Вакантні посади Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області станом на 22.05.2024

№ з/п Посада Заробітна плата Завдання та обов’язки Вимоги до посади
1 Головний спеціаліст відділу державного контролю управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини

(тимчасово)

13633,0 +  ранг, вислуга, премія Здійснення державного нагляду (контролю) за: дотриманням законодавства про харчові продукти; Проведенням ветеринарно-санітарної експертизи; Безпечністю харчових продуктів тваринного походження у процесі їх виробництва та/або  обігу з метою їх експорту, а також видачею міжнародних сертифікатів (ветеринарних) у визначених законодавством випадках; Переміщенням харчових продуктів тваринного походження; Проведенням суб’єктами господарювання дезінфекції, дезінсекції та дератизації на потужностях, що використовується для виробництва, переробки, зберігання та обігу харчових продуктів тваринного походження; Впровадженням постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР) на потужностях, що використовується для виробництва, переробки, зберігання та обігу харчових продуктів тваринного походження. Підготовка проектів документів на установлення обмеження або заборону на обіг об’єктів державного контролю, що можуть переносити особливо небезпечні хвороби, включені до списку МЕБ, або інші хвороби, що підлягають повідомленню, з окремих держав або карантинних зон у разі підтвердження факту спалаху таких хвороб. Реєстрація операторів ринку в державному реєстрі потужностей (об’єктів) з обігу побічних продуктів тваринного походження та продуктів їх оброблення, переробки

 

