Вакантні посади Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області станом на 28.03.2024

№ з/п Посада Заробітна плата Завдання та обов’язки Вимоги до посади
1 Головний спеціаліст відділу державного контролю управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини

(тимчасово)

13633,0 +  ранг, вислуга Здійснення державного нагляду (контролю) за: дотриманням законодавства про харчові продукти; Проведенням ветеринарно-санітарної експертизи; Безпечністю харчових продуктів тваринного походження у процесі їх виробництва та/або  обігу з метою їх експорту, а також видачею міжнародних сертифікатів (ветеринарних) у визначених законодавством випадках; Переміщенням харчових продуктів тваринного походження; Проведенням суб’єктами господарювання дезінфекції, дезінсекції та дератизації на потужностях, що використовується для виробництва, переробки, зберігання та обігу харчових продуктів тваринного походження; Впровадженням постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР) на потужностях, що використовується для виробництва, переробки, зберігання та обігу харчових продуктів тваринного походження. Підготовка проектів документів на установлення обмеження або заборону на обіг об’єктів державного контролю, що можуть переносити особливо небезпечні хвороби, включені до списку МЕБ, або інші хвороби, що підлягають повідомленню, з окремих держав або карантинних зон у разі підтвердження факту спалаху таких хвороб. Реєстрація операторів ринку в державному реєстрі потужностей (об’єктів) з обігу побічних продуктів тваринного походження та продуктів їх оброблення, переробки

 

