Вакантні посади Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області станом на 29.05.2023

Вакантні посади Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області станом на 29.05.2023

№ з/п Посада Заробітна плата Завдання та обов’язки Вимоги до посади
1 Начальник відділу карантину рослин управління фітосанітарної безпеки 7500,0 +

ранг, вислуга, премія, інтенсивність

Здійснює керівництво відділом, організовує у межах своїх повноважень виконання підлеглими їх службових обов’язків, завдань та функцій  у сфері карантину рослин, розробляє, проводить та організовує навчання, семінари, тренінги та інші заходи в межах компетенції і завдань відділу для працівників відділу, готує та бере участь у підготовці звітів, проектів документів державної політики у сфері карантину і захисту рослин, аналітичних, інформаційних, довідкових та інших матеріалів з питань, що належить до компетенції відділу Здійснює повноваження державного фітосаніторного інспектора на території Миколаївської області Вища освіта ступеню спеціаліст/магістр за спеціальністю «Агрономія» або прирівняною до неї спеціальністю. Досвід керівної роботи або державна служба – 2 роки.
2 Головний спеціаліст відділу санітарно-епідеміологічного нагляду та організації розслідування спалахів управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства 5800,0 +  ранг, вислуга, премія, інтенсивність Здійснює державний нагляд (контроль) в сфері господарської діяльності на об’єктах що знаходяться на підконтрольній території, у відповідності до вимог чинного законодавства України; здійснює реалізації першочергових профілактичних і протиепідемічних заходів щодо охорони території України від проникнення та розповсюдження хвороб людей, контроль за усуненням причин і умов виникнення та поширення інфекційних, масових неінфекційних захворювань, отруєнь та радіаційних уражень людей; приймає участь у проведенні санітарно-епідеміологічних розслідувань, спрямованих на виявлення причин та умов, що призводять до виникнення та поширення інфекційних хвороб. Виконує інші функції відповідно до вимог чинного санітарного законодавства, Положення про Головне управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області. Вища освіта ступеню не нижче бакалавра або молодшого бакалавра за спеціальністю «Санітарія, гігієна, епідеміологія», «Медико-профілактична справа» або прирівняною до них спеціальністю. Без вимог до стажу.
3 Головний спеціаліст відділу безпеки середовища життєдіяльності управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства 5800,0 + ранг, вислуга, премія, інтенсивність Здійснює державний нагляд (контроль) в сфері господарської діяльності на об’єктах що знаходяться на підконтрольній території, у відповідності до вимог чинного законодавства України; здійснює реалізації першочергових профілактичних і протиепідемічних заходів щодо охорони території України від проникнення та розповсюдження хвороб людей, контроль за усуненням причин і умов виникнення та поширення інфекційних, масових неінфекційних захворювань, отруєнь та радіаційних уражень людей; приймає участь у проведенні санітарно-епідеміологічних розслідувань, спрямованих на виявлення причин та умов, що призводять до виникнення та поширення інфекційних хвороб. Виконує інші функції відповідно до вимог чинного санітарного законодавства, Положення про Головне управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області. Вища освіта ступеню не нижче бакалавра або молодшого бакалавра за спеціальністю «Санітарія, гігієна, епідеміологія», «Медико-профілактична справа» або прирівняною до них спеціальністю. Без вимог до стажу.
4 Головний спеціаліст відділу ринкового та метрологічного нагляду управління захисту прав споживачів та контролю за регульованими цінами (тимчасово) 5800,0 + ранг, вислуга, премія, інтенсивність Здійснює планові та позапланові заходи державного нагляду (контролю) в сфері за додержанням суб’єктами господарювання законодавства; здійснює моніторинг причин і кількості звернень споживачів; поводить перевірки характеристик продукції; вживає заходи щодо притягнення  до відповідальності осіб, винних у вчиненні порушень вимог законодавства; узагальнює результати здійснення ринкового нагляду; аналізує причини виявлених порушень . Вища освіта ступеню не нижче бакалавра або молодшого бакалавра за спеціальністю у галузі підприємництва, торгівлі (товарознавство), метрології та інформаційно-вимірювальної техніки  або прирівняною до них спеціальністю. Без вимог до стажу.