Вища освіта ступеню спеціаліст/магістр за спеціальністю «Ветеринарія», «Ветеринарна медицина». Досвід роботи – 1 рік.
2 Головний спеціаліст відділу фітосанітарних заходів на кордоні управління фітосанітарної безпеки 13633,0 +  ранг, вислуга, премія Здійснює повноваження державного фітосанітарного інспектора на території пунктів пропуску на державному кордоні України, митницях призначення та прилеглої до них території (трикілометрової зони)  Миколаївської області згідно затверджених графіків; Здійснює державний фітосанітарний контроль до об’єктів регулювання, проводить фітосанітарні процедури до об’єктів регулювання, що переміщуються через митний кордон України; надає платні адміністративні послуги відповідно до чинного законодавства; видає фітосанітарні сертифікати, фітосанітарні сертифікати на реекспорт та карантинні сертифікати на об’єкти регулювання; вживає відповідно до законодавства термінові заходи для локалізації та ліквідації карантинних організмів, запобігання їх поширенню у пунктах пропуску на державному кордоні та у митницях призначення (обстеження); складає протоколи та розглядає справи про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом Вища освіта ступеню не нижче бакалавра або молодшого бакалавра за спеціальністю «Агрономія» або прирівняною до неї спеціальністю. Без вимог до стажу.
3 Головний спеціаліст відділу санітарно-епідеміологічного нагляду та організації розслідування спалахів управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства -1. 13633,0 +  ранг, вислуга, премія Здійснює державний нагляд (контроль) в сфері господарської діяльності на об’єктах що знаходяться на підконтрольній території, у відповідності до вимог чинного законодавства України; здійснює реалізації першочергових профілактичних і протиепідемічних заходів щодо охорони території України від проникнення та розповсюдження хвороб людей, контроль за усуненням причин і умов виникнення та поширення інфекційних, масових неінфекційних захворювань, отруєнь та радіаційних уражень людей; приймає участь у проведенні санітарно-епідеміологічних розслідувань, спрямованих на виявлення причин та умов, що призводять до виникнення та поширення інфекційних хвороб. Виконує інші функції відповідно до вимог чинного санітарного законодавства, Положення про Головне управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області. Вища освіта ступеню не нижче бакалавра або молодшого бакалавра за спеціальністю «Санітарія, гігієна, епідеміологія», «Медико-профілактична справа» або прирівняною до них спеціальністю. Без вимог до стажу.
4 Головний спеціаліст відділу безпеки середовища життєдіяльності управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства 13633,0 +  ранг, вислуга, премія Здійснює державний нагляд (контроль) в сфері господарської діяльності на об’єктах що знаходяться на підконтрольній території, у відповідності до вимог чинного законодавства України; здійснює реалізації першочергових профілактичних і протиепідемічних заходів щодо охорони території України від проникнення та розповсюдження хвороб людей, контроль за усуненням причин і умов виникнення та поширення інфекційних, масових неінфекційних захворювань, отруєнь та радіаційних уражень людей; приймає участь у проведенні санітарно-епідеміологічних розслідувань, спрямованих на виявлення причин та умов, що призводять до виникнення та поширення інфекційних хвороб. Виконує інші функції відповідно до вимог чинного санітарного законодавства, Положення про Головне управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області. Вища освіта ступеню не нижче бакалавра або молодшого бакалавра за спеціальністю «Санітарія, гігієна, епідеміологія», «Медико-профілактична справа» або прирівняною до них спеціальністю. Без вимог до стажу.
5 Головний спеціаліст відділу ринкового та метрологічного нагляду управління захисту прав споживачів та контролю за регульованими цінами 13633,0 +  ранг, вислуга, премія Здійснює планові та позапланові заходи державного нагляду (контролю) в сфері за додержанням суб’єктами господарювання законодавства; здійснює моніторинг причин і кількості звернень споживачів; поводить перевірки характеристик продукції; вживає заходи щодо притягнення  до відповідальності осіб, винних у вчиненні порушень вимог законодавства; узагальнює результати здійснення ринкового нагляду; аналізує причини виявлених порушень . Вища освіта ступеню не нижче бакалавра або молодшого бакалавра за спеціальністю у галузі підприємництва, торгівлі (товарознавство), метрології та інформаційно-вимірювальної техніки  або прирівняною до них спеціальністю. Без вимог до стажу.
6 Головний спеціаліст відділу контролю у сфері торгівлі, робіт та послуг управління захисту прав споживачів та контролю за регульованими цінами 13633,0 +  ранг, вислуга, премія Здійснює планові та позапланові заходи державного нагляду (контролю) в сфері за додержанням суб’єктами господарювання законодавства; здійснює державний нагляд за дотриманням вимог законодавства у сфері туризму та курортів; контролює правильність розрахунків із споживачами за реалізовану продукцію; відбирає зразки товарів для проведення перевірки їх якості; забезпечує об’єктивний, всебічний і своєчасний розгляд скарг, заяв і пропозицій громадян. За результатами проведених заходів контролю складає протоколи про адміністративні правопорушення, готує документи  про усунення порушень; оформлює акти перевірок, акти відбору зразків, протоколи; здійснює контроль за виконанням прийнятих рішень. Вища освіта ступеню не нижче бакалавра або молодшого бакалавра за спеціальністю у галузі підприємництва, торгівлі (товарознавство), метрології та інформаційно-вимірювальної техніки  або прирівняною до них спеціальністю. Без вимог до стажу.
7 Провідний фахівець відділу бухгалтерського обліку та звітності управління економіки, бухгалтерського обліку та звітності (тимчасово) 5527,0 + надбавка 30%, премія Ведення меморіальних ордерів № 6, № 8, № 9, № 13, № 17; заповнення Карток обліку пробігу (наробітку) пневматичних шин, Карток обліку наробітку та відстежування обігу акумуляторних батарей; перевірка достовірність та оформлення у відповідності з вимогами діючих нормативно-правових актів первинних бухгалтерських документів; складання та оформляє акти списання товарно-матеріальних цінностей, основних засобів.

