Вакантні посади Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області станом на 20.12.2023

№ з/п Посада Заробітна плата Завдання та обов’язки Вимоги до посади
1 Головний спеціаліст відділу державного контролю управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини

(тимчасово)

5800,0 +  ранг, вислуга, премія, інтенсивність Здійснення державного нагляду (контролю) за: дотриманням законодавства про харчові продукти; Проведенням ветеринарно-санітарної експертизи; Безпечністю харчових продуктів тваринного походження у процесі їх виробництва та/або  обігу з метою їх експорту, а також видачею міжнародних сертифікатів (ветеринарних) у визначених законодавством випадках; Переміщенням харчових продуктів тваринного походження; Проведенням суб’єктами господарювання дезінфекції, дезінсекції та дератизації на потужностях, що використовується для виробництва, переробки, зберігання та обігу харчових продуктів тваринного походження; Впровадженням постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР) на потужностях, що використовується для виробництва, переробки, зберігання та обігу харчових продуктів тваринного походження. Підготовка проектів документів на установлення обмеження або заборону на обіг об’єктів державного контролю, що можуть переносити особливо небезпечні хвороби, включені до списку МЕБ, або інші хвороби, що підлягають повідомленню, з окремих держав або карантинних зон у разі підтвердження факту спалаху таких хвороб. Реєстрація операторів ринку в державному реєстрі потужностей (об’єктів) з обігу побічних продуктів тваринного походження та продуктів їх оброблення, переробки Вища освіта ступеню спеціаліст/магістр за спеціальністю «Ветеринарія», «Ветеринарна медицина». Досвід роботи – 1 рік.
2 Головний спеціаліст відділу карантину рослин управління фітосанітарної безпеки 5800,0 + ранг, вислуга, премія, інтенсивність Встановлює фітосанітарний стан та виявляє регульовані шкідливі організми, визначає та здійснює фітосанітарні заходи, спрямовані на запобігання, поширення, локалізацію та/або ліквідацію регульованих шкідливих організмів, здійснює контроль за проведенням фумігації особами об’єктів регулювання, надає платні послуги з питань карантину рослин і захисту рослин , надає адміністративні послуги у сфері карантину та захисту рослин. оформлює та видає  дозвільні документи у сфері карантину рослин та захисту рослин, проводить навчання осіб, діяльність яких безпосередньо пов’язана з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами  і  агрохімікатами,  видає допуски (посвідчення) на право роботи з пестицидами і агрохімікатами, складає та подає оперативні, квартальні, річні звіти та іншу інформацію у сфері захисту рослин та карантину рослин. Здійснює повноваження державного фітосаніторного інспектора на території Миколаївської області Вища освіта ступеню не нижче бакалавра або молодшого бакалавра за спеціальністю «Агрономія» або прирівняною до неї спеціальністю. Без вимог до стажу.
3 Заступник начальника управління – начальник відділу санітарно-епідеміологічного нагляду та організації розслідування спалахів управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства 8300,0 +  ранг, вислуга, премія, інтенсивність Керівництво та організація роботи відділу (управління – на час відсутності керівника). Забезпечує здійснення державного нагляду (контролю) в сфері господарської діяльності на об’єктах що знаходяться на підконтрольній території, у відповідності до вимог чинного законодавства України; Забезпечує: реалізацію першочергових профілактичних і протиепідемічних заходів щодо охорони території України від проникнення та розповсюдження хвороб людей, контроль за усуненням причин і умов виникнення та поширення інфекційних, масових неінфекційних захворювань, отруєнь та радіаційних уражень людей; Організовує та приймає участь у проведенні санітарно-епідеміологічних розслідувань, спрямованих на виявлення причин та умов, що призводять до виникнення та поширення інфекційних хвороб. Приймає участь в роботі Управління з питань надання адміністративних послуг та підготовці документів дозвільного характеру, передбачених законодавством в разі отримання відповідних доручень. Виконує інші функції відповідно до вимог чинного санітарного законодавства, Положення про Головне управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області. Вища освіта ступеню спеціаліст/магістр за спеціальністю «Санітарія, гігієна, епідеміологія», «Медико-профілактична справа» або прирівняною до них спеціальністю. Досвід керівної роботи або державна служба – 2 роки.
4 Головний спеціаліст відділу санітарно-епідеміологічного нагляду та організації розслідування спалахів управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства -2. 5800,0 +  ранг, вислуга, премія, інтенсивність Здійснює державний нагляд (контроль) в сфері господарської діяльності на об’єктах що знаходяться на підконтрольній території, у відповідності до вимог чинного законодавства України; здійснює реалізації першочергових профілактичних і протиепідемічних заходів щодо охорони території України від проникнення та розповсюдження хвороб людей, контроль за усуненням причин і умов виникнення та поширення інфекційних, масових неінфекційних захворювань, отруєнь та радіаційних уражень людей; приймає участь у проведенні санітарно-епідеміологічних розслідувань, спрямованих на виявлення причин та умов, що призводять до виникнення та поширення інфекційних хвороб. Виконує інші функції відповідно до вимог чинного санітарного законодавства, Положення про Головне управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області. Вища освіта ступеню не нижче бакалавра або молодшого бакалавра за спеціальністю «Санітарія, гігієна, епідеміологія», «Медико-профілактична справа» або прирівняною до них спеціальністю. Без вимог до стажу.