5 Завідувач сектору контролю за рекламою, дотриманням антитютюнового законодавства та пробірного контролю управління захисту прав споживачів та контролю за регульованими цінами 6700,0 + ранг, вислуга, премія, інтенсивність Забезпечення виконання покладених на сектор завдань, складання протоколів про адміністративні правопорушення та підготовка матеріалів для розгляду справи про порушення вимог законодавства, підготовка рішень та постанов про застосування адміністративно-господарських санкцій та адміністративних штрафів, узагальнення результатів роботи Сектору та підготовка звітів, Забезпечення своєчасного та якісного розгляду звернень від органів виконавчої влади, громадських об’єднань, підприємств, установ, організацій та громадян з питань, що відносяться до компетенції Сектору, формування єдиної справи розпорядчих документів, що приймаються під час здійснення заходу державного нагляду (контролю), подання проєктів відповідей на запити що стосуються компетенції сектору Вища освіта ступеню спеціаліст/магістр за спеціальністю у сфері економіки або торгівлі. Досвід керівної роботи або державна служба – 2 роки.
6 Начальник відділу економічної діяльності управління економіки, бухгалтерського обліку та звітності (тимчасово) 7500,0 + ранг, вислуга, премія, інтенсивність Щоквартальне здійснення аналізу економічно-господарської діяльності структурних підрозділів; Складання та подання на затвердження кошторисів, проєктів планування асигнувань, довідок змін до кошторису, щорічне складання та подання бюджетних запитів та розрахунків до них до проєкту Державного бюджету; контроль за підготовкою документів  по оформленню правовстановлюючих документів на нерухоме майно та земельні ділянки; контроль за підготовкою та виконанням документів з питань оренди , малої приватизації, списання, передачі об’єктів Головного управління та підвідомчих установ. Вища освіта ступеню спеціаліст/магістр за спеціальністю «Економіка» . Досвід керівної роботи або державна служба – 2 роки.
7 Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності управління економіки, бухгалтерського обліку та звітності (тимчасово) 7500,0+ ранг, вислуга, премія, інтенсивність Керівництво та організація роботи відділу; ведення бухгалтерського обліку; забезпечення складання обліку бюджетної, фінансової державної статистичної звітності;  забезпечення прийняття бюджетної, фінансової звітності у підвідомчих установ; організація проведення інвентаризації основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та запасів, ведення обліку придбання та списання; взяття участі в формуванні бюджетного запиту проєктів кошторисів, проєктів планів асигнувань, взяття участі в розробці організаційної структури Головного управління та ін. Вища освіта ступеню спеціаліст/магістр за спеціальністю «Бухгалтерський облік», «Облік і аудит». Досвід керівної роботи або державна служба – 2 роки.
8 Провідний фахівець відділу бухгалтерського обліку та звітності управління економіки, бухгалтерського обліку та звітності (тимчасово) 5005,0 + надбавка 30%, премія Ведення меморіальних ордерів № 6, № 8, № 9, № 13, № 17; заповнення Карток обліку пробігу (наробітку) пневматичних шин, Карток обліку наробітку та відстежування обігу акумуляторних батарей; перевірка достовірність та оформлення у відповідності з вимогами діючих нормативно-правових актів первинних бухгалтерських документів; складання та оформляє акти списання товарно-матеріальних цінностей, основних засобів. Вища освіта ступеню не нижче бакалавра або молодшого бакалавра за спеціальністю «Бухгалтерський облік», «Облік і аудит». Без вимог до стажу.
9 Провідний фахівець відділу правового забезпечення 5005,0 + надбавка 30%, премія Робота з виконавчими провадженнями (заяви, звернення про хід виконавчого провадження, подача скарг);

