Що необхідно знати про організацію зони санітарної охорони для свердловини?

Для Миколаївської області притаманне водопостачання за рахунок  підземних  вод, де основним способом добування води є буріння свердловин.  За результатами аналізу стану водопостачання Миколаївській області,  проведеним Головним управлінням Держпродспоживслужби в Миколаївській області, в області нараховується 842 свердловини, що використовуються в якості джерел централізованого водопостачання населених пунктів.  До цієї кількості необхідно додати багаточисельні свердловини, що знаходяться на балансі окремих підприємств та установ для забезпечення власних потреб в питному водопостачанні.

Кожна свердловина є фактичними «воротами» до підземних вод, через які може відбуватися їх забруднення,  як мікробіологічними так і хімічними чинниками, що призводить до погіршення якості підземних.  З метою  забезпечення санітарно-епідеміологічної безпеки та охорони водозаборів від випадкового або навмисного забруднення джерел водопостачання (свердловин), незалежно від форми власності або відомчої підпорядкованості, створюються зони санітарної охорони для забезпечення особливого режиму охорони вод, що передбачено чинним законодавством (Законом України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», Водним кодексом України, Земельним кодексом України).

Чіткі розміри й правовий режим  використання  земель в межах зон санітарної охорони передбачені Державними  будівельними  нормами ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережи та споруди»  та  Постановою КМУ від 18.12.1998 №2024 «Про правовий режим зон санітарної охорони водних об’єктів».

Згідно зазначених документів ЗСО  для підземного джерела (свердловини) повинна складатися з трьох поясів:

– перший пояс (пояс суворого режиму), який включає територію розташування водозабірних споруд;

– другий і третій пояси (пояси обмежень і спостережень), які включають територію, яка призначається для охорони джерел водопостачання від  мікробного (другий пояс) та хімічного (третій пояс) забруднення.

Перший пояс ЗСО – зона суворого режиму повинна бути розташована поза території промислових підприємств та житлової забудови. Кордон першого поясу встановлюють на відстані не менше 30 м або 50м від водозабору в залежності від ступені  захищеності підземних вод.

Для водозаборів із захищених підземних вод, розташованих на території об’єкта, що виключає можливість забруднення ґрунту та підземних вод, розміри першого поясу ЗСО допускається скорочувати за умови гідрогеологічного обґрунтування за погодженням з установою, яка реалізує політику в сфері  державного санітарно-епідеміологічного нагляду.

Територія першого поясу ЗСО повинна бути спланована для відводу поверхневого стоку за її межі, озеленена, огороджена і забезпечена постійною охороною. Оголовок свердловини  повинен бути розташований в герметичному павільйоні, якій надійно захищає свердловину від зовнішнього  забруднення та доступу сторонніх осіб. В обов’язковому порядку свердловина повинна бути обладнана водозабірним  краном для можливого відбору води з метою здійснення виробничого лабораторного контролю.

 

Другий і третій пояси – пояси обмежень, що включають територію, з якою в силу природних умов (поверхневий стік, гідрогеологічні умови) і в результаті промислового будівництва, побутового та іншого використання може бути пов’язано погіршення якості води в місці її забору з джерела.

Дані пояси визначаються гідродинамічним розрахунковим шляхом.

Формування зон санітарної охорони навколо джерел водопостачання передбачає  розроблення проектів землеустрою щодо їх установлення згідно з нормативними документами.  Відповідно до ст. 34 Законом України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», межі зон санітарної охорони та поясів особливого режиму встановлюються органами місцевого самоврядування за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства, та органами державної санітарно-епідеміологічної служби.

Таким чином, в разі відсутності, на теперішній час, визначених та організованих, у відповідності до вимог чинного законодавства, зон санітарної охорони для свердловини, власнику (балансоутримувачу) підземного джерела необхідно звернутися до органів місцевого самоврядування, про виділення земельної ділянки та розробки проекту землеустрою щодо визначення зон санітарної охорони. Після винесення відповідного розпорядження про виділення, з урахуванням генерального плану населеного пункту, земельної ділянки, можна звертатися до проектної організації з приводу розробки проекту зон санітарної охорони.    Проектант здійснює розрахунки зон ЗСО, межі поясів відзначають на карті. Основні вимоги до складу проекту визначені ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережи та споруди». Розроблений проект необхідно узгодити, як то передбачено чинним законодавством, в тому числі з установою, яка реалізує політику в сфері  державного санітарно-епідеміологічного благополуччя.  Після реорганізації та ліквідації державної санепідслужби, зазначені повноваження покладені  в Миколаївській області на Головне управління Держпродспоживслужби.

Вважаємо за необхідне зауважити, суб’єкти господарювання, що здійснюють діяльність в сфері питного водопостачання несуть відповідальність  за порушення законодавства у сфері питної води та питного водопостачання, в тому числі, за порушення режиму охорони, господарської чи іншої діяльності в зонах санітарної охорони джерел та об’єктів централізованого питного водопостачання.

Законом України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення»  визначено: забезпечення дотримання режиму поясів особливого режиму санітарної охорони джерел та об’єктів централізованого питного водопостачання покладається:

  • у межах першого поясу зон – на підприємства питного водопостачання або  балансоутримувача свердловини;
  • у межах другого та третього поясів зон – на місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування відповідно до їх повноважень, а також підприємства, установи, організації та громадян, які є власниками або користувачами земельних ділянок у межах цих зон.