів споживачів;
 • Підвищити впевненість споживачів у безпечності харчових продуктів та достовірності інформації про їх властивості;
 • Зменшити витрати підприємств на здійснення процедур, що пов’язані із проведенням офіційного контролю;
 • Покращити умови ведення господарської діяльності на всіх етапах харчового ланцюгу, що, в свою чергу, забезпечить створення нових робочих м’ясце та зростання доходів населення;
 • Збільшення надходження до Держаного бюджету;
 • Покращити умови для здійснення експортно-імпортних операцій з харчовими продуктами, тваринами, кормами.

Крім того, наголошено про те, що статтею 20 (обов’язки операторів ринку) Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності харчових продуктів», в редакції від 22 липня 2014 року № 1602-IІV (далі Закон) оператори ринку зобов’язані розробляти, вводити в дію та застосовувати постійно діючі процедури, що засновані на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках, а також забезпечувати належну підготовку з питань застосування постійно діючих процедур, що базуються на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках, осіб, які є відповідальними за ці процедури, під час виробництва та обігу харчових продуктів.

Законом визначено перехідні періоди для запровадження НАССР. Зокрема ст. 66 прикінцеві та перехідні положення визначено:

 • Потужності, які провадять діяльність з харчовими продуктами, у складі яких є необроблені інгредієнти тваринного походження (крім малих потужностей) – мають запровадити систему НАССР до 20 вересня 2017 року;
 • Потужності, які провадять діяльність з харчовими продуктами, у складі яких відсутні необроблені інгредієнти тваринного походження (крім малих потужностей) – мають запровадити систему НАССР до 20 вересня 2018 року;
 • Малі потужності – мають запровадити систему НАССР до 20 вересня 2019 року.

Ці вимоги не поширюється:

 • На операторів ринку, що здійснюють первинне виробництво, а також провадять пов’язану з первинним виробництвом діяльність, зокрема транспортування, зберігання та обробку первинної продукції в місці первинного виробництва, за умови, що при цьому не змінюється суттєво стан таких продуктів;
 • На транспортування живих тварин, призначених для споживання людиною, транспортування з місця первинного виробництва до потужності продуктів рослинного походження, продуктів рибальства, а також продуктів полювання.

Закон допускає застосування спрощеного підходу, за умови якщо такий підхід забезпечує однаковий рівень захисту здоров’я споживачів, що і в разі запровадження принципів системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках.

Без сумніву, що запровадження системи НАССР дозволить підвищити якість та безпечність для споживача продовольчих продуктів не лише на Миколаївщині, але й в Україні в цілому.