Листування з судами (витребування рішень судів, виконавчих документів, тощо);

Відповіді на звернення юридичних та фізичних осіб;

Підготовка проєктів процесуальних документів.

Вища освіта ступеню не нижче бакалавра або молодшого бакалавра за спеціальністю «Правознавство». Без вимог до стажу.
10 Завідувач сектору з внутрішнього аудиту 6700,0 + ранг, вислуга, премія, інтенсивність Організовує проведення оцінки ефективності функціонування системи внутрішнього контролю, ступеня виконання і досягнення цілей, визначених у стратегічних та річних планах, ефективності          планування , виконання бюджетних програм та результатів їх виконання, управління бюджетними коштами, якості надання адміністративних послуг та виконання контрольно-наглядових функцій, завдань, визначених актами законодавства, використання і збереження активів; використання і збереження активів надійності, ефективності та результативності  інформаційних систем і технологій; управління державним майном; правильності            ведення          бухгалтерського обліку та достовірності фінансової та бюджетної звітності; ризиків, які негативно впливають на виконання функцій і завдань Головного управління, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління; організовує та проводить внутрішні аудити; організовує подання начальнику аудиторських звітів і рекомендацій для прийняття ним відповідних управлінських рішень. Вища освіта ступеню спеціаліст/магістр за спеціальністю «Економіка», «Облік і аудит». Досвід керівної роботи або державна служба – 2 роки.
11 Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції 6700,0 + ранг, вислуга, премія, інтенсивність Розроблення, організація та контроль за проведенням заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням та правопорушенням, пов’язаним з корупцією; Організація роботи з оцінки корупційних ризиків; Здійснення заходів з виявлення конфлікту інтересів, сприяння його врегулюванню; Організація роботи з перевірки факту подання декларацій суб’єктами декларування; Організація та здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства працівниками Головного управління; Ведення обліку працівників, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією; Забезпечення організації проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад в державному органі; Забезпечення організації проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади». Вища освіта ступеню спеціаліст/магістр за спеціальністю «Правознавство». Досвід керівної роботи або державна служба – 2 роки.
12 Провідний фахівець сектору підтримки користувачів та інженерної інфраструктури 5005,0 + надбавка 30%, премія Налаштування та адміністрування ОС Windows, Windows Server,систем автоматичної інвентаризації, мережевих протоколів; адміністрування систем резервного копіювання даних; встановлення оновлень ОС та прикладних програм; захист від зламу, вірусів та підтримка інформаційної безпеки; створення, підтримка та актуалізація облікових записів корпоративних користувачів; консультація співробітників Головного управління з питань кібербезпекиї. Вища освіта ступеню не нижче бакалавра за напрямком – інформаційні технології. Без вимог до стажу.
13 Заступник начальника відділу  державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Вознесенського районного управління (тимчасово) 6300,0 + ранг, вислуга, премія, інтенсивність Вразі відсутності начальника відділу організовує роботу відділу забезпечує виконання завдань і функцій, покладених на відділ; Забезпечує (вразі відсутності начальника відділу) здійснення державного нагляду (контролю) в сфері господарської діяльності на об’єктах що знаходяться на підконтрольній території у відповідності до вимог чинного законодавства України; Забезпечує реалізацію державної політики в сфері санітарного законодавства, санітарного та епідемічного благополуччя населення; Здійснює в межах компетенції контроль за факторами середовища життєдіяльності людини, що мають шкідливий вплив на здоров’я населення, за усуненням причин і умов виникнення та поширення інфекційних, масових неінфекційних захворювань, отруєнь та радіаційних уражень людей; приймає участь у проведенні санітарно-епідеміологічних розслідувань, спрямованих на виявлення причин та умов, що призводять до виникнення та поширення інфекційних хвороб. Вища освіта ступеню спеціаліст/магістр за спеціальністю «Санітарія, гігієна, епідеміологія», «Медико-профілактична справа» або прирівняною до них спеціальністю. Досвід керівної роботи або державна служба – 2 роки.
14 Головний спеціаліст відділу  державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Вознесенського районного управління 5600,0+ ранг, вислуга, премія, інтенсивність Забезпечує реалізацію державної політики в сфері санітарного законодавства, санітарного та епідемічного благополуччя населення (крім виконання функцій з реалізації державної політики у сфері епідеміологічного нагляду (спостереження) та у сфері гігієни праці та функцій із здійснення дозиметричного контролю робочих місць і доз опромінення працівників) на підконтрольній території; здійснює державний нагляд (контроль) в сфері господарської діяльності на об’єктах, що знаходяться на території району; забезпечує проведення роботи щодо визначення та оцінки факторів що можуть мати негативний вплив на здоров’я людини, навколишнє середовище та вживає заходів щодо їх усунення, приймає участь у проведенні санітарно-епідеміологічних розслідувань, спрямованих на виявлення причин та умов, що призводять до виникнення та поширення інфекційних хвороб, у тому числі через харчові продукти, групових та індивідуальних харчових отруєнь, масових неінфекційних захворювань (отруєнь) та радіаційних уражень, випадків порушення норм радіаційної безпеки, санітарних правил роботи з радіоактивними речовинами, іншими джерелами іонізуючих випромінювань. Вища освіта ступеню не нижче бакалавра або молодшого бакалавра за спеціальністю «Санітарія, гігієна, епідеміологія», «Медико-профілактична справа» або прирівняною до них спеціальністю. Без вимог до стажу.