Вища освіта ступеню спеціаліст/магістр за спеціальністю «Ветеринарія», «Ветеринарна медицина». Досвід роботи – 1 рік.
2 Головний спеціаліст відділу карантину рослин управління фітосанітарної безпеки 13633,0 +  ранг, вислуга Встановлює фітосанітарний стан та виявляє регульовані шкідливі організми, визначає та здійснює фітосанітарні заходи, спрямовані на запобігання, поширення, локалізацію та/або ліквідацію регульованих шкідливих організмів, здійснює контроль за проведенням фумігації особами об’єктів регулювання, надає платні послуги з питань карантину рослин і захисту рослин , надає адміністративні послуги у сфері карантину та захисту рослин. оформлює та видає  дозвільні документи у сфері карантину рослин та захисту рослин, проводить навчання осіб, діяльність яких безпосередньо пов’язана з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами  і  агрохімікатами,  видає допуски (посвідчення) на право роботи з пестицидами і агрохімікатами, складає та подає оперативні, квартальні, річні звіти та іншу інформацію у сфері захисту рослин та карантину рослин. Здійснює повноваження державного фітосаніторного інспектора на території Миколаївської області Вища освіта ступеню не нижче бакалавра або молодшого бакалавра за спеціальністю «Агрономія» або прирівняною до неї спеціальністю. Без вимог до стажу.
3 Головний спеціаліст відділу фітосанітарних заходів на кордоні управління фітосанітарної безпеки 13633,0 +  ранг, вислуга Здійснює повноваження державного фітосанітарного інспектора на території пунктів пропуску на державному кордоні України, митницях призначення та прилеглої до них території (трикілометрової зони)  Миколаївської області згідно затверджених графіків; Здійснює державний фітосанітарний контроль до об’єктів регулювання, проводить фітосанітарні процедури до об’єктів регулювання, що переміщуються через митний кордон України; надає платні адміністративні послуги відповідно до чинного законодавства; видає фітосанітарні сертифікати, фітосанітарні сертифікати на реекспорт та карантинні сертифікати на об’єкти регулювання; вживає відповідно до законодавства термінові заходи для локалізації та ліквідації карантинних організмів, запобігання їх поширенню у пунктах пропуску на державному кордоні та у митницях призначення (обстеження); складає протоколи та розглядає справи про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом Вища освіта ступеню не нижче бакалавра або молодшого бакалавра за спеціальністю «Агрономія» або прирівняною до неї спеціальністю. Без вимог до стажу.
4 Заступник начальника управління – начальник відділу санітарно-епідеміологічного нагляду та організації розслідування спалахів управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства 16507,0 +  ранг, вислуга Керівництво та організація роботи відділу (управління – на час відсутності керівника). Забезпечує здійснення державного нагляду (контролю) в сфері господарської діяльності на об’єктах що знаходяться на підконтрольній території, у відповідності до вимог чинного законодавства України; Забезпечує: реалізацію першочергових профілактичних і протиепідемічних заходів щодо охорони території України від проникнення та розповсюдження хвороб людей, контроль за усуненням причин і умов виникнення та поширення інфекційних, масових неінфекційних захворювань, отруєнь та радіаційних уражень людей; Організовує та приймає участь у проведенні санітарно-епідеміологічних розслідувань, спрямованих на виявлення причин та умов, що призводять до виникнення та поширення інфекційних хвороб. Приймає участь в роботі Управління з питань надання адміністративних послуг та підготовці документів дозвільного характеру, передбачених законодавством в разі отримання відповідних доручень. Виконує інші функції відповідно до вимог чинного санітарного законодавства, Положення про Головне управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області. Вища освіта ступеню спеціаліст/магістр за спеціальністю «Санітарія, гігієна, епідеміологія», «Медико-профілактична справа» або прирівняною до них спеціальністю. Досвід керівної роботи або державна служба – 2 роки.
5 Головний спеціаліст відділу санітарно-епідеміологічного нагляду та організації розслідування спалахів управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства -2. 13633,0 +  ранг, вислуга Здійснює державний нагляд (контроль) в сфері господарської діяльності на об’єктах що знаходяться на підконтрольній території, у відповідності до вимог чинного законодавства України; здійснює реалізації першочергових профілактичних і протиепідемічних заходів щодо охорони території України від проникнення та розповсюдження хвороб людей, контроль за усуненням причин і умов виникнення та поширення інфекційних, масових неінфекційних захворювань, отруєнь та радіаційних уражень людей; приймає участь у проведенні санітарно-епідеміологічних розслідувань, спрямованих на виявлення причин та умов, що призводять до виникнення та поширення інфекційних хвороб. Виконує інші функції відповідно до вимог чинного санітарного законодавства, Положення про Головне управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області. Вища освіта ступеню не нижче бакалавра або молодшого бакалавра за спеціальністю «Санітарія, гігієна, епідеміологія», «Медико-профілактична справа» або прирівняною до них спеціальністю. Без вимог до стажу.
6 Головний спеціаліст відділу безпеки середовища життєдіяльності управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства 13633,0 +  ранг, вислуга Здійснює державний нагляд (контроль) в сфері господарської діяльності на об’єктах що знаходяться на підконтрольній території, у відповідності до вимог чинного законодавства України; здійснює реалізації першочергових профілактичних і протиепідемічних заходів щодо охорони території України від проникнення та розповсюдження хвороб людей, контроль за усуненням причин і умов виникнення та поширення інфекційних, масових неінфекційних захворювань, отруєнь та радіаційних уражень людей; приймає участь у проведенні санітарно-епідеміологічних розслідувань, спрямованих на виявлення причин та умов, що призводять до виникнення та поширення інфекційних хвороб. Виконує інші функції відповідно до вимог чинного санітарного законодавства, Положення про Головне управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області. Вища освіта ступеню не нижче бакалавра або молодшого бакалавра за спеціальністю «Санітарія, гігієна, епідеміологія», «Медико-профілактична справа» або прирівняною до них спеціальністю. Без вимог до стажу.
7 Головний спеціаліст відділу ринкового та метрологічного нагляду управління захисту прав споживачів та контролю за регульованими цінами 2 ( з них 1-тимчасово) 13633,0 +  ранг, вислуга Здійснює планові та позапланові заходи державного нагляду (контролю) в сфері за додержанням суб’єктами господарювання законодавства; здійснює моніторинг причин і кількості звернень споживачів; поводить перевірки характеристик продукції; вживає заходи щодо притягнення  до відповідальності осіб, винних у вчиненні порушень вимог законодавства; узагальнює результати здійснення ринкового нагляду; аналізує причини виявлених порушень . Вища освіта ступеню не нижче бакалавра або молодшого бакалавра за спеціальністю у галузі підприємництва, торгівлі (товарознавство), метрології та інформаційно-вимірювальної техніки  або прирівняною до них спеціальністю. Без вимог до стажу.
8 Головний спеціаліст відділу контролю у сфері торгівлі, робіт та послуг управління захисту прав споживачів та контролю за регульованими цінами 13633,0 +  ранг, вислуга Здійснює планові та позапланові заходи державного нагляду (контролю) в сфері за додержанням суб’єктами господарювання законодавства; здійснює державний нагляд за дотриманням вимог законодавства у сфері туризму та курортів; контролює правильність розрахунків із споживачами за реалізовану продукцію; відбирає зразки товарів для проведення перевірки їх якості; забезпечує об’єктивний, всебічний і своєчасний розгляд скарг, заяв і пропозицій громадян. За результатами проведених заходів контролю складає протоколи про адміністративні правопорушення, готує документи  про усунення порушень; оформлює акти перевірок, акти відбору зразків, протоколи; здійснює контроль за виконанням прийнятих рішень. Вища освіта ступеню не нижче бакалавра або молодшого бакалавра за спеціальністю у галузі підприємництва, торгівлі (товарознавство), метрології та інформаційно-вимірювальної техніки  або прирівняною до них спеціальністю. Без вимог до стажу.
9 Начальник відділу економічної діяльності управління економіки, бухгалтерського обліку та звітності (тимчасово) 13633,0 + ранг, вислуга Щоквартальне здійснення аналізу економічно-господарської діяльності структурних підрозділів; Складання та подання на затвердження кошторисів, проєктів планування асигнувань, довідок змін до кошторису, щорічне складання та подання бюджетних запитів та розрахунків до них до проєкту Державного бюджету; контроль за підготовкою документів  по оформленню правовстановлюючих документів на нерухоме майно та земельні ділянки; контроль за підготовкою та виконанням документів з питань оренди , малої приватизації, списання, передачі об’єктів Головного управління та підвідомчих установ. Вища освіта ступеню спеціаліст/магістр за спеціальністю «Економіка» . Досвід керівної роботи або державна служба – 2 роки.
10 Провідний фахівець відділу бухгалтерського обліку та звітності управління економіки, бухгалтерського обліку та звітності (тимчасово) 5527,0 + надбавка 30%, премія Ведення меморіальних ордерів № 6, № 8, № 9, № 13, № 17; заповнення Карток обліку пробігу (наробітку) пневматичних шин, Карток обліку наробітку та відстежування обігу акумуляторних батарей; перевірка достовірність та оформлення у відповідності з вимогами діючих нормативно-правових актів первинних бухгалтерських документів; складання та оформляє акти списання товарно-матеріальних цінностей, основних засобів.

