Затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступень ризику від провадження господарської діяльності у сфері санітарного законодавства

Постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018року за №1164 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступень ризику від провадження господарської діяльності у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів», затверджені критерії для оцінки ступеню ризику від провадження господарської діяльності у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення та визначена періодичність здійснення планових заходів державного нагляду.

Даною Постановою визначені цілі державного нагляду (контролю), якими є -життя та здоров’я людини, належна якість продукції, робіт та послуг, а також визначені ризики настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності ( подія, що містить ризик настання негативних наслідків, та негативний наслідок) та критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, та, відповідно, визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю).

Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, є:

– вид діяльності, що проваджується суб’єктом господарювання,

– провадження діяльності, що може мати шкідливий вплив на середовище життєдіяльності та здоров’я людини,

– провадження діяльності, пов’язаної з обслуговуванням населення,

– виникнення гострих кишкових захворювань, спалахів гострих кишкових інфекційних захворювань, отруєнь, неінфекційних захворювань, смерті людини, пов’язаних з діяльністю суб’єкта господарювання;

– порушення вимог санітарного законодавства, наявність відхилень від гігієнічних нормативів за результатами лабораторно-інструментальних досліджень, проведених під час здійснення заходів державного нагляду (контролю), випуск неякісної, небезпечної продукції;

– виконання постанов, розпоряджень, висновків, приписів органу державного нагляду (контролю) щодо усунення порушень санітарного законодавства;

– наявність обґрунтованих звернень та скарг щодо порушень суб’єктом господарювання вимог санітарного законодавства.

Для кожного критерію визначаються свої показники. Наприклад, якщо критерієм є «Провадження діяльності, пов’язаної з обслуговуванням населення», то показниками критерію є організація харчування, надання послуг в індустрії краси, здоров’я та спорту, розваг, торгівля, або відсутність діяльності з обслуговування населення; для критерію «Виникнення гострих кишкових захворювань, спалахів гострих кишкових інфекційних захворювань, отруєнь, неінфекційних захворювань, смерті людини, пов’язаних з діяльністю суб’єкта господарювання» показниками критерію є наявність або відсутність таких фактів за останні два роки, що передують плановому періоду; для критерію «Виконання постанов, розпоряджень, висновків, приписів органу державного нагляду (контролю) щодо усунення порушень санітарного законодавства» показниками критерію є не виконання взагалі, виконання частково, або повне виконання за попередній плановий період, що передує наступному, постанов розпоряджень, висновків, приписів щодо усунення порушень санітарного законодавства та інше.

Для оцінки кожного показника критерію визначена кількість балів (від 0 до 41).

Віднесення суб’єкта господарювання до високого, середнього або незначного ступеню ризику здійснюється з урахуванням суми балів, нарахованих за всіма критеріями, за такою шкалою:

– від 41 до 100 балів – до високого ступеня ризику;

– від 21 до 40 балів – до середнього ступеня ризику;

– від 0 до 20 балів – до незначного ступеня ризику.

Враховуючи вищевикладене, планові заходи державного нагляду (контролю) у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення за діяльністю суб’єктів господарювання здійснюються з такою періодичністю:

– з високим ступенем ризику – не частіше одного разу на два роки,

– із середнім ступенем ризику – не частіше одного разу на три роки,

– з незначним ступенем ризику – не частіше одного разу на п’ять років.

Також, даною Постановою зазначено, що у разі коли за результатами планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) протягом останніх шести років для суб’єктів господарювання, які віднесені до середнього ступеня ризику, та протягом останніх десяти років для суб’єктів господарювання, які віднесені до незначного ступеня ризику, у суб’єкта господарювання не виявлено суттєвих порушень вимог законодавства у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, наступний плановий захід державного нагляду (контролю) щодо такого суб’єкта господарювання здійснюється не раніше ніж через період часу, встановлений для відповідного ступеня ризику, збільшений в 1,5 рази.

З Постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018року за №1164 можна ознайомитися на сайті   zakon.rada.gov.ua