Умови внесення суб’єктів господарювання до Державного реєстру виробників насіння

В Україні насіннєвий ринок наразі активно розвивається. Вивчивши та проаналізувавши перспективність і прибутковість цього бізнесу, багато аграріїв обирають саме його. Проте далеко не всі при цьому усвідомлюють міру своєї відповідальності перед споживачами та державою, як і того,  що вирощування насіння та садивного матеріалу чітко регламентоване законодавством. Це цілком закономірно, адже від його якості залежить врожайність, а значить продовольча безпека країни.

Вирощування зернових – це важка і відповідальна праця. Вирощування насіння – відповідально вдвічі. Відповідно до статті 12 Закону України «Про насіння і садивний матеріал», право на вирощування насіння мають суб’єкти господарювання, фізичні особи – підприємці та юридичні особи за умови додержання майнових прав інтелектуальної власності на сорти рослин та за умови їх включення до Державного Реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва.

В реєстрі міститься повна інформація про виробника :

  • юридична адреса;
  • культура;
  • сорт;
  • номери ліцензійної угоди;
  • обсяг виробництва;
  • генерація насіння.

Обов’язковими вимогами до суб’єктів, що планують діяльність з виробництва насіння та/або садивного матеріалу є:

  • наявність у штатному розписі спеціаліста відповідної кваліфікації для організації насінництва та розсадництва у юридичної особи або наявність відповідної кваліфікації для організації насінництва та розсадництва безпосередньо у фізичної особи-підприємця;
  • наявність матеріально-технічної бази, необхідної для провадження господарської діяльності у сфері насінництва та розсадництва.

Форми заяв, які подаються для включення заявника до Реєстру та для внесення змін до відомостей, які містить такий Реєстр, передбачено наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 13.06.2016 №198. З наказом та формами заяв можна ознайомитися на сайті Верховної ради України за посиланням https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0894-16#Text

Заяву про включення юридичної особи або фізичної особи-підприємця до Реєстру можна подати у письмовій або електронній формах.

У письмовій формі заява подається за адресою:

01001, Україна, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, Міністерство аграрної політики та продовольства України.

В електронній формі :

через додаток Дія за посиланням https://guide.diia.gov.ua/register/01607/