ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ОПЕРАТОРАМИ РИНКУ ОБОВ’ЯЗКІВ У СФЕРІ ПОВОДЖЕННЯ З ПОБІЧНИМИ ПРОДУКТАМИ ТВАРИННОГО ПОХОДЖЕННЯ

Головне управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області інформує, що питання забезпечення виконання операторами ринку обов’язків у сфері поводження з побічними продуктами тваринного походження регулюється Законом України «Про побічні продукти тваринного походження, не призначені для споживання людиною» № 287-VIII від 07.04.2015 (далі – Закон), який набрав чинності 09.05.2016 року.

 

ВИЗНАЧЕННЯ

 

Згідно Закону – побічні продукти тваринного походження, не призначені для споживання людиною — це туша або частини туш забитих, загиблих тварин, сировина та продукти тваринного походження, що не призначені або визнані непридатними для споживання людиною.

 

Закон визначає організаційні та правові засади діяльності фізичних та юридичних осіб, пов’язаної з утворенням, збиранням, перевезенням, зберіганням, обробленням, переробкою, утилізацією, видаленням побічних продуктів тваринного походження, не призначених або визнаних непридатними для споживання людиною, продуктів оброблення, переробки побічних продуктів тваринного походження, не призначених для споживання людиною. Також Закон визначає основні принципи, пріоритети та ключові завдання формування збалансованої державної політики у сфері поводження з побічними продуктами тваринного походження, визначення основних вимог для зменшення ризиків для здоров’я людей і тварин, які становлять побічні продукти тваринного походження, на різних етапах – від утворення та збору до використання, утилізації або видалення таких продуктів.

 

ПОВНОВАЖЕННЯ

 

Повноваження органів державного управління та органів місцевого самоврядування у сфері поводження з побічними продуктами тваринного походження висвітлено в розділі II, ст. 4-9 Закону.

 

Так ст. 8 Закону визначено, що до повноважень місцевих державних адміністрацій у сфері поводження з побічними продуктами тваринного походження належить:

 

– організація розроблення та забезпечення виконання регіональних і місцевих програм поводження з побічними продуктами тваринного походження;

 

– організація заходів щодо забезпечення ліквідації несанкціонованих і неконтрольованих звалищ побічних продуктів тваринного походження.

 

Ст. 9 Закону передбачено, що органи місцевого самоврядування у сфері поводження з побічними продуктами тваринного походження забезпечують:

 

– затвердження місцевих і регіональних програм поводження з побічними продуктами тваринного походження та здійснення контролю за їх виконанням;

 

– ліквідацію несанкціонованих і неконтрольованих звалищ побічних продуктів тваринного походження;

 

– належне облаштування місць захоронення побічних продуктів тваринного походження.

 

ОБОВ’ЯЗКИ

 

Згідно ст. 20 Закону (зазначено окремі пункти та частини) оператори ринку у сфері поводження з побічними продуктами тваринного походження зобов’язані:

 

1) направляти утворені на їхніх потужностях побічні продукти тваринного походження на оброблення, переробку з метою подальшої утилізації або для здійснення операцій з видалення;

 

2) розробляти, вводити в дію та застосовувати постійно діючі процедури, засновані на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках;

 

3) залучати спеціалістів ветеринарної медицини для визначення категорій, до яких належать побічні продукти тваринного походження, що утворюються на їх потужностях (об’єктах) з оброблення, переробки побічних продуктів тваринного походження, відповідно до цього Закону;

 

4) відшкодовувати шкоду, завдану внаслідок порушення встановлених правил поводження з побічними продуктами тваринного походження;

 

5) забезпечувати:

 

– фіксацію факту виконаних робіт, складення акта приймання-передачі та акта виконаних робіт у разі надання послуг з оброблення, переробки, утилізації чи видалення відповідно до договору про надання послуг з оброблення, переробки, утилізації чи видалення побічних продуктів тваринного походження;

 

– ведення обліку руху побічних продуктів тваринного походження, створення належних санітарних умов на потужностях (об’єктах) з оброблення, переробки побічних продуктів тваринного походження під час поводження з такими продуктами та роздільне збирання даних продуктів;

 

– ведення обліку руху побічних продуктів тваринного походження відповідно до їх категорій та надання центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у галузі ветеринарної медицини, відповідної інформації.

 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

 

Розділ V даного Закону визначає відповідальність за порушення законодавства про побічні продукти тваринного походження. В залежності від ступеню ризику для здоров’я людей і тварин  сума штрафних санкцій складає на юридичних осіб від трьох до сімдесяти п’яти мінімальних заробітних плат, а на фізичних осіб-підприємців від двох до тридцяти мінімальних заробітних плат.

 

Враховуючи вищевикладене, операторам ринку, які здійснюють діяльність на території Миколаївської області пов’язану з утворенням, збиранням, перевезенням, зберіганням, обробленням, переробкою, утилізацією, видаленням побічних продуктів тваринного походження, не призначених або визнаних непридатними для споживання людиною слід належно організувати роботу своїх підприємств відповідно до чинного законодавства, а органам місцевого самоврядування — вживати дієвих заходів щодо недопущення утворення несанкціонованих і неконтрольованих звалищ побічних продуктів тваринного походження на ввіреній території.