5 Головний спеціаліст відділу безпеки середовища життєдіяльності управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства 5800,0 + ранг, вислуга, премія, інтенсивність Здійснює державний нагляд (контроль) в сфері господарської діяльності на об’єктах що знаходяться на підконтрольній території, у відповідності до вимог чинного законодавства України; здійснює реалізації першочергових профілактичних і протиепідемічних заходів щодо охорони території України від проникнення та розповсюдження хвороб людей, контроль за усуненням причин і умов виникнення та поширення інфекційних, масових неінфекційних захворювань, отруєнь та радіаційних уражень людей; приймає участь у проведенні санітарно-епідеміологічних розслідувань, спрямованих на виявлення причин та умов, що призводять до виникнення та поширення інфекційних хвороб. Виконує інші функції відповідно до вимог чинного санітарного законодавства, Положення про Головне управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області. Вища освіта ступеню не нижче бакалавра або молодшого бакалавра за спеціальністю «Санітарія, гігієна, епідеміологія», «Медико-профілактична справа» або прирівняною до них спеціальністю. Без вимог до стажу.
6 Головний спеціаліст відділу ринкового та метрологічного нагляду управління захисту прав споживачів та контролю за регульованими цінами 2 ( з них 1-тимчасово) 5800,0 + ранг, вислуга, премія, інтенсивність Здійснює планові та позапланові заходи державного нагляду (контролю) в сфері за додержанням суб’єктами господарювання законодавства; здійснює моніторинг причин і кількості звернень споживачів; поводить перевірки характеристик продукції; вживає заходи щодо притягнення  до відповідальності осіб, винних у вчиненні порушень вимог законодавства; узагальнює результати здійснення ринкового нагляду; аналізує причини виявлених порушень . Вища освіта ступеню не нижче бакалавра або молодшого бакалавра за спеціальністю у галузі підприємництва, торгівлі (товарознавство), метрології та інформаційно-вимірювальної техніки  або прирівняною до них спеціальністю. Без вимог до стажу.
7 Начальник відділу економічної діяльності управління економіки, бухгалтерського обліку та звітності (тимчасово) 7500,0 + ранг, вислуга, премія, інтенсивність Щоквартальне здійснення аналізу економічно-господарської діяльності структурних підрозділів; Складання та подання на затвердження кошторисів, проєктів планування асигнувань, довідок змін до кошторису, щорічне складання та подання бюджетних запитів та розрахунків до них до проєкту Державного бюджету; контроль за підготовкою документів  по оформленню правовстановлюючих документів на нерухоме майно та земельні ділянки; контроль за підготовкою та виконанням документів з питань оренди , малої приватизації, списання, передачі об’єктів Головного управління та підвідомчих установ. Вища освіта ступеню спеціаліст/магістр за спеціальністю «Економіка» . Досвід керівної роботи або державна служба – 2 роки.
8 Провідний фахівець відділу бухгалтерського обліку та звітності управління економіки, бухгалтерського обліку та звітності (тимчасово) 5005,0 + надбавка 30%, премія Ведення меморіальних ордерів № 6, № 8, № 9, № 13, № 17; заповнення Карток обліку пробігу (наробітку) пневматичних шин, Карток обліку наробітку та відстежування обігу акумуляторних батарей; перевірка достовірність та оформлення у відповідності з вимогами діючих нормативно-правових актів первинних бухгалтерських документів; складання та оформляє акти списання товарно-матеріальних цінностей, основних засобів. Вища освіта ступеню не нижче бакалавра або молодшого бакалавра за спеціальністю «Бухгалтерський облік», «Облік і аудит». Без вимог до стажу.
9 Завідувач сектору з внутрішнього аудиту 6700,0 + ранг, вислуга, премія, інтенсивність Організовує проведення оцінки ефективності функціонування системи внутрішнього контролю, ступеня виконання і досягнення цілей, визначених у стратегічних та річних планах, ефективності          планування , виконання бюджетних програм та результатів їх виконання, управління бюджетними коштами, якості надання адміністративних послуг та виконання контрольно-наглядових функцій, завдань, визначених актами законодавства, використання і збереження активів; використання і збереження активів надійності, ефективності та результативності інформаційних систем і технологій; управління державним майном; правильності ведення бухгалтерського обліку та остовірності фінансової та бюджетної звітності; ризиків, які негативно впливають на виконання функцій і завдань Головного управління, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління; організовує та проводить внутрішні аудити; організовує подання начальнику аудиторських звітів і рекомендацій для прийняття ним відповідних управлінських рішень. Вища освіта ступеню спеціаліст/магістр за спеціальністю «Економіка», «Облік і аудит». Досвід керівної роботи або державна служба – 2 роки.
