Щодо обмеження на ввезення в Україну вантажів з Польщі через реєстрацію африканської чуми свиней

Згідно з офіційною інформацією Всесвітньої організації охорони здоров’я тварин (WOAH) та Європейського Союзу (через систему нотифікації хвороб тварин – ADIS) на території Республіки Польща зареєстровані випадки захворювання на африканську чуму свиней.

Розпорядженням Головного державного ветеринарного інспектора України від 29.09.2022 № 52 заборонено:

  • ввезення в Україну з території ІІІ зони Республіки Польща зазначеної у Виконавчому Регламенті Комісії (ЄС) 2021/605 від 7 квітня 2021 року «Про встановлення конкретних заходів для боротьби з африканською чумою свиней» (COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2021/605), тварин, що належать до родини свиневих (Suidae), таясових (Tayassuide) та тапірових (Tapiridae), генетичного матеріалу, продуктів від них (за винятком продуктів, що пройшли обробку відповідно до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 16.11.2018 № 553 «Про затвердження Вимог щодо ввезення (пересилання) на митну територію України живих тварин та їхнього репродуктивного матеріалу, харчових продуктів тваринного походження, кормів, сіна, соломи, а також побічних продуктів тваринного походження та продуктів їх оброблення, переробки» (далі – Вимоги), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 04.04.2019 № 346/33317);
  • ввезення в Україну з території ІІ зони Республіки Польща зазначеної у Виконавчому Регламенті Комісії (ЄС) 2021/605, тварин, що належать до родини свиневих (Suidae), таясових (Tayassuide) та тапірових (Tapiridae), генетичного матеріалу, продуктів від них, за винятком продуктів, що пройшли обробку відповідно до Вимог або свіжого м’яса свійських свиней, яке:
  • отримано в зоні/зонах, в якій на момент видачі сертифіката не повідомлялося про зараження домашніх свиней вірусом африканської чуми свиней протягом 12 місяців до дати забою тварин, з яких отримано свіже м’ясо;
  • отримане від тварин, які походять з господарств, в та навколо яких, включаючи територію в радіусі 10 км не було виявлено африканської чуми свиней протягом 30 днів до дати забою;
  • отримане на бійні в та навколо якої, у радіусі 10 км, протягом 30 днів до дати забою тварин, не було повідомлено про африканську чуму свиней.

Також, вважати такими, що втратили чинність, всі попередні рішення та розпорядження Головного державного ветеринарного інспектора України щодо обмеження ввезення в Україну з Республіки Польща тварин, генетичного матеріалу, продуктів від них, у зв’язку з реєстрацією захворювання на африканську чуму свиней на території Республіки Польща.