Умови отримання санітарного паспорта на право одержання, зберігання і застосування пестицидів і отрутохімікатів

Державна політика України в сфері санітарного законодавства діяльності, пов’язаної з пестицидами, базується на пріоритетності збереження життя та здоров’я людини і охорони навколишнього середовища під час виробництва, випробування і застосування пестицидів. Даний вид діяльності врегульовано рядом нормативно-правових актів, зокрема, статті 25 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»; статті 11, 16-3 Закону України «Про пестициди і агрохімікати» від 2 березня 1995 року № 86/95, Державними санітарними правилами ДСП 8.8.1.2.001-98 «Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві», в яких і зазначено основні заходи, спрямовані на захист життя та здоров’я населення, одним з яких є необхідність паспортизації об’єкта (документального засвідчення наявності належних умов для виробництва, транспортування, зберігання та роботи з пестицидами).

Санітарний паспорт на право одержання, зберігання і застосування пестицидів і мінеральних добрив видається за результатами проведення позапланового обстеження за заявою суб’єкта господарювання при відсутності порушень та наявності необхідного набору документів:

– Специфікація (інформація про повний склад об’єкту та показники його ідентифікації);

– Затверджений керівником підприємства список осіб, допущених до роботи з пестицидами і агрохімікатами та відомості про їх забезпечення засобами індивідуального захисту (ЗІЗ);

– Допуск (посвідчення) на право здійснення робіт з застосування пестицидів та агрохімікатів;

– Посвідчення про проходження спеціальної підготовки з питань безпечного проведення робіт з пестицидами та агрохімікатами;

– Медична книжка особи, яка працює з пестицидами.

Паспортизація складу здійснюється щорічно. Зберігання пестицидів на непаспортизованих складах заборонено.

За консультацією звертатись за адресою: м. Миколаїв, вул. Кузнецька, 192, тел. 70-93-77