 

Вища освіта ступеню не нижче бакалавра або молодшого бакалавра за спеціальністю «Бухгалтерський облік», «Облік і аудит». Без вимог до стажу.
11 Провідний фахівець відділу господарського забезпечення управління організаційно- господарського забезпечення

 

5527,0 + надбавка 30%, премія Забезпечення постійного контролю за технічним станом автотранспортних засобів, за своєчасним проходженням технічного обслуговування та поточного ремонту автотранспортних засобів; закріплення автотранспортних засобів за відповідними працівниками; планування потреби в запасних частинах, шинах, акумуляторах для автотранспортних засобів; забезпечення організації списання автотранспортних засобів, агрегатів, обладнання,  ведення контролю за пломбуванням спідометрів; забезпечення роботи щодо реєстрації, перереєстрації  автотранспортних засобів в сервісних центрах МВС України в Миколаївські області; забезпечення роботи щодо обов’язкового страхування цивільно – правової відповідальності автотранспортних засобів та контроль термінами дії страхових полюсів та ін.

 

Освіта або досвід роботи відповідного професійного спрямування.
12 Головний спеціаліст відділу правового забезпечення 13633,0 + ранг, вислуга Представлення інтересів Головного управління в судах та інших органах, установах, організаціях ; здійснення претензійно-позовної роботи; Направлення виконавчих документів виконавчим органам по судовим рішенням у справах, стороною по яким виступає Головне управління; Ведення обліку виконавчих проваджень; Надання правової оцінки проектам розпорядчих документів Головного управління; Розгляд звернень громадян, підприємств, установ, організацій, запитів народних депутатів та адвокатських запитів; Підготовка проектів відповідей на звернення; Підготовка пропозицій Головного управління щодо проектів нормативно-правових актів у сферах його діяльності та щодо удосконалення законодавства з питань, що належать до компетенції територіального органу; Участь у проведенні перевірок, службових розслідувань та дисциплінарних проваджень та ін.