10 Головний спеціаліст відділу  державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Баштанського районного управління 5600,0 +  ранг, вислуга, премія, інтенсивність Забезпечення здійснення державного нагляду (контролю) в сфері господарської діяльності на об’єктах що знаходяться на підконтрольній території у відповідності до вимог чинного законодавства України; реалізації державної політики в сфері санітарного законодавства, санітарного та епідемічного благополуччя населення; Здійснення в межах компетенції контролю за факторами середовища життєдіяльності людини, що мають шкідливий вплив на здоров’я населення, за усуненням причин і умов виникнення та поширення інфекційних, масових неінфекційних захворювань, отруєнь та радіаційних уражень людей; участь у проведенні санітарно-епідеміологічних розслідувань, спрямованих на виявлення причин та умов, що призводять до виникнення та поширення інфекційних хвороб. Вища освіта ступеню не нижче бакалавра або молодшого бакалавра за спеціальністю «Санітарія, гігієна, епідеміологія», «Медико-профілактична справа» або прирівняною до них спеціальністю. Без вимог до стажу.
11 Заступник начальника відділу  державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Вознесенського районного управління (тимчасово) 6300,0 + ранг, вислуга, премія, інтенсивність Вразі відсутності начальника відділу організовує роботу відділу забезпечує виконання завдань і функцій, покладених на відділ; Забезпечує (вразі відсутності начальника відділу) здійснення державного нагляду (контролю) в сфері господарської діяльності на об’єктах що знаходяться на підконтрольній території у відповідності до вимог чинного законодавства України; Забезпечує реалізацію державної політики в сфері санітарного законодавства, санітарного та епідемічного благополуччя населення; Здійснює в межах компетенції контроль за факторами середовища життєдіяльності людини, що мають шкідливий вплив на здоров’я населення, за усуненням причин і умов виникнення та поширення інфекційних, масових неінфекційних захворювань, отруєнь та радіаційних уражень людей; приймає участь у проведенні санітарно-епідеміологічних розслідувань, спрямованих на виявлення причин та умов, що призводять до виникнення та поширення інфекційних хвороб. Вища освіта ступеню спеціаліст/магістр за спеціальністю «Санітарія, гігієна, епідеміологія», «Медико-профілактична справа» або прирівняною до них спеціальністю. Досвід керівної роботи або державна служба – 2 роки.
12 Заступник начальника управління – начальник відділу безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Миколаївського районного управління 6600,0 + ранг, вислуга, премія, інтенсивність Забезпечення здійснення державного ветеринарно-санітарного нагляду (контролю) за здоров’ям та благополуччям тварин, безпечністю та окремими показниками якості харчових продуктів, неїстівних (побічних) продуктів тваринного походження, кормів та інших об’єктів санітарних заходів, охороною території Миколаївського району від занесення збудників особливо небезпечних хвороб, включених до списку Міжнародного епізоотичного бюро (далі – МЕБ) з інших територій або карантинних зон; здійснення державного нагляду (контролю): у сфері безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини, за здійсненням протиепізоотичних заходів юридичними та фізичними особами; що проводять професійну діяльність у галузі ветеринарної медицини; за впровадженням постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках  (НАССР); організація захисту населення від хвороб, спільних для тварин і людей; виконання обов’язків та дотримання прав державного інспектора та державного ветеринарного інспектора, встановлених законодавством. Вища освіта ступеню спеціаліст/магістр за спеціальністю «Ветеринарія», «Ветеринарна медицина». Досвід керівної роботи або державна служба – 2 роки.
13 Заступник начальника відділу  державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Миколаївського районного управління 6300,0 + ранг, вислуга, премія, інтенсивність Вразі відсутності начальника відділу організовує роботу відділу забезпечує виконання завдань і функцій, покладених на відділ; Забезпечує (вразі відсутності начальника відділу) здійснення державного нагляду (контролю) в сфері господарської діяльності на об’єктах що знаходяться на підконтрольній території у відповідності до вимог чинного законодавства України; Забезпечує реалізацію державної політики в сфері санітарного законодавства, санітарного та епідемічного благополуччя населення; Здійснює в межах компетенції контроль за факторами середовища життєдіяльності людини, що мають шкідливий вплив на здоров’я населення, за усуненням причин і умов виникнення та поширення інфекційних, масових неінфекційних захворювань, отруєнь та радіаційних уражень людей; приймає участь у проведенні санітарно-епідеміологічних розслідувань, спрямованих на виявлення причин та умов, що призводять до виникнення та поширення інфекційних хвороб. Вища освіта ступеню спеціаліст/магістр за спеціальністю «Санітарія, гігієна, епідеміологія», «Медико-профілактична справа» або прирівняною до них спеціальністю. Досвід керівної роботи або державна служба – 2 роки.
14 Головний спеціаліст відділу безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Первомайського районного управління 5600,0 +  ранг, вислуга, премія, інтенсивність Здійснення державного нагляду (контролю): за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин, іншими об’єктами санітарних заходів; за безпечністю харчових продуктів у процесі їх виробництва, видачою міжнародних сертифікатів (ветеринарних, санітарних, сертифікатів здоров’я), а для держав СНД – ветеринарних свідоцтв; за діяльністю суб’єктів господарювання, які здійснюють виробництво, перевезення, зберігання, реалізацію органічної продукції (сировини); за проведенням ветеринарно-санітарної експертизи; за впровадженням постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР).

