Роз’яснення вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 року № 1067 “Про затвердження Технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання”

Цей Технічний регламент встановлює вимоги стосовно захисту здоров’я та безпеки людей і свійських тварин та майна, яким повинно відповідати низьковольтне електричне обладнання (далі – електрообладнання) з метою надання його на ринку України, регламент розроблено на основі Директиви 2014/35/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 26 лютого 2014 р. про гармонізацію законодавства держав-членів стосовно надання на ринку електричного обладнання, призначеного для використання в певних межах напруги.

Дія цього Технічного регламенту поширюється на електрообладнання, призначене для використання за номінальної напруги від 50 до 1000 В змінного струму та від 75 до 1500 В постійного струму.

Виробники під час введення електрообладнання в обіг забезпечують, щоб воно було спроектоване та изготовлена відповідно до цілей, пов’язаних з безпечністю.

Виробники складають технічну документацію, та проводять процедуру оцінки відповідності, або забезпечують її проведення.

Якщо відповідність електрообладнання цілям, пов’язаним з безпечністю, була доведена зазначеною процедурою оцінки відповідності, виробники складають декларацію про відповідність і наносять знак відповідності технічним регламентам.

Виробники зберігають технічну документацію, та декларацію про відповідність протягом 10 років після введення електрообладнання в обіг.

Виробники забезпечують, щоб на електрообладнанні, яке вони ввели в обіг, було зазначено тип, номер партії чи серійний номер або інший елемент, який дає змогу його ідентифікувати, а в разі, коли розмір або характер електрообладнання не дає змоги цього зробити, – щоб необхідна інформація була зазначена на його пакуванні або в документі, що супроводжує таке електрообладнання.

Виробники зазначають своє найменування, зареєстроване комерційне найменування чи зареєстровану торговельну марку (знак для товарів і послуг) та контактну поштову адресу на електрообладнанні, а якщо це неможливо, – на його пакуванні чи в документі, що супроводжує таке електрообладнання. В адресі повинно зазначатися єдине місце, за яким можна зв’язатися з виробником. Контактні дані наводяться згідно з вимогами закону щодо порядку застосування мов.

Виробники забезпечують супроводження електрообладнання інструкціями та інформацією про безпечність, складеними згідно з вимогами закону щодо порядку застосування мов. Зазначені інструкції та інформація про безпечність, а також будь-яке маркування повинні бути чіткими, зрозумілими та дохідливими.

Виробник може на підставі письмового доручення визначити уповноваженого представника.

Уповноважений представник виконує завдання, визначені в дорученні, одержаному від виробника. Доручення повинно давати змогу уповноваженому представнику виконувати як мінімум такі обов’язки:

  • зберігати декларацію про відповідність і технічну документацію для надання їх на запити органів державного ринкового нагляду протягом 10 років після введення електрообладнання в обіг;
  • на обґрунтований запит органу державного ринкового нагляду надавати такому органу інформацію та документацію, необхідну для демонстрування відповідності електрообладнання вимогам цього Технічного регламенту;
  • на вимогу органу державного ринкового нагляду співпрацювати з ним стосовно будь-яких заходів, які вживаються для усунення ризиків, що становить електрообладнання, на яке поширюється дія доручення, одержаного уповноваженим представником.

Імпортери вводять в обіг лише електрообладнання, яке відповідає вимогам цього Технічного регламенту.

Імпортери зазначають своє найменування, зареєстроване комерційне найменування чи зареєстровану торговельну марку (знак для товарів і послуг) та контактну поштову адресу на електрообладнанні, а якщо це неможливо, – на його пакуванні чи в документі, що супроводжує таке електрообладнання. Контактні дані наводяться згідно з вимогами закону щодо порядку застосування мов.

Імпортери забезпечують супроводження електрообладнання інструкціями та інформацією про безпечність, складеними згідно з вимогами закону щодо порядку застосування мов.

Імпортери забезпечують, щоб умови зберігання чи транспортування електрообладнання, доки воно перебуває під їх відповідальністю, не ставили під загрозу його відповідність цілям, пов’язаним з безпечністю.

Імпортери протягом 10 років після введення електрообладнання в обіг зберігають копію декларації про відповідність для надання її на запити органів державного ринкового нагляду та забезпечують можливість надання таким органам за їх запитами доступу до технічної документації.

Розповсюджувачі під час надання електрообладнання на ринку діють з належною увагою стосовно вимог цього Технічного регламенту.

Перед наданням електрообладнання на ринку розповсюджувачі перевіряють, що на таке електрообладнання нанесено знак відповідності технічним регламентам, воно супроводжується необхідними документами, а також інструкціями та інформацією про безпечність, складеними згідно з вимогами закону про порядок застосування мов.

Розповсюджувачі забезпечують, щоб умови зберігання чи транспортування електрообладнання, доки воно перебуває під їх відповідальністю, не ставили під загрозу його відповідність цілям, пов’язаним з безпечністю.

Суб’єкти господарювання надають органам державного ринкового нагляду за їх запитами інформацію, що дає змогу ідентифікувати:

  • будь-якого суб’єкта господарювання, який поставив їм електрообладнання;
  • будь-якого суб’єкта господарювання, якому вони поставили електрообладнання.

Суб’єкти господарювання надають інформацію, визначену в цьому пункті, протягом 10 років після того, як їм було поставлено електрообладнання, та протягом 10 років після того, як вони поставили електрообладнання.

Виробник шляхом складення декларації про відповідність бере на себе відповідальність за відповідність електрообладнання вимогам, установленим у цьому Технічному регламенті.

Знак відповідності технічним регламентам наноситься на електрообладнання або на його табличку з технічними даними таким чином, щоб він був видимим, розбірливим і незмивним. У разі коли це є неможливим або невиправданим через характер електрообладнання, знак відповідності технічним регламентам наноситься на пакування та на супровідні документи.

Знак відповідності технічним регламентам наноситься перед введенням електрообладнання в обіг.

Обмежувальні (коригувальні) заходи в разі неналежного застосування знака відповідності технічним регламентам вживаються в установленому законом порядку.

Державний ринковий нагляд і державний контроль здійснюються відповідно до закону з урахуванням вимог цього Технічного регламенту.

Заходи щодо усунення формальної невідповідності вживаються в разі, коли орган державного ринкового нагляду встановить будь-яку таку невідповідність:

  • знак відповідності технічним регламентам було нанесено з порушенням загальних принципів маркування зазначеним знаком, установлених законом;
  • не було нанесено знак відповідності технічним регламентам;
  • не було складено декларацію про відповідність;
  • декларацію про відповідність було складено з порушенням вимог;
  • органу державного ринкового нагляду не надано доступу до технічної документації або вона є неповною.