Увага!! ВАЖЛИВО !!!

ВАЖЛИВО !!!

звертаємо увагу осіб, які здійснюють переміщення об’єктів регулювання для цілей імпорту, експорту та реекспорту, а також будь-яких інших організмів, об’єктів або матеріалів, здатних переносити чи поширювати регульовані шкідливі організми

 

26.03.2021 набрав чинності наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 22.02.2021 № 343 «Про затвердження МЕТОДІВ інспектування, огляду, у тому числі відбору зразків, та проведення фітосанітарної експертизи (аналізів)».

Вказаним нормативно-правовим актом законодавчо  визначені критерії щодо застосування того чи іншого методу і  встановлена залежність обраного для застосування Методу від виду об’єкта регулювання, засобу транспортування, виду пакування та розміру партії вантажу.

Згідно з новими нормами, методи огляду (у тому числі відбору зразків)  вибираються з урахуванням таких параметрів як :  прийнятна зараженість, рівень виявлення, рівень достовірності, рівень толерантності, ефективність виявлення, розмір партії.

Крім того, наказом введено поняття «нульовий рівень толерантності шкідливого організму» – показника, який характеризує вантаж, партію або їх частину щодо відсутності в них шкідливого організму.

У разі офіційних вимог країни – імпортера про «нульовий рівень толерантності шкідливого організму»  при встановленні фітосанітарного стану партії вантажу  застосовують статистичні методи відбору зразків.

Зокрема,  з великотонажних партій – відбір виїмок зерна або переробки зерна (за винятком крупи та борошна) під час завантаження у транспортний засіб або вивантаження з нього через визначені проміжки часу протягом усього періоду завантаження (вивантаження).

Таким чином, репрезентативність зразків для проведення  фітосанітарної експертизи – прямо пов’язана з відповідністю застосованого методу відбору зразків вимогам наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 22.02.2021 № 343.

Зазначене кардинально впливає на організацію контролюючим органом процедур інспектування та огляду, а також  прийняття рішення про відповідність об’єктів регулювання вимогам фітосанітарних заходів країни-імпортера.

 

Звертаємо увагу власника вантажу та/або уповноважених осіб!

на необхідність своєчасного направлення до фітосанітарної лабораторії, яка за вибором власника вантажу або уповноваженої ним особи здійснюватиме фітосанітарну експертизу (аналізи),  письмового Повідомлення про транспортний засіб, вантаж, заплановані час та дату початку і завершення завантаження.

 

Дотримання визначеного ст. 46 Закону України «Про карантин рослин» порядку та строків повідомлення –забезпечить належну організацію проведення фітосанітарних процедур та є запорукою продуктивної співпраці!

 

 

 

Управління фітосанітарної безпеки