Споживач має право на обслуговування українською мовою

Частиною 1 статті 10 Конституції України визначено, що державною мовою в Україні є українська мова. Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України.
Порядок функціонування і застосування державної мови визначається Законом України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» від 25 квітня 2019 року №2704-VIII, – із змінами (далі – Закон №2704).
Стаття 30 Закону №2704 регламентує використання державної мови у сфері обслуговування споживачів.
Головне управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області нагадує, що всі підприємства, установи та організації різних форм власності, фізичні особи – підприємці, інші суб’єкти господарювання, що обслуговують споживачів, здійснюють обслуговування та надають інформацію про товари (послуги), у тому числі через інтернет-магазини та інтернет-каталоги, державною мовою. Інформація державною мовою може дублюватися іншими мовами.
Суб’єкт електронної комерції, зареєстрований в Україні, під час своєї діяльності та в разі поширення комерційного електронного повідомлення зобов’язаний забезпечити надання всієї інформації, визначеної Законом України «Про електронну комерцію», в тому числі щодо предмета електронного договору, державною мовою.
Виробники (виконавці, продавці) в Україні всіх форм власності надають споживачам інформацію про вироби (товари), роботи чи послуги державною мовою. Така інформація може дублюватися
будь-якою іншою мовою.
В інформації про вироби (товари), роботи чи послуги, наданій державною мовою, допускається використання слів, скорочень, абревіатур та позначень англійською мовою та/або з використанням літер латинського та/або грецького алфавітів.
У разі якщо крім державної інформація про товари та послуги надається також іншими мовами, обсяг інформації про товари та послуги державною мовою не може бути меншими за обов’язковий обсяг інформації згідно з вимогами, встановленими Законом України “Про захист прав споживачів”.
Законом №2704 визначено, що захист права громадян на отримання державною мовою інформації та послуг у всіх сферах суспільного життя, на всій території України і усунення перешкод та обмежень у користуванні державною мовою належить до компетенції Уповноваженого із захисту державної мови.
Крім того, Інформація для загального ознайомлення (оголошення, зокрема ті, які містять публічну пропозицію укласти договір, покажчики, вказівники, вивіски, повідомлення, написи та інша публічно розміщена текстова, візуальна і звукова інформація, що використовується або може використовуватися для інформування необмеженого кола осіб про товари, роботи, послуги, певних суб’єктів господарювання, посадових, службових осіб підприємств або органів державної влади, органів місцевого самоврядування) подається державною мовою, якщо інше не встановлено цим Законом (стаття 28 Закону №2407).
Отже, кожен споживач має право на обслуговування державною мовою – це гарантується Законом України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», Конституцією України.
Також повідомляємо, що мовою реклами в Україні є державна мова. Мовою реклами на телебаченні і радіо є державна мова. Особливості використання в рекламі кримськотатарської мови, інших мов корінних народів, національних меншин України встановлюються законом щодо порядку реалізації прав корінних народів, національних меншин України.
Мовою реклами, що розповсюджується телерадіоорганізаціями закордонного мовлення, телерадіоорганізаціями, які здійснюють мовлення однією або кількома офіційними мовами Європейського Союзу, поряд з державною мовою можуть бути офіційні мови Європейського Союзу.