 

Вища освіта ступеню не нижче бакалавра або молодшого бакалавра за спеціальністю «Правознавство». Без вимог до стажу.
13 Провідний фахівець відділу правового забезпечення 5527,0 + надбавка 30%, премія Робота з виконавчими провадженнями (заяви, звернення про хід виконавчого провадження, подача скарг);

листування з судами (витребування рішень судів, виконавчих документів, тощо);

відповіді на звернення юридичних та фізичних осіб;

підготовка проєктів процесуальних документів.

 

Вища освіта ступеню не нижче бакалавра або молодшого бакалавра за спеціальністю «Правознавство». Без вимог до стажу.
14 Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції 15678,0 + ранг, вислуга, премія, інтенсивність Розроблення, організація та контроль за проведенням заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням та правопорушенням, пов’язаним з корупцією; Організація роботи з оцінки корупційних ризиків; Здійснення заходів з виявлення конфлікту інтересів, сприяння його врегулюванню; Організація роботи з перевірки факту подання декларацій суб’єктами декларування; Організація та здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства працівниками Головного управління; Ведення обліку працівників, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією; Забезпечення організації проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад в державному органі; Забезпечення організації проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади».

 

Вища освіта ступеню спеціаліст/магістр за спеціальністю «Правознавство». Досвід керівної роботи або державна служба – 2 роки.
15 Провідний фахівець сектору підтримки користувачів та інженерної інфраструктури 5527,0 + надбавка 30%, премія Налаштування та адміністрування ОС Windows, Windows Server,систем автоматичної інвентаризації, мережевих протоколів; адміністрування систем резервного копіювання даних; встановлення оновлень ОС та прикладних програм; захист від зламу, вірусів та підтримка інформаційної безпеки; створення, підтримка та актуалізація облікових записів корпоративних користувачів; консультація співробітників Головного управління з питань кібербезпеки.

 

Вища освіта ступеню не нижче бакалавра за напрямком – інформаційні технології. Без вимог до стажу.
16 Провідний фахівець відділу  державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Баштанського районного управління 5527,0 + надбавка 30%, премія Здійснює державний нагляд (контроль) в сфері господарської діяльності на об’єктах що знаходяться на території Миколаївського району у відповідності до вимог чинного законодавства України; Забезпечує реалізацію державної політики в сфері санітарного законодавства, санітарного та епідемічного благополуччя населення; здійснює в межах компетенції контроль за факторами середовища життєдіяльності людини, що мають шкідливий вплив на здоров’я населення, за усуненням причин і умов виникнення та поширення інфекційних, масових неінфекційних захворювань, отруєнь та радіаційних уражень людей; приймає участь у проведенні санітарно-епідеміологічних розслідувань, спрямованих на виявлення причин та умов, що призводять до виникнення та поширення інфекційних хвороб. Повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямком підготовки «Медицина», спеціальністю «Санітарія, гігієна, епідеміологія», «Медико-профілактична справа», «Лікувальна справа», стаж роботи в органах та установах Державної санітарно-епідеміологічної служби не вимагається, або повна вища немедична освіта (спеціаліст, магістр), стаж роботи в органах Державної санітарно-епідеміологічної служби в оперативних підрозділах не менше 2 років, або неповна вища освіта (молодший спеціаліст) за напрямком підготовки «Медицина», спеціальністю «Медико-профілактична справа», «Лікувальна справа»
17 Начальник Вознесенського районного управління 14405,0 + ранг, вислуга Здійснення державного нагляду (контролю): у сфері безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини;

за здійсненням протиепізоотичних заходів юридичними та фізичними особами, що проводять професійну діяльність у галузі ветеринарної медицини; за впровадженням постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках  (НАССР); Організація захисту населення від хвороб, спільних для тварин і людей; Сприяння виконанню загальнодержавних програм у галузі ветеринарної медицини Організація та контроль за роботою відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства на підпорядкованій території з питань:

Здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду (контролю) за дотриманням санітарного законодавства; біологічними продуктами, патологічним матеріалом; додержанням підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності та громадянами державних санітарних норм і правил; Проведення відповідних досліджень (випробувань) для цілей державного контролю та відбором зразків об’єктів санітарних заходів з метою здійснення державного контролю; Проведення санітарно-епідеміологічних розслідувань. Організація співпраці з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, організаціями на підпорядкованій території

 

Вища освіта ступеню спеціаліст/магістр за спеціальністю «Ветеринарія», «Ветеринарна медицина». Досвід керівної роботи або державна служба – 2 роки.
18 Провідний фахівець відділу  безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Вознесенського районного управління 5527,0 + надбавка 30%, премія Готує проекти наказів, розпоряджень, доручень, листів за напрямком наданих повноважень; проводить державну реєстрацію потужностей та надання інформації відповідно до нормативних документів; здійснює аналіз за додержанням операторами ринку законодавства щодо надання споживачам інформації про харчові продукти, за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин; застосовує технології та комп’ютерні програми за своїм напрямом роботи; бере участь в проведенні нарад, що проводяться начальником управління та начальником відділу, оформлює відповідні протоколи

 

Вища освіта за спеціальністю «Ветеринарія», «Ветеринарна медицина».
19 Заступник начальника відділу  державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Вознесенського районного управління (тимчасово) 12278,0 + ранг, вислуга Вразі відсутності начальника відділу організовує роботу відділу забезпечує виконання завдань і функцій, покладених на відділ; Забезпечує (вразі відсутності начальника відділу) здійснення державного нагляду (контролю) в сфері господарської діяльності на об’єктах що знаходяться на підконтрольній території у відповідності до вимог чинного законодавства України; Забезпечує реалізацію державної політики в сфері санітарного законодавства, санітарного та епідемічного благополуччя населення; Здійснює в межах компетенції контроль за факторами середовища життєдіяльності людини, що мають шкідливий вплив на здоров’я населення, за усуненням причин і умов виникнення та поширення інфекційних, масових неінфекційних захворювань, отруєнь та радіаційних уражень людей; приймає участь у проведенні санітарно-епідеміологічних розслідувань, спрямованих на виявлення причин та умов, що призводять до виникнення та поширення інфекційних хвороб.

 

Вища освіта ступеню спеціаліст/магістр за спеціальністю «Санітарія, гігієна, епідеміологія», «Медико-профілактична справа» або прирівняною до них спеціальністю. Досвід керівної роботи або державна служба – 2 роки.
20 Помічник  лікаря- епідеміолога відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Вознесенського районного управління 5527,0 + надбавка 30%, премія Забезпечує реалізацію державної політики в сфері санітарного законодавства та у сфері гігієни праці та функцій із здійснення дозиметричного контролю робочих місць і доз опромінення працівників) на підконтрольній території; здійснює контроль за виконанням санітарних заходів, додержанням чинних санітарних правил і норм з питань санітарного та епідемічного благополуччя підприємствами, організаціями, установами та громадянами; приймає участь у проведенні санітарно-епідеміологічних розслідувань, спрямованих на виявлення причин та умов, що призводять до виникнення та поширення інфекційних хворіб, у тому числі через харчові продукти, групових та індивідуальних харчових отруєнь, масових неінфекційних захворювань (отруєнь) та радіаційних уражень, випадків порушення норм радіаційної безпеки, санітарних правил роботи з радіоактивними речовинами, іншими джерелами іонізуючих випромінювань, вживає заходів щодо їх усунення відповідно до законодавства;

проводить відбір зразків для лабораторних досліджень під час планових та позапланових заходів державного нагляду, епідеміологічних розслідувань виникнення інфекційних захворювань.

 

Вища освіта ступеню не нижче бакалавра або молодшого бакалавра за спеціальністю «Санітарія, гігієна, епідеміологія», «Медико-профілактична справа» або прирівняною до них спеціальністю. Без вимог до стажу.
21 Заступник начальника управління – начальник відділу безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Миколаївського районного управління 13757,0 + ранг, вислуга Забезпечення здійснення державного ветеринарно-санітарного нагляду (контролю) за здоров’ям та благополуччям тварин, безпечністю та окремими показниками якості харчових продуктів, неїстівних (побічних) продуктів тваринного походження, кормів та інших об’єктів санітарних заходів, охороною території Миколаївського району від занесення збудників особливо небезпечних хвороб, включених до списку Міжнародного епізоотичного бюро (далі – МЕБ) з інших територій або карантинних зон; здійснення державного нагляду (контролю): у сфері безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини, за здійсненням протиепізоотичних заходів юридичними та фізичними особами; що проводять професійну діяльність у галузі ветеринарної медицини; за впровадженням постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках  (НАССР); організація захисту населення від хвороб, спільних для тварин і людей; виконання обов’язків та дотримання прав державного інспектора та державного ветеринарного інспектора, встановлених законодавством.