 

Вища освіта ступеню не нижче бакалавра або молодшого бакалавра за спеціальністю «Бухгалтерський облік», «Облік і аудит». Без вимог до стажу.
8 Головний спеціаліст відділу правового забезпечення

(тимчасово)

13633,0 + ранг, вислуга, премія Представлення інтересів Головного управління в судах та інших органах, установах, організаціях ; здійснення претензійно-позовної роботи; Направлення виконавчих документів виконавчим органам по судовим рішенням у справах, стороною по яким виступає Головне управління; Ведення обліку виконавчих проваджень; Надання правової оцінки проектам розпорядчих документів Головного управління; Розгляд звернень громадян, підприємств, установ, організацій, запитів народних депутатів та адвокатських запитів; Підготовка проектів відповідей на звернення; Підготовка пропозицій Головного управління щодо проектів нормативно-правових актів у сферах його діяльності та щодо удосконалення законодавства з питань, що належать до компетенції територіального органу; Участь у проведенні перевірок, службових розслідувань та дисциплінарних проваджень та ін.

 

Вища освіта ступеню не нижче бакалавра або молодшого бакалавра за спеціальністю «Правознавство». Без вимог до стажу.
9 Провідний фахівець відділу правового забезпечення 5527,0 + надбавка 30%, премія Робота з виконавчими провадженнями (заяви, звернення про хід виконавчого провадження, подача скарг);

листування з судами (витребування рішень судів, виконавчих документів, тощо);

відповіді на звернення юридичних та фізичних осіб;

підготовка проєктів процесуальних документів.

 

Вища освіта ступеню не нижче бакалавра або молодшого бакалавра за спеціальністю «Правознавство». Без вимог до стажу.
10 Головний спеціаліст сектору з питань запобігання та виявлення корупції

 

11855,0 + ранг, вислуга, премія Участь у розробленні, організації та контролі за проведенням заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням та правопорушенням, пов’язаним з корупцією; проведення роботи з оцінки корупційних ризиків; здійснення заходів з виявлення конфлікту інтересів, сприяння його врегулюванню; перевірка факту подання декларацій суб’єктами декларування; здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства працівниками Головного управління; здійснення заходів з метою проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад в державному органі; здійснення заходів з метою перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади».

 

Вища освіта ступеню не нижче бакалавра або молодшого бакалавра за спеціальністю «Правознавство». Без вимог до стажу.
11 Завідувач сектору підтримки користувачів та інженерної інфраструктури

 

7752,0 + надбавка 20%, премія Інсталяція, настроювання та оптимізація системного та прикладного програмного забезпечення, підключення та заміну зовнішніх обладнань, проводить тестування засобів обчислювальної техніки; підтримка баз даних, забезпечення безперебійної роботи та адміністрування серверу даних; забезпечення технічного супроводу офіційного веб-сайту; організація супроводження договорів із сторонніми організаціями, що надають послуги по комунікаційному, програмному й апаратному оснащенню Головного управління; здійснення тестування й ремонту окремих обладнань, засобів обчислювальної техніки, кабельних ліній локальної мережі, програмно-технічного обслуговування комп’ютерної техніки, надання практичної та методичної допомоги працівникам Головного управління та ін.

 

Вища освіта ступеню спеціаліст/магістр за напрямком – інформаційні технології. Досвід роботи – 3 роки
12 Головний спеціаліст відділу  безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Баштанського районного управління 2 (1 тимчасово) 11362,0 + ранг, вислуга, премія Здійснення державного нагляду (контролю): за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин, іншими об’єктами санітарних заходів; за безпечністю харчових продуктів у процесі їх виробництва, видачою міжнародних сертифікатів (ветеринарних, санітарних, сертифікатів здоров’я), а для держав СНД – ветеринарних свідоцтв; за діяльністю суб’єктів господарювання, які здійснюють виробництво, перевезення, зберігання, реалізацію органічної продукції (сировини); за проведенням ветеринарно-санітарної експертизи; за впровадженням постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР).

Проведення аналізу  причин й умов виникнення та поширення хвороб, організація заходів щодо локалізації та ліквідації спалаху заразних хвороб, спільних для тварин і людей; участь в заходах державного контролю, зокрема шляхом інспектування, аудиту, відбору зразків; взаємодія з Центрами надання адміністративних послуг; проведення державної реєстрації потужностей, ведення державного реєстру потужностей операторів ринку та надання інформації з нього заінтересованим особам.

