Роз’яснення Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну для обігрівачів приміщень та комбінованих обігрівачів (Постанова КМУ від 27 грудня 2019 р. № 1184)

Цей Технічний регламент встановлює вимоги до екодизайну щодо введення в обіг та/або експлуатацію обігрівачів приміщень та комбінованих обігрівачів з номінальною тепловою потужністю < 400 кВт, у тому числі тих, що включені в комплекти з обігрівача приміщення, терморегулятора та обладнання, що використовує енергію сонячного випромінювання, або комплекти з комбінованого обігрівача, терморегулятора та обладнання, що використовує енергію сонячного випромінювання.

Цей Технічний регламент розроблено на основі Регламенту Комісії (CC) № 813/2013 від 2 серпня 2013 року, що доповнює Директиву 2009/125/ЄC Європейського Парламенту та Ради, стосовно вимог щодо екодизайну для обігрівачів приміщень та комбінованих обігрівачів.

Дія цього Технічного регламенту не поширюється на:

 • обігрівачі, розроблені для використання газоподібного a6o рідкого палива, виробленого, в основному, з біомаси;
 • обігрівачі, що працюють на твердих видах палива;
 • обігрівачі, що використовують відходи, як вторинний енергетичний pecypc, а також обігрівачі, які використовуються в промисловості;
 • водопідігрівачі, що виробляють тепло тільки для забезпечення постачання гарячої води, для санітарно-гігієнічних та господарсько-побутових потреб;
 • водопідігрівачі, призначені для нагріву та розподілу тепла за допомогою газоподібного теплоносія, такого як пара або повітря;
 • когенераційні обігрівач приміщень з максимальною електричною потужністю 50 кВт або вище;
 • теплогенератори, призначені для оснащення ними обігрівачів та корпусів обігрівачів, розміщених на ринку до 1 січня 2024 року для заміни теплогенераторів та корпусів обігрівачів того самого типу. На змінному виробі a6o його упаковці має бути вказаний обігрівач, для якого він призначений.

Вимоги до екодизайну для обігрівачів

Сезонна енергоефективність (ККД) обігріву приміщень електричних котельних обігрівачів приміщень, комбінованих електричних котельних обігрівачів, когенераційних обігрівачів приміщень, обігрівачів приміщень на основі теплових насосів та комбінованих обігрівачів на основі теплових насосів повинна бути не нижче наступних значень:

Електричні котельні обігрівачі приміщень та комбіновані електричні котельні обігрівачі:

Сезонна енергоефективність (ККД) обігріву приміщень повинна бути не нижче 36 %.

Когенераційні обігрівачі приміщень:

Сезонна енергоефективність (ККД) обігріву приміщень повинна бути не нижче 100 %.

Обігрівачі приміщень на основі теплових насосів та комбіновані обігрівачі на основі теплових насосів, за винятком низькотемпературних теплових насосів:

Сезонна енергоефективність (ККД) обігріву приміщень повинна бути не нижче 110 %.

Низькотемпературні теплові насоси:

Сезонна енергоефективність (ККД) обігріву приміщень повинна бути не нижче 125 %.

Оцінка відповідності

Виробник або його уповноважений представник проводить оцінку відповідності котлів вимогам щодо їх коефіцієнта із застосуванням процедур (модулів) оцінки відповідності, що визначені постановою Кабінету Міністрів України від 13 січня 2016 р. № 95 “Про затвердження модулів оцінки відповідності, які використовуються для розроблення процедур оцінки відповідності, та правил використання модулів оцінки відповідності” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 16, ст. 625), або Технічним регламентом приладів, що працюють на газоподібному паливі, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 4 липня 2018 р. № 814.

Оцінка відповідності обігрівачів приміщень та комбінованих обігрівачів здійснюється шляхом застосування процедури внутрішнього контролю дизайну або процедури системи управління для оцінки відповідності.

Для проведення оцінки відповідності, технічна документація повинна містити наступну інформацію.

Для котлів типу В1 та комбінованих котлів типу B1: ïx характеристики та наступний стандартний текст: «Цей котел із природною тягою призначений для використання з підключенням до димоходу, загального для багатьох приміщень будівлі, що виводить продукти згоряння з приміщення, в якому знаходиться котел. Димохід витягує повітря з продуктами згорання безпосередньо з приміщення, в якому знаходиться котел та оснащений регулятором тяги. У зв’язку з низькою ефективністю слід уникати будь якого іншого використання цього котла, що може призвести до більшого енергоспоживання та вищих експлуатаційних затрат»;

для теплогенераторів, призначених для обігрівачів i корпусів обігрівачів, оснащених такими теплогенераторами: ïx характеристики та вимоги до монтажу для того, щоб забезпечити дотримання вимог екодизайну для обігрівачів i, якщо застосовано, список поєднуваного обладнання, рекомендованого виробником;

інформацію щодо демонтажу, переробки та/або утилізації в кінці терміну експлуатаціі;

для обігрівачів приміщень на основі теплових насосів та комбінованих обігрівачів на основі теплових насосів, якщо інформація про конкретну модель, що включає в себе комбінацію внутрішнього i зовнішнього блоків, була отримана шляхом розрахунків на основі конструкції та/або екстраполяції інших комбінацій: деталі таких розрахунків та/або екстраполяції, а також випробувань, проведених для перевірки точності розрахунків, у тому числі деталей математичної моделі для розрахунку експлуатаційних характеристик таких комбінацій та детальна інформація про вимірювання, проведені для перевірки цієї моделі.