Проведення аналізу  причин й умов виникнення та поширення хвороб, організація заходів щодо локалізації та ліквідації спалаху заразних хвороб, спільних для тварин і людей; участь в заходах державного контролю, зокрема шляхом інспектування, аудиту, відбору зразків; взаємодія з Центрами надання адміністративних послуг; проведення державної реєстрації потужностей, ведення державного реєстру потужностей операторів ринку та надання інформації з нього заінтересованим особам.

Вища освіта ступеню спеціаліст/магістр за спеціальністю «Ветеринарія», «Ветеринарна медицина». Досвід роботи – 1 рік.
15 Провідний фахівець відділу  державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Первомайського районного управління 5005,0 + надбавка 30%, премія Здійснює державний нагляд (контролю) в сфері господарської діяльності на об’єктах що знаходяться на території Миколаївського району у відповідності до вимог чинного законодавства України; Забезпечує реалізацію державної політики в сфері санітарного законодавства, санітарного та епідемічного благополуччя населення; здійснює в межах компетенції контроль за факторами середовища життєдіяльності людини, що мають шкідливий вплив на здоров’я населення, за усуненням причин і умов виникнення та поширення інфекційних, масових неінфекційних захворювань, отруєнь та радіаційних уражень людей; приймає участь у проведенні санітарно-епідеміологічних розслідувань, спрямованих на виявлення причин та умов, що призводять до виникнення та поширення інфекційних хвороб. Повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямком підготовки «Медицина», спеціальністю «Санітарія, гігієна, епідеміологія», «Медико-профілактична справа», «Лікувальна справа», стаж роботи в органах та установах Державної санітарно-епідеміологічної служби не вимагається, або повна вища немедична освіта (спеціаліст, магістр), стаж роботи в органах Державної санітарно-епідеміологічної служби в оперативних підрозділах не менше 2 років, або неповна вища освіта (молодший спеціаліст) за напрямком підготовки «Медицина», спеціальністю «Медико-профілактична справа», «Лікувальна справа»
16 Головний спеціаліст відділу  державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Первомайського районного управління 5600,0 +  ранг, вислуга, премія, інтенсивність Забезпечення здійснення державного нагляду (контролю) в сфері господарської діяльності на об’єктах що знаходяться на підконтрольній території у відповідності до вимог чинного законодавства України; реалізації державної політики в сфері санітарного законодавства, санітарного та епідемічного благополуччя населення; Здійснення в межах компетенції контролю за факторами середовища життєдіяльності людини, що мають шкідливий вплив на здоров’я населення, за усуненням причин і умов виникнення та поширення інфекційних, масових неінфекційних захворювань, отруєнь та радіаційних уражень людей; участь у проведенні санітарно-епідеміологічних розслідувань, спрямованих на виявлення причин та умов, що призводять до виникнення та поширення інфекційних хвороб. Вища освіта ступеню не нижче бакалавра або молодшого бакалавра за спеціальністю «Санітарія, гігієна, епідеміологія», «Медико-профілактична справа» або прирівняною до них спеціальністю. Без вимог до стажу.
17 Головний спеціаліст відділу безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Миколаївського міського управління 5600,0 +  ранг, вислуга, премія, інтенсивність Здійснення державного нагляду (контролю): за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин, іншими об’єктами санітарних заходів; за безпечністю харчових продуктів у процесі їх виробництва, видачою міжнародних сертифікатів (ветеринарних, санітарних, сертифікатів здоров’я), а для держав СНД – ветеринарних свідоцтв; за діяльністю суб’єктів господарювання, які здійснюють виробництво, перевезення, зберігання, реалізацію органічної продукції (сировини); за проведенням ветеринарно-санітарної експертизи; за впровадженням постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР).