 

Вища освіта ступеню спеціаліст/магістр за спеціальністю «Ветеринарія», «Ветеринарна медицина». Досвід роботи – 1 рік.
13 Провідний фахівець відділу  безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Баштанського районного управління 5527,0 + надбавка 30%, премія Готує проекти наказів, розпоряджень, доручень, листів за напрямком наданих повноважень; проводить державну реєстрацію потужностей та надання інформації відповідно до нормативних документів; здійснює аналіз за додержанням операторами ринку законодавства щодо надання споживачам інформації про харчові продукти, за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин; застосовує технології та комп’ютерні програми за своїм напрямом роботи; бере участь в проведенні нарад, що проводяться начальником управління та начальником відділу, оформлює відповідні протоколи

 

Вища освіта за спеціальністю «Ветеринарія», «Ветеринарна медицина».
14 Начальник Вознесенського районного управління 14405,0 + ранг, вислуга, премія Здійснення державного нагляду (контролю): у сфері безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини;

за здійсненням протиепізоотичних заходів юридичними та фізичними особами, що проводять професійну діяльність у галузі ветеринарної медицини; за впровадженням постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках  (НАССР); Організація захисту населення від хвороб, спільних для тварин і людей; Сприяння виконанню загальнодержавних програм у галузі ветеринарної медицини Організація та контроль за роботою відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства на підпорядкованій території з питань:

Здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду (контролю) за дотриманням санітарного законодавства; біологічними продуктами, патологічним матеріалом; додержанням підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності та громадянами державних санітарних норм і правил; Проведення відповідних досліджень (випробувань) для цілей державного контролю та відбором зразків об’єктів санітарних заходів з метою здійснення державного контролю; Проведення санітарно-епідеміологічних розслідувань. Організація співпраці з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, організаціями на підпорядкованій території

 

Вища освіта ступеню спеціаліст/магістр за спеціальністю «Ветеринарія», «Ветеринарна медицина». Досвід керівної роботи або державна служба – 2 роки.
15 Головний спеціаліст відділу безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Вознесенського районного управління

 

11362,0 + ранг, вислуга, премія Здійснення державного нагляду (контролю): за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин, іншими об’єктами санітарних заходів; за безпечністю харчових продуктів у процесі їх виробництва, видачою міжнародних сертифікатів (ветеринарних, санітарних, сертифікатів здоров’я), а для держав СНД – ветеринарних свідоцтв; за діяльністю суб’єктів господарювання, які здійснюють виробництво, перевезення, зберігання, реалізацію органічної продукції (сировини); за проведенням ветеринарно-санітарної експертизи; за впровадженням постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР).

Проведення аналізу  причин й умов виникнення та поширення хвороб, організація заходів щодо локалізації та ліквідації спалаху заразних хвороб, спільних для тварин і людей; участь в заходах державного контролю, зокрема шляхом інспектування, аудиту, відбору зразків; взаємодія з Центрами надання адміністративних послуг; проведення державної реєстрації потужностей, ведення державного реєстру потужностей операторів ринку та надання інформації з нього заінтересованим особам.

 

Вища освіта ступеню спеціаліст/магістр за спеціальністю «Ветеринарія», «Ветеринарна медицина». Досвід роботи – 1 рік.
16 Провідний фахівець відділу  безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Вознесенського районного управління 5527,0 + надбавка 30%, премія Готує проекти наказів, розпоряджень, доручень, листів за напрямком наданих повноважень; проводить державну реєстрацію потужностей та надання інформації відповідно до нормативних документів; здійснює аналіз за додержанням операторами ринку законодавства щодо надання споживачам інформації про харчові продукти, за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин; застосовує технології та комп’ютерні програми за своїм напрямом роботи; бере участь в проведенні нарад, що проводяться начальником управління та начальником відділу, оформлює відповідні протоколи

