Щодо застосування галузевих угод при формуванні тарифів на комунальні послуги

Контрольні заходи у сфері житлово-комунального господарства, здійснені Головним управлінням Держпродспоживслужби в Миколаївській області у поточному році, в котрий раз підтверджують неналежне виконання суб’єктами господарювання та органів місцевого самоврядування вимог законодавства щодо регулювання порядку формування тарифів на комунальні послуги.

Більшість суб’єктів господарювання планування витрат на оплату праці для включення до тарифів здійснюють із забезпеченням мінімальної заробітної плати. Окремі надавачі послуг включають до тарифів інші гарантії з оплати праці, передбачені положеннями генеральної, галузевої (міжгалузевої), територіальної угод, при цьому не  перебуваючи у сфері дії сторін таких угод, та колективного договору.

Сторона, яка не брала участі в укладенні таких угод не може їх застосовувати при економічному обґрунтуванні витрат на оплату праці для врахування в тарифах, оскільки галузеві (міжгалузеві) угоди не є законодавчими актами, а тому їх норми на неї не поширюються.

Положення порядків формування тарифів на комунальні послуги, затверджених постановою Уряду №869 від 01.06.2011 є обов’язковими, як для органів місцевого самоврядування під час установлення тарифів, так і для суб’єктів господарювання  під час розрахунку тарифів (п.3).

Порядками встановлено, що витрати на оплату праці, які включаються до тарифів, визначаються відповідно до ЗУ «Про оплату праці» із забезпеченням мінімальної заробітної плати та інших гарантій з оплати праці, передбачених законодавством, з урахуванням генеральної, галузевої (міжгалузевої), територіальної угод, якщо суб’єкт господарювання перебуває у сфері дії сторін таких угод.

Підтвердження належності роботодавця (підприємства) до складу сторони роботодавців однієї з галузевих (міжгалузевих) угод є дуже важливим для підприємств, діяльність яких залежить від регульованих тарифів та бюджетних дотацій.

Законодавство не допускає врахування в тарифах норм колективного договору (коефіцієнтів за посадами, професіями, кваліфікацією, видами робіт), в розмірі, що перевищує відповідні державні та галузеві норми.

Органи місцевого самоврядування, при встановленні економічно обґрунтованих тарифів, а суб’єкти господарювання при їх формуванні, зобов’язані діяти виключно у спосіб передбачений законодавством та враховувати вимоги Закону України «Про колективні договори і угоди» та Порядку, керуватись нормами лише тих галузевих (міжгалузевих) угод, в сфері дії сторін яких перебуває надавач послуг.

Відповідно до положень Закону України «Про організації роботодавців, їх об’єднання, права та гарантії їх діяльності» належним документальним підтвердженням того, що роботодавець приєднався до дії Угоди є повідомлення від сторони роботодавців, що роботодавець знаходиться на її членському обліку та надав письмове доручення на представлення його інтересів в певній угоді.

Забезпечення в тарифах норм та гарантій галузевих угод, які не поширюються на ліцензіатів послуг, або норм колективних договорів, вищих за державні або галузеві нормативи, є прямим свідченням завищення тарифів, порівняно з економічно обґрунтованим рівнем витрат, тобто порівняно із законодавством,  та є завищенням відповідних видатків з бюджету за рахунок відповідних сум субсидій.

З метою усунення порушень законодавства у сфері ціноутворення  Головним управлінням суб’єктам господарювання надано приписи, також внесено припис органу місцевого самоврядування.

Контрольні заходи у сфері житлово-комунального господарства, здійснені Головним управлінням Держпродспоживслужби в Миколаївській області у поточному році, в котрий раз підтверджують неналежне виконання суб’єктами господарювання та органів місцевого самоврядування вимог законодавства щодо регулювання порядку формування тарифів на комунальні послуги.

Більшість суб’єктів господарювання планування витрат на оплату праці для включення до тарифів здійснюють із забезпеченням мінімальної заробітної плати. Окремі надавачі послуг включають до тарифів інші гарантії з оплати праці, передбачені положеннями генеральної, галузевої (міжгалузевої), територіальної угод, при цьому не  перебуваючи у сфері дії сторін таких угод, та колективного договору.

Сторона, яка не брала участі в укладенні таких угод не може їх застосовувати при економічному обґрунтуванні витрат на оплату праці для врахування в тарифах, оскільки галузеві (міжгалузеві) угоди не є законодавчими актами, а тому їх норми на неї не поширюються.

Положення порядків формування тарифів на комунальні послуги, затверджених постановою Уряду №869 від 01.06.2011 є обов’язковими, як для органів місцевого самоврядування під час установлення тарифів, так і для суб’єктів господарювання  під час розрахунку тарифів (п.3).

Порядками встановлено, що витрати на оплату праці, які включаються до тарифів, визначаються відповідно до ЗУ «Про оплату праці» із забезпеченням мінімальної заробітної плати та інших гарантій з оплати праці, передбачених законодавством, з урахуванням генеральної, галузевої (міжгалузевої), територіальної угод, якщо суб’єкт господарювання перебуває у сфері дії сторін таких угод.

Підтвердження належності роботодавця (підприємства) до складу сторони роботодавців однієї з галузевих (міжгалузевих) угод є дуже важливим для підприємств, діяльність яких залежить від регульованих тарифів та бюджетних дотацій.

Законодавство не допускає врахування в тарифах норм колективного договору (коефіцієнтів за посадами, професіями, кваліфікацією, видами робіт), в розмірі, що перевищує відповідні державні та галузеві норми.

Органи місцевого самоврядування, при встановленні економічно обґрунтованих тарифів, а суб’єкти господарювання при їх формуванні, зобов’язані діяти виключно у спосіб передбачений законодавством та враховувати вимоги Закону України «Про колективні договори і угоди» та Порядку, керуватись нормами лише тих галузевих (міжгалузевих) угод, в сфері дії сторін яких перебуває надавач послуг.

Відповідно до положень Закону України «Про організації роботодавців, їх об’єднання, права та гарантії їх діяльності» належним документальним підтвердженням того, що роботодавець приєднався до дії Угоди є повідомлення від сторони роботодавців, що роботодавець знаходиться на її членському обліку та надав письмове доручення на представлення його інтересів в певній угоді.

Забезпечення в тарифах норм та гарантій галузевих угод, які не поширюються на ліцензіатів послуг, або норм колективних договорів, вищих за державні або галузеві нормативи, є прямим свідченням завищення тарифів, порівняно з економічно обґрунтованим рівнем витрат, тобто порівняно із законодавством,  та є завищенням відповідних видатків з бюджету за рахунок відповідних сум субсидій.

З метою усунення порушень законодавства у сфері ціноутворення  Головним управлінням суб’єктам господарювання надано приписи, також внесено припис органу місцевого самоврядування.