 

Вища освіта ступеню спеціаліст/магістр за спеціальністю «Ветеринарія», «Ветеринарна медицина». Досвід керівної роботи або державна служба – 2 роки.
22 Головний спеціаліст відділу безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Миколаївського районного управління

(тимчасово)

11362,0 + ранг, вислуга Здійснення державного нагляду (контролю): за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин, іншими об’єктами санітарних заходів; за безпечністю харчових продуктів у процесі їх виробництва, видачою міжнародних сертифікатів (ветеринарних, санітарних, сертифікатів здоров’я), а для держав СНД – ветеринарних свідоцтв; за діяльністю суб’єктів господарювання, які здійснюють виробництво, перевезення, зберігання, реалізацію органічної продукції (сировини); за проведенням ветеринарно-санітарної експертизи; за впровадженням постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР).

Проведення аналізу  причин й умов виникнення та поширення хвороб, організація заходів щодо локалізації та ліквідації спалаху заразних хвороб, спільних для тварин і людей; участь в заходах державного контролю, зокрема шляхом інспектування, аудиту, відбору зразків; взаємодія з Центрами надання адміністративних послуг; проведення державної реєстрації потужностей, ведення державного реєстру потужностей операторів ринку та надання інформації з нього заінтересованим особам.

 

Вища освіта ступеню спеціаліст/магістр за спеціальністю «Ветеринарія», «Ветеринарна медицина». Досвід роботи – 1 рік.
23 Заступник начальника відділу  державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Миколаївського районного управління 12478,0 + ранг, вислуга Вразі відсутності начальника відділу організовує роботу відділу забезпечує виконання завдань і функцій, покладених на відділ; Забезпечує (вразі відсутності начальника відділу) здійснення державного нагляду (контролю) в сфері господарської діяльності на об’єктах що знаходяться на підконтрольній території у відповідності до вимог чинного законодавства України; Забезпечує реалізацію державної політики в сфері санітарного законодавства, санітарного та епідемічного благополуччя населення; Здійснює в межах компетенції контроль за факторами середовища життєдіяльності людини, що мають шкідливий вплив на здоров’я населення, за усуненням причин і умов виникнення та поширення інфекційних, масових неінфекційних захворювань, отруєнь та радіаційних уражень людей; приймає участь у проведенні санітарно-епідеміологічних розслідувань, спрямованих на виявлення причин та умов, що призводять до виникнення та поширення інфекційних хвороб.

 