 

Вища освіта за спеціальністю «Ветеринарія», «Ветеринарна медицина».
17 Заступник начальника відділу  державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Вознесенського районного управління (тимчасово) 12278,0 + ранг, вислуга, премія Вразі відсутності начальника відділу організовує роботу відділу забезпечує виконання завдань і функцій, покладених на відділ; Забезпечує (вразі відсутності начальника відділу) здійснення державного нагляду (контролю) в сфері господарської діяльності на об’єктах що знаходяться на підконтрольній території у відповідності до вимог чинного законодавства України; Забезпечує реалізацію державної політики в сфері санітарного законодавства, санітарного та епідемічного благополуччя населення; Здійснює в межах компетенції контроль за факторами середовища життєдіяльності людини, що мають шкідливий вплив на здоров’я населення, за усуненням причин і умов виникнення та поширення інфекційних, масових неінфекційних захворювань, отруєнь та радіаційних уражень людей; приймає участь у проведенні санітарно-епідеміологічних розслідувань, спрямованих на виявлення причин та умов, що призводять до виникнення та поширення інфекційних хвороб.

 

Вища освіта ступеню спеціаліст/магістр за спеціальністю «Санітарія, гігієна, епідеміологія», «Медико-профілактична справа» або прирівняною до них спеціальністю. Досвід керівної роботи або державна служба – 2 роки.
18 Провідний фахівець відділу  державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Вознесенського районного управління 5527,0 + надбавка 30%, премія Здійснює державний нагляд (контроль) в сфері господарської діяльності на об’єктах що знаходяться на території Миколаївського району у відповідності до вимог чинного законодавства України; Забезпечує реалізацію державної політики в сфері санітарного законодавства, санітарного та епідемічного благополуччя населення; здійснює в межах компетенції контроль за факторами середовища життєдіяльності людини, що мають шкідливий вплив на здоров’я населення, за усуненням причин і умов виникнення та поширення інфекційних, масових неінфекційних захворювань, отруєнь та радіаційних уражень людей; приймає участь у проведенні санітарно-епідеміологічних розслідувань, спрямованих на виявлення причин та умов, що призводять до виникнення та поширення інфекційних хвороб. Повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямком підготовки «Медицина», спеціальністю «Санітарія, гігієна, епідеміологія», «Медико-профілактична справа», «Лікувальна справа», стаж роботи в органах та установах Державної санітарно-епідеміологічної служби не вимагається, або повна вища немедична освіта (спеціаліст, магістр), стаж роботи в органах Державної санітарно-епідеміологічної служби в оперативних підрозділах не менше 2 років, або неповна вища освіта (молодший спеціаліст) за напрямком підготовки «Медицина», спеціальністю «Медико-профілактична справа», «Лікувальна справа»
19 Заступник начальника управління – начальник відділу безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Миколаївського районного управління 13757,0 + ранг, вислуга, премія Забезпечення здійснення державного ветеринарно-санітарного нагляду (контролю) за здоров’ям та благополуччям тварин, безпечністю та окремими показниками якості харчових продуктів, неїстівних (побічних) продуктів тваринного походження, кормів та інших об’єктів санітарних заходів, охороною території Миколаївського району від занесення збудників особливо небезпечних хвороб, включених до списку Міжнародного епізоотичного бюро (далі – МЕБ) з інших територій або карантинних зон; здійснення державного нагляду (контролю): у сфері безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини, за здійсненням протиепізоотичних заходів юридичними та фізичними особами; що проводять професійну діяльність у галузі ветеринарної медицини; за впровадженням постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках  (НАССР); організація захисту населення від хвороб, спільних для тварин і людей; виконання обов’язків та дотримання прав державного інспектора та державного ветеринарного інспектора, встановлених законодавством.