15 Заступник начальника управління – начальник відділу безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Миколаївського районного управління 6600,0 + ранг, вислуга, премія, інтенсивність Забезпечення здійснення державного ветеринарно-санітарного нагляду (контролю) за здоров’ям та благополуччям тварин, безпечністю та окремими показниками якості харчових продуктів, неїстівних (побічних) продуктів тваринного походження, кормів та інших об’єктів санітарних заходів, охороною території Миколаївського району від занесення збудників особливо небезпечних хвороб, включених до списку Міжнародного епізоотичного бюро (далі – МЕБ) з інших територій або карантинних зон; здійснення державного нагляду (контролю): у сфері безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини, за здійсненням протиепізоотичних заходів юридичними та фізичними особами; що проводять професійну діяльність у галузі ветеринарної медицини; за впровадженням постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках  (НАССР); організація захисту населення від хвороб, спільних для тварин і людей; виконання обов’язків та дотримання прав державного інспектора та державного ветеринарного інспектора, встановлених законодавством. Вища освіта ступеню спеціаліст/магістр за спеціальністю «Ветеринарія», «Ветеринарна медицина». Досвід керівної роботи або державна служба – 2 роки.
16 Провідний фахівець відділу  державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Миколаївського районного управління (тимчасово) 5005,0+ надбавка 30%, премія Здійснює державний нагляд (контролю) в сфері господарської діяльності на об’єктах що знаходяться на території Миколаївського району у відповідності до вимог чинного законодавства України; Забезпечує реалізацію державної політики в сфері санітарного законодавства, санітарного та епідемічного благополуччя населення; здійснює в межах компетенції контроль за факторами середовища життєдіяльності людини, що мають шкідливий вплив на здоров’я населення, за усуненням причин і умов виникнення та поширення інфекційних, масових неінфекційних захворювань, отруєнь та радіаційних уражень людей; приймає участь у проведенні санітарно-епідеміологічних розслідувань, спрямованих на виявлення причин та умов, що призводять до виникнення та поширення інфекційних хвороб. Повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямком підготовки «Медицина», спеціальністю «Санітарія, гігієна, епідеміологія», «Медико-профілактична справа», «Лікувальна справа», стаж роботи в органах та установах Державної санітарно-епідеміологічної служби не вимагається, або повна вища немедична освіта (спеціаліст, магістр), стаж роботи в органах Державної санітарно-епідеміологічної служби в оперативних підрозділах не менше 2 років, або неповна вища освіта (молодший спеціаліст) за напрямком підготовки «Медицина», спеціальністю «Медико-профілактична справа», «Лікувальна справа»
17 Провідний фахівець відділу  державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Первомайського районного управління 5005,0 + надбавка 30%, премія Здійснює державний нагляд (контролю) в сфері господарської діяльності на об’єктах що знаходяться на території Миколаївського району у відповідності до вимог чинного законодавства України; Забезпечує реалізацію державної політики в сфері санітарного законодавства, санітарного та епідемічного благополуччя населення; здійснює в межах компетенції контроль за факторами середовища життєдіяльності людини, що мають шкідливий вплив на здоров’я населення, за усуненням причин і умов виникнення та поширення інфекційних, масових неінфекційних захворювань, отруєнь та радіаційних уражень людей; приймає участь у проведенні санітарно-епідеміологічних розслідувань, спрямованих на виявлення причин та умов, що призводять до виникнення та поширення інфекційних хвороб. Повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямком підготовки «Медицина», спеціальністю «Санітарія, гігієна, епідеміологія», «Медико-профілактична справа», «Лікувальна справа», стаж роботи в органах та установах Державної санітарно-епідеміологічної служби не вимагається, або повна вища немедична освіта (спеціаліст, магістр), стаж роботи в органах Державної санітарно-епідеміологічної служби в оперативних підрозділах не менше 2 років, або неповна вища освіта (молодший спеціаліст) за напрямком підготовки «Медицина», спеціальністю «Медико-профілактична справа», «Лікувальна справа»
18 Водій автотранспортних засобів відділу безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Первомайського районного управління(тимчасово) 3565,0 + надбавка 50%, премія Категорія – В

 

З питань отримання інформації щодо вакантних посад звертатися за номерами телефону – (0512)30-43-13

(0512)30-43-23