Вища освіта ступеню спеціаліст/магістр за спеціальністю «Санітарія, гігієна, епідеміологія», «Медико-профілактична справа» або прирівняною до них спеціальністю. Досвід керівної роботи або державна служба – 2 роки.
24 Провідний фахівець відділу  державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Миколаївського районного управління (тимчасово) 5527,0 + надбавка 30%, премія Здійснює державний нагляд (контролю) в сфері господарської діяльності на об’єктах що знаходяться на території Миколаївського району у відповідності до вимог чинного законодавства України; Забезпечує реалізацію державної політики в сфері санітарного законодавства; здійснює в межах компетенції контроль за факторами середовища життєдіяльності людини, що мають шкідливий вплив на здоров’я населення, за усуненням причин і умов виникнення та поширення інфекційних, масових неінфекційних захворювань, отруєнь та радіаційних уражень людей; приймає участь у проведенні санітарно-епідеміологічних розслідувань, спрямованих на виявлення причин та умов, що призводять до виникнення та поширення інфекційних хвороб. Повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямком підготовки «Медицина», спеціальністю «Санітарія, гігієна, епідеміологія», «Медико-профілактична справа», «Лікувальна справа», стаж роботи в органах та установах Державної санітарно-епідеміологічної служби не вимагається, або повна вища немедична освіта (спеціаліст, магістр), стаж роботи в органах Державної санітарно-епідеміологічної служби в оперативних підрозділах не менше 2 років, або неповна вища освіта (молодший спеціаліст) за напрямком підготовки «Медицина», спеціальністю «Медико-профілактична справа», «Лікувальна справа»
25 Фельдшер санітарний відділу  державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Миколаївського районного управління 5240,0 + надбавка 30%, премія Забезпечує реалізацію державної політики в сфері санітарного законодавства та у сфері гігієни праці та функцій із здійснення дозиметричного контролю робочих місць і доз опромінення працівників) на підконтрольній території; здійснює контроль за виконанням санітарних заходів, додержанням чинних санітарних правил і норм з питань санітарного та епідемічного благополуччя підприємствами, організаціями, установами та громадянами; приймає участь у проведенні санітарно-епідеміологічних розслідувань, спрямованих на виявлення причин та умов, що призводять до виникнення та поширення інфекційних хворіб, у тому числі через харчові продукти, групових та індивідуальних харчових отруєнь, масових неінфекційних захворювань (отруєнь) та радіаційних уражень, випадків порушення норм радіаційної безпеки, санітарних правил роботи з радіоактивними речовинами, іншими джерелами іонізуючих випромінювань, вживає заходів щодо їх усунення відповідно до законодавства;

проводить відбір зразків для лабораторних досліджень під час планових та позапланових заходів державного нагляду, епідеміологічних розслідувань виникнення інфекційних захворювань.

 

Вища освіта ступеню не нижче бакалавра або молодшого бакалавра за спеціальністю «Санітарія, гігієна, епідеміологія», «Медико-профілактична справа» або прирівняною до них спеціальністю. Без вимог до стажу.
26 Провідний фахівець відділу  державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Первомайського районного управління 5527,0 + надбавка 30%, премія Здійснює державний нагляд (контролю) в сфері господарської діяльності на об’єктах що знаходяться на території Миколаївського району у відповідності до вимог чинного законодавства України; Забезпечує реалізацію державної політики в сфері санітарного законодавства, санітарного та епідемічного благополуччя населення; здійснює в межах компетенції контроль за факторами середовища життєдіяльності людини, що мають шкідливий вплив на здоров’я населення, за усуненням причин і умов виникнення та поширення інфекційних, масових неінфекційних захворювань, отруєнь та радіаційних уражень людей; приймає участь у проведенні санітарно-епідеміологічних розслідувань, спрямованих на виявлення причин та умов, що призводять до виникнення та поширення інфекційних хвороб. Повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямком підготовки «Медицина», спеціальністю «Санітарія, гігієна, епідеміологія», «Медико-профілактична справа», «Лікувальна справа», стаж роботи в органах та установах Державної санітарно-епідеміологічної служби не вимагається, або повна вища немедична освіта (спеціаліст, магістр), стаж роботи в органах Державної санітарно-епідеміологічної служби в оперативних підрозділах не менше 2 років, або неповна вища освіта (молодший спеціаліст) за напрямком підготовки «Медицина», спеціальністю «Медико-профілактична справа», «Лікувальна справа»
27 Фельдшер санітарний відділу  державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Первомайського районного управління 5240,0 + надбавка 30%, премія Забезпечує реалізацію державної політики в сфері санітарного законодавства та у сфері гігієни праці та функцій із здійснення дозиметричного контролю робочих місць і доз опромінення працівників) на підконтрольній території; здійснює контроль за виконанням санітарних заходів, додержанням чинних санітарних правил і норм з питань санітарного та епідемічного благополуччя підприємствами, організаціями, установами та громадянами; приймає участь у проведенні санітарно-епідеміологічних розслідувань, спрямованих на виявлення причин та умов, що призводять до виникнення та поширення інфекційних хворіб, у тому числі через харчові продукти, групових та індивідуальних харчових отруєнь, масових неінфекційних захворювань (отруєнь) та радіаційних уражень, випадків порушення норм радіаційної безпеки, санітарних правил роботи з радіоактивними речовинами, іншими джерелами іонізуючих випромінювань, вживає заходів щодо їх усунення відповідно до законодавства;

проводить відбір зразків для лабораторних досліджень під час планових та позапланових заходів державного нагляду, епідеміологічних розслідувань виникнення інфекційних захворювань.

