Перевірка навчального закладу щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін

Сектором контролю за регульованими цінами здійснено планову перевірку навчального закладу освіти комунальної власності Миколаївської області з питань дотримання вимог формування, встановлення та застосування державних регульованих цін на платні послуги.

Навчальний заклад крім освітніх послуг надає платні послуги з проживання в гуртожитку.

На балансі закладу обліковується студентський гуртожиток, в якому проживають студенти, що здійснюють навчання за стаціонарною та заочною формами.

Перевіркою розрахунків вартості для студентів денної форми навчання встановлено, що розрахунки здійснено на підставі фактичних витрат попереднього року. При цьому, окремі складові витрати в розрахунку закладу (на електроенергію, природний газ та вивезення відходів) не відповідають фактичним витратам. Крім того, закладом для розрахунку заробітної плати прийнято фактичну заробітну плату за попередній рік, замість заробітної плати, включеної до штатного розпису по спеціальному рахунку на поточний рік. Вказане є порушенням вимог Порядку надання інших платних послуг державними та комунальними навчальними закладами, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України від 23.07.2010 № 736/902/758, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30 листопада 2010 р. за № 1196/184918 (далі – Порядок).

Однак, розрахунки вартості проживання в гуртожитку,  здійснені при перевірці відповідно до вимог Порядку, показали, що закладом, розмір такої вартості не перевищено.

Але, вартість проживання студентів заочної форми навчання перевищує граничний розмір, встановлений наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 28.03.2011 №284/423/173, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27 квітня 2011 р. за № 520/19258 «Про встановлення граничного розміру плати за проживання в студентських гуртожитках вищих навчальних закладів державної та комунальної форм власності».

Вартість проживання для студентів заочної форми навчання за добу повинна становити 13,07 грн. (мінімальна ординарна (звичайна) академічна стипендія – 980 грн, 40,0% стипендії – 392,00 грн. / 30 діб), замість встановленого закладом 60,00 грн. в 2020 році та 90,00 грн в 2021 році.

Завищення вартості на одне койко-місце для студентів заочної форми навчання склало – 46,93 грн за добу в 2020 р. та 76,93грн в 2021 р. Сума необґрунтовано отриманої виручки від надання послуг з проживання студентів заочної форми навчання за завищеною вартістю становить 7 346,95 грн.

До навчального закладу застосовано адміністративно-господарські санкції на загальну суму 14 693,90 грн, в т. ч. для повернення студентам – 7 346,95 грн та видано припис щодо усунення порушень порядку формування, встановлення та застосування державних регульованих цін.

Навчальним закладом санкції сплачено до бюджету у повному обсязі та студентам повернуто зайво отримані кошти. Навчальним закладом повідомлено Головне управління про виконання вимог припису.