Знак відповідності технічним регламентам (далі – знак відповідності) має форму незамкненого з правого боку кола, усередині якого вміщено стилізоване зображення трилисника. Довжина розриву кола становить 0,22 його загальної довжини (або 80 градусів).

Зображення знака відповідності може бути плоским і виконується двома контрастними кольорами або рельєфним одним кольором.

Висота знака відповідності не може бути менш як 5 міліметрів, якщо інше не передбачено відповідним технічним регламентом.

У разі зменшення або збільшення розміру знака відповідності повинні бути дотримані пропорції його форми.

Допускається відхилення від пропорцій зображення форми знака відповідності до 20 відсотків у зв’язку з технологічними особливостями його нанесення.

Знак відповідності технічним регламентам (далі – знак відповідності) наноситься на продукцію або на її табличку з технічними даними таким чином, щоб він був видимим, розбірливим і незмивним. У разі коли це є неможливим або невиправданим через характер продукції, знак відповідності наноситься на пакування та на супровідні документи, якщо такі документи передбачені відповідним технічним регламентом.

Знак відповідності наноситься перед уведенням продукції в обіг. Знак відповідності може супроводжуватися піктограмою або будь-яким іншим знаком, що вказує на особливий ризик або використання.

Знак відповідності супроводжується ідентифікаційним номером призначеного органу з оцінки відповідності, якщо такий орган був залучений на етапі контролю виробництва, у форматі UA.TR.YYY або YYY, де:

UA – умовне позначення України латинськими літерами;

TR – умовне позначення, яке означає, що орган з оцінки відповідності призначено на виконання робіт з оцінки відповідності вимогам технічних регламентів;

YYY – ідентифікаційний номер призначеного органу з оцінки відповідності.

Ідентифікаційний номер призначеного органу з оцінки відповідності наноситься таким органом або за його вказівкою виробником чи уповноваженим представником.

Державний ринковий нагляд

При проведенні перевірки відповідності обігрівачів приміщень та  комбінованих обігрівачів вимогам Технічного регламенту щодо вимог до  екодизайну для обігрівачів приміщень та комбінованих обігрівачів (далі Технічний          регламент),        органи       державного ринкового      нагляду         повинні    застосовувати    наступну процедуру:

 • перевірці підлягає один обігрівач для кожної моделі.
 • коли органи державного ринкового нагляду перевіряють обігрівач, вказані значення (значення відповідних параметрів, виміряні при перевірці, та значення, що розраховуються з цих вимірювань), повинні відповідати допустимим похибкам, наведеним у таблиці:
Параметри Допустимі похибки
Сезонна    енергоефективність    (ККД) обігріву приміщень, р, Визначене значення не повинно бути нижчим за

заявлене значення більше НІЖ на 8%

Енергоефективність (ККД) нагріву вод Визначене значення не повинно бути нижчим за

заявлене значення більше ніж на 8%

Рівень звукової потужності, LWA Визначене значення не повинно перевищувати

заявлене значення більше ніж на 2 дБ(А)                

Викиди оксиду азоту Визначене значення не повинно перевищувати

заявлене значення більше ніж на 20%

 

Оріснтовні еталонні показники

Орієнтовні еталонні показники для технологій, що існують станом на дату набрання чинності Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну для обігрівачів приміщень та комбінованих обігрівачів для обігрівачів приміщень та комбінованих обігрівачів, що стосуються сезонної енергоефективності (ККД) обігріву приміщень, енергоефективності (ККД) нагріву води, звукової потужності та викидів оксиду азоту наведені нижче:

 1. Орієнтовні еталонні показники для енергоефективності (ККД) обігріву приміщень для застосування у середньо температурних процесах: 145%.
 2. Орієнтовні еталонні показники для енергоефективності (ККД) нагріву води комбінованих обігрівачів:
Заявлений профіль

Навантаження

3XS XXS XS S М L XL XXL 3XL 4XL
Енергоефективність

(ККД) нагріву води

35 % 35 % 38 % 38 % 75 % 110 % 115 % 120 % 130 % 130 %
 1. Орієнтовні еталонні показники для рівнів звукової потужності {LWA зовні приміщення, обігрівачів приміщень на основі теплових насосів та комбінованих обігрівачів на основі теплових насосів з номінальною

тепловою потужністю:

 • 6 кВт: 39 дБ;
 • > 6 кВт i 12 кВт: 40 дБ; 3) > 12 кВт i < 30 кВт: 41 дБ; 4) > 30 кВт i < 70 кВт: 67 дБ.
 1. Орієнтовні еталонні показники для викидів оксидів азоту у перерахунку на діоксид азоту:
 • котельні