 

Вища освіта ступеню спеціаліст/магістр за спеціальністю «Ветеринарія», «Ветеринарна медицина». Досвід керівної роботи або державна служба – 2 роки.
20 Головний спеціаліст відділу безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Миколаївського районного управління

(тимчасово)

11362,0 + ранг, вислуга, премія Здійснення державного нагляду (контролю): за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин, іншими об’єктами санітарних заходів; за безпечністю харчових продуктів у процесі їх виробництва, видачою міжнародних сертифікатів (ветеринарних, санітарних, сертифікатів здоров’я), а для держав СНД – ветеринарних свідоцтв; за діяльністю суб’єктів господарювання, які здійснюють виробництво, перевезення, зберігання, реалізацію органічної продукції (сировини); за проведенням ветеринарно-санітарної експертизи; за впровадженням постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР).

Проведення аналізу  причин й умов виникнення та поширення хвороб, організація заходів щодо локалізації та ліквідації спалаху заразних хвороб, спільних для тварин і людей; участь в заходах державного контролю, зокрема шляхом інспектування, аудиту, відбору зразків; взаємодія з Центрами надання адміністративних послуг; проведення державної реєстрації потужностей, ведення державного реєстру потужностей операторів ринку та надання інформації з нього заінтересованим особам.

 

Вища освіта ступеню спеціаліст/магістр за спеціальністю «Ветеринарія», «Ветеринарна медицина». Досвід роботи – 1 рік.
21 Заступник начальника відділу  державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Миколаївського районного управління 12478,0 + ранг, вислуга, премія Вразі відсутності начальника відділу організовує роботу відділу забезпечує виконання завдань і функцій, покладених на відділ; Забезпечує (вразі відсутності начальника відділу) здійснення державного нагляду (контролю) в сфері господарської діяльності на об’єктах що знаходяться на підконтрольній території у відповідності до вимог чинного законодавства України; Забезпечує реалізацію державної політики в сфері санітарного законодавства, санітарного та епідемічного благополуччя населення; Здійснює в межах компетенції контроль за факторами середовища життєдіяльності людини, що мають шкідливий вплив на здоров’я населення, за усуненням причин і умов виникнення та поширення інфекційних, масових неінфекційних захворювань, отруєнь та радіаційних уражень людей; приймає участь у проведенні санітарно-епідеміологічних розслідувань, спрямованих на виявлення причин та умов, що призводять до виникнення та поширення інфекційних хвороб.

 

