Розрахунковий документ до товару, роботи, послуги

Відносини між споживачами товарів, робіт і послуг та виробниками і продавцями товарів, виконавцями робіт і надавачами послуг регулює Закон України «Про захист прав споживачів»
№1023-ХІІ від 12.05.1991, – із змінами (далі – Закон №1023).

Згідно з частиною 11 статті 8 Закону №1023 вимоги споживача розглядаються після пред’явлення споживачем розрахункового документа.

Під час продажу товару продавець зобов’язаний видати споживачеві розрахунковий документ встановленої форми, що засвідчує факт купівлі, з позначкою про дату продажу або відтворити на дисплеї програмного реєстратора розрахункових операцій (дисплеї пристрою, на якому встановлений програмний реєстратор розрахункових операцій) QR-код, що дає змогу особі здійснювати його зчитування та ідентифікацію з розрахунковим документом за структурою даних, що в ньому містяться, або надіслати електронний розрахунковий документ на наданий споживачем абонентський номер чи адресу електронної пошти.

Розрахунковий документ має бути виданий або створений в електронній формі
не пізніше моменту передачі товару (послуги).

Частина 5 статті 1 Закону №1023 встановлює, що терміни “розрахунковий документ” та “електронний розрахунковий документ” вживаються в цьому Законі у значенні, наведеному в Законі України “Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг”.

Згідно з абзацом 19 статті 2 Закону України “Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг” №265/95-ВР від 06.07.1995, – із змінами (далі Закон про РРО) розрахунковий документдокумент встановленої форми та змісту (касовий чек, товарний чек, видатковий чек, розрахункова квитанція, проїзний документ тощо), що підтверджує факт продажу (повернення) товарів, надання послуг, операцій з видачі готівкових коштів держателям електронних платіжних засобів, отримання (повернення) коштів, торгівлю валютними цінностями в готівковій формі, створений в паперовій та/або електронній формі (електронний розрахунковий документ) у випадках, передбачених цим Законом, зареєстрованим у встановленому порядку реєстратором розрахункових операцій або програмним реєстратором розрахункових операцій, чи заповнений вручну.

У разі доставки товару поштою за умови передоплати із застосуванням банківського сервісу «інтернет-банкінг», суб’єкт господарювання повинен покласти в поштове відправлення розрахунковий документ установленої законодавством форми і змісту на повну суму проведеної операції, що підтверджує факт купівлі-продажу товарів. При цьому роздрукування розрахункового документа здійснюється на підставі виписки з фінансової установи.

У разі доставки товару за допомогою кур’єрської служби за умови передоплати із застосуванням сервісу «інтернет-банкінг», аналогічно, як у разі доставки товару поштою: продавець при продажу товарів повинен забезпечити доставку покупцю раніше роздрукованого розрахункового документа (чеку) разом із придбаним товаром та відповідним чином оформленим гарантійним талоном.

Якщо доставка товару здійснюється кур’єрською службою за умови післяплати, то розрахунковий документ (чек) покупцю може бути надісланий в електронній формі.

Важливо! Електронна квитанція про оплату, видана банком при онлайн оплаті, а також квитанція перевізника про отримання післяплати, не є розрахунковим документом.

Зауважимо, що втрата розрахункового документу, його неодержання під час придбання товару, роботи, послуги чи неможливість його відновлення не позбавляє споживача права довести факт купівлі-продажу товару, придбання роботи, послуги у певного суб’єкта господарювання в судовому порядку.

Форму і зміст розрахункових документів регламентує «Положення про форму та зміст розрахункових документів/електронних розрахункових документів», затверджене наказом від 21.01.2016 №13 Міністерства фінансів України (далі – Положення).

Фіскальний касовий чек — є обов’язковим для видачі покупцю в більшості розрахункових операцій роздрібної торгівлі. Цей розрахунковий документ формується з використанням касового апарату (РРО чи ПРРО), який має бути зареєстрований у Державному Реєстрі РРО України та мати фіскальний номер.

Розрахункова квитанція — бланк встановленого формату, який заповнюється вручну або друкованим способом. Складається з корінця та відривної частини, дані в обох частинах мають збігатися. Цей розрахунковий документ видають покупцеві, коли немає можливості використовувати РРО (зламався, відсутня електрика тощо).

Товарний чек — видають продавці, які звільнені від застосування РРО. Цей розрахунковий документ друкується за допомогою принтера або заповнюється від руки. Виписується у довільній формі з обов’язковою вказівкою назви «Товарний чек» та інформації про продавця та товар (найменування, сума, дата продажу тощо).

Приклад фіскального чека

Приклад розрахункової квитанції

 

РОЗРАХУНКОВА КВИТАНЦІЯ                                  (Форма № РК-1)

Приклад товарного чека

Доволі часто «камінням спотикання» у відносинах «суб’єкт господарювання (продавець товару, надавач послуг, виконавець робіт) – споживач» стає відсутність у останнього розрахункового документу, що прямо підтверджує: а) наявність правовідносин між споживачем та підприємцем (юридичною особою), зумовлених придбанням продукції; б) факт придбання цієї продукції споживачем, із визначенням часу; в) факт переходу права власності на продукцію від продавця до покупця; г) розмір витрачених споживачем грошових коштів на придбання продукції. Відсутність у споживача розрахункового документу стає причиною неможливості вирішення споживчих спорів із суб’єктом господарювання в досудовому порядку.

Отже, головне правило, якого повинен неодмінно додержуватись кожен споживач для можливості безперешкодної реалізації своїх прав споживача після придбання продукції (товару, роботи, послуги) – отримувати в обов’язковому порядку за результатом проведеної оплати цієї продукції в готівковій або безготівковій формі розрахунковий документ встановленого зразка та зберігати його протягом гарантійного строку.