Проведення аналізу  причин й умов виникнення та поширення хвороб, організація заходів щодо локалізації та ліквідації спалаху заразних хвороб, спільних для тварин і людей; участь в заходах державного контролю, зокрема шляхом інспектування, аудиту, відбору зразків; взаємодія з Центрами надання адміністративних послуг; проведення державної реєстрації потужностей, ведення державного реєстру потужностей операторів ринку та надання інформації з нього заінтересованим особам.

Вища освіта ступеню спеціаліст/магістр за спеціальністю «Ветеринарія», «Ветеринарна медицина». Досвід роботи – 1 рік.
18 Начальник відділу  державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Миколаївського міського управління (тимчасово) 6500,0 + ранг, вислуга, премія, інтенсивність Організація роботи відділу забезпечення виконання завдань і функцій, покладених на відділ; Забезпечення здійснення державного нагляду (контролю) в сфері господарської діяльності на об’єктах що знаходяться на підконтрольній території у відповідності до вимог чинного законодавства України; реалізації державної політики в сфері санітарного законодавства, санітарного та епідемічного благополуччя населення; Здійснення в межах компетенції контролю за факторами середовища життєдіяльності людини, що мають шкідливий вплив на здоров’я населення, за усуненням причин і умов виникнення та поширення інфекційних, масових неінфекційних захворювань, отруєнь та радіаційних уражень людей; участь у проведенні санітарно-епідеміологічних розслідувань, спрямованих на виявлення причин та умов, що призводять до виникнення та поширення інфекційних хвороб. Вища освіта ступеню спеціаліст/магістр за спеціальністю «Санітарія, гігієна, епідеміологія», «Медико-профілактична справа» або прирівняною до них спеціальністю. Досвід керівної роботи або державна служба – 2 роки.

З питань отримання інформації щодо вакантних посад звертатися за номерами телефону – (0512)30-43-13

(0512)30-43-23