Вища освіта ступеню спеціаліст/магістр за спеціальністю «Санітарія, гігієна, епідеміологія», «Медико-профілактична справа» або прирівняною до них спеціальністю. Досвід керівної роботи або державна служба – 2 роки.
22 Провідний фахівець відділу  державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Миколаївського районного управління (тимчасово) 5527,0 + надбавка 30%, премія Здійснює державний нагляд (контролю) в сфері господарської діяльності на об’єктах що знаходяться на території Миколаївського району у відповідності до вимог чинного законодавства України; Забезпечує реалізацію державної політики в сфері санітарного законодавства; здійснює в межах компетенції контроль за факторами середовища життєдіяльності людини, що мають шкідливий вплив на здоров’я населення, за усуненням причин і умов виникнення та поширення інфекційних, масових неінфекційних захворювань, отруєнь та радіаційних уражень людей; приймає участь у проведенні санітарно-епідеміологічних розслідувань, спрямованих на виявлення причин та умов, що призводять до виникнення та поширення інфекційних хвороб. Повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямком підготовки «Медицина», спеціальністю «Санітарія, гігієна, епідеміологія», «Медико-профілактична справа», «Лікувальна справа», стаж роботи в органах та установах Державної санітарно-епідеміологічної служби не вимагається, або повна вища немедична освіта (спеціаліст, магістр), стаж роботи в органах Державної санітарно-епідеміологічної служби в оперативних підрозділах не менше 2 років, або неповна вища освіта (молодший спеціаліст) за напрямком підготовки «Медицина», спеціальністю «Медико-профілактична справа», «Лікувальна справа»
23 Провідний фахівець відділу  державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Первомайського районного управління 5527,0 + надбавка 30%, премія Здійснює державний нагляд (контролю) в сфері господарської діяльності на об’єктах що знаходяться на території Миколаївського району у відповідності до вимог чинного законодавства України; Забезпечує реалізацію державної політики в сфері санітарного законодавства, санітарного та епідемічного благополуччя населення; здійснює в межах компетенції контроль за факторами середовища життєдіяльності людини, що мають шкідливий вплив на здоров’я населення, за усуненням причин і умов виникнення та поширення інфекційних, масових неінфекційних захворювань, отруєнь та радіаційних уражень людей; приймає участь у проведенні санітарно-епідеміологічних розслідувань, спрямованих на виявлення причин та умов, що призводять до виникнення та поширення інфекційних хвороб. Повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямком підготовки «Медицина», спеціальністю «Санітарія, гігієна, епідеміологія», «Медико-профілактична справа», «Лікувальна справа», стаж роботи в органах та установах Державної санітарно-епідеміологічної служби не вимагається, або повна вища немедична освіта (спеціаліст, магістр), стаж роботи в органах Державної санітарно-епідеміологічної служби в оперативних підрозділах не менше 2 років, або неповна вища освіта (молодший спеціаліст) за напрямком підготовки «Медицина», спеціальністю «Медико-профілактична справа», «Лікувальна справа»
24 Головний спеціаліст відділу безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Миколаївського міського управління 11362,0 + ранг, вислуга, премія Здійснення державного нагляду (контролю): за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин, іншими об’єктами санітарних заходів; за безпечністю харчових продуктів у процесі їх виробництва, видачою міжнародних сертифікатів (ветеринарних, санітарних, сертифікатів здоров’я), а для держав СНД – ветеринарних свідоцтв; за діяльністю суб’єктів господарювання, які здійснюють виробництво, перевезення, зберігання, реалізацію органічної продукції (сировини); за проведенням ветеринарно-санітарної експертизи; за впровадженням постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР).

Проведення аналізу  причин й умов виникнення та поширення хвороб, організація заходів щодо локалізації та ліквідації спалаху заразних хвороб, спільних для тварин і людей; участь в заходах державного контролю, зокрема шляхом інспектування, аудиту, відбору зразків; взаємодія з Центрами надання адміністративних послуг; проведення державної реєстрації потужностей, ведення державного реєстру потужностей операторів ринку та надання інформації з нього заінтересованим особам.

 

Вища освіта ступеню спеціаліст/магістр за спеціальністю «Ветеринарія», «Ветеринарна медицина». Досвід роботи – 1 рік.
25 Начальник відділу  державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Миколаївського міського управління (тимчасово) 13066,0 + ранг, вислуга, премія Організація роботи відділу забезпечення виконання завдань і функцій, покладених на відділ; Забезпечення здійснення державного нагляду (контролю) в сфері господарської діяльності на об’єктах що знаходяться на підконтрольній території у відповідності до вимог чинного законодавства України; реалізації державної політики в сфері санітарного законодавства, санітарного та епідемічного благополуччя населення; Здійснення в межах компетенції контролю за факторами середовища життєдіяльності людини, що мають шкідливий вплив на здоров’я населення, за усуненням причин і умов виникнення та поширення інфекційних, масових неінфекційних захворювань, отруєнь та радіаційних уражень людей; участь у проведенні санітарно-епідеміологічних розслідувань, спрямованих на виявлення причин та умов, що призводять до виникнення та поширення інфекційних хвороб. Вища освіта ступеню спеціаліст/магістр за спеціальністю «Санітарія, гігієна, епідеміологія», «Медико-профілактична справа» або прирівняною до них спеціальністю. Досвід керівної роботи або державна служба – 2 роки.

З питань отримання інформації щодо вакантних посад звертатися за номером телефону – (0512)30-43-23