Важливе значення серологічних методів дослідження

Вже багато десятиліть лікарі-імунологи стоять на сторожі здоров’я людини.

Своєчасне виявлення проблеми та встановлення точного діагнозу дає змогу випередити захворювання і ліквідувати епізоотії на ранній стадії розвитку. Це дає можливість зупинити розповсюдження небезпечних інфекційних хвороб, врятувати життя цілим фермерським господарствам та захистити від зараження людей від тих інфекцій, що є спільними для тварин та людства. Цих  інфекцій, наразі, дуже багато. Найпоширеніші з них є бруцельоз, лептоспіроз, лейкоз, лістеріоз, сап, сибірка та інші.

Все це можливо лише за умови лабораторної діагностики. Серед різноманітних лабораторних методів дослідження інфекційних захворювань особливе значення має встановлення діагнозу серологічними методами: реакція зв’язування комплементу, реакція аглютинації,  реакція мікроаглютинації, реакція преципітації, імуноферментний аналіз.

Імунологічний відділ Миколаївської регіональної лабораторії Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів відіграє важливу роль у ранньому виявленні проблеми. Основною задачею відділу є постановка серологічних реакцій з метою своєчасного виявлення в сироватці крові тварин антитіл до таких інфекційних захворювань:  бруцельоз, лейкоз, лептоспіроз, лістеріоз, інфекційний епідидиміт, сап, парувальна хвороба; а також виявлення антигенів (преципітиногенів) збудника сибірки в шкірсировині тварин.

Вся робота проводиться висококваліфікованими фахівцями, згідно діючої нормативної документації – ДСТУ, методичних вказівок, інструкцій на сучасному лабораторному обладнанні.

Всі працівники мають великий досвіт, відповідну освіту та відданість своїй справі. Лікарі ветеринарної   медицини та ветеринарні фельдшери володіють класичними та сучасними методиками досліджень, всі ґрунтовно ознайомлені з правилами роботи із заразним і підозрілим в зараженні матеріалом, з кислотами та лугами, а також навчені методам роботи з лабораторними тваринами та експлуатації лабораторного обладнання. Лікарі ветеринарної медицини кожні п’ять років обов’язково проходять навчання на курсах підвищення кваліфікації. Відділ живе активним життя, маючи корпоративну співпрацю з іншими відділами та лабораторіями,  постійно бере участь у міжлабораторних порівняльних випробуваннях серед регіональних державних лабораторій Детжпродсоживслужби України та в програмі перевірки кваліфікації «ВЕТ-ТЕСТ».

Імунологічний відділ Миколаївської регіональної лабораторії Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів завжди знаходиться на бойовому посту та готовий швидко та якісно надати послуги та врятувати людство від чергового спалаху інфекції.