 

Вища освіта ступеню не нижче бакалавра або молодшого бакалавра за спеціальністю «Санітарія, гігієна, епідеміологія», «Медико-профілактична справа» або прирівняною до них спеціальністю. Без вимог до стажу.
28 Помічник лікаря-епідеміолога відділу  державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Первомайського районного управління 5527,0 + надбавка 30%, премія Забезпечує реалізацію державної політики в сфері санітарного законодавства та у сфері гігієни праці та функцій із здійснення дозиметричного контролю робочих місць і доз опромінення працівників) на підконтрольній території; здійснює контроль за виконанням санітарних заходів, додержанням чинних санітарних правил і норм з питань санітарного та епідемічного благополуччя підприємствами, організаціями, установами та громадянами; приймає участь у проведенні санітарно-епідеміологічних розслідувань, спрямованих на виявлення причин та умов, що призводять до виникнення та поширення інфекційних хворіб, у тому числі через харчові продукти, групових та індивідуальних харчових отруєнь, масових неінфекційних захворювань (отруєнь) та радіаційних уражень, випадків порушення норм радіаційної безпеки, санітарних правил роботи з радіоактивними речовинами, іншими джерелами іонізуючих випромінювань, вживає заходів щодо їх усунення відповідно до законодавства;

проводить відбір зразків для лабораторних досліджень під час планових та позапланових заходів державного нагляду, епідеміологічних розслідувань виникнення інфекційних захворювань.

 

Вища освіта ступеню не нижче бакалавра або молодшого бакалавра за спеціальністю «Санітарія, гігієна, епідеміологія», «Медико-профілактична справа» або прирівняною до них спеціальністю. Без вимог до стажу.
29 Головний спеціаліст відділу безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Миколаївського міського управління 11362,0 + ранг, вислуга Здійснення державного нагляду (контролю): за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин, іншими об’єктами санітарних заходів; за безпечністю харчових продуктів у процесі їх виробництва, видачою міжнародних сертифікатів (ветеринарних, санітарних, сертифікатів здоров’я), а для держав СНД – ветеринарних свідоцтв; за діяльністю суб’єктів господарювання, які здійснюють виробництво, перевезення, зберігання, реалізацію органічної продукції (сировини); за проведенням ветеринарно-санітарної експертизи; за впровадженням постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР).

Проведення аналізу  причин й умов виникнення та поширення хвороб, організація заходів щодо локалізації та ліквідації спалаху заразних хвороб, спільних для тварин і людей; участь в заходах державного контролю, зокрема шляхом інспектування, аудиту, відбору зразків; взаємодія з Центрами надання адміністративних послуг; проведення державної реєстрації потужностей, ведення державного реєстру потужностей операторів ринку та надання інформації з нього заінтересованим особам.

 

Вища освіта ступеню спеціаліст/магістр за спеціальністю «Ветеринарія», «Ветеринарна медицина». Досвід роботи – 1 рік.
30 Начальник відділу  державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Миколаївського міського управління (тимчасово) 13066,0 + ранг, вислуга Організація роботи відділу забезпечення виконання завдань і функцій, покладених на відділ; Забезпечення здійснення державного нагляду (контролю) в сфері господарської діяльності на об’єктах що знаходяться на підконтрольній території у відповідності до вимог чинного законодавства України; реалізації державної політики в сфері санітарного законодавства, санітарного та епідемічного благополуччя населення; Здійснення в межах компетенції контролю за факторами середовища життєдіяльності людини, що мають шкідливий вплив на здоров’я населення, за усуненням причин і умов виникнення та поширення інфекційних, масових неінфекційних захворювань, отруєнь та радіаційних уражень людей; участь у проведенні санітарно-епідеміологічних розслідувань, спрямованих на виявлення причин та умов, що призводять до виникнення та поширення інфекційних хвороб. Вища освіта ступеню спеціаліст/магістр за спеціальністю «Санітарія, гігієна, епідеміологія», «Медико-профілактична справа» або прирівняною до них спеціальністю. Досвід керівної роботи або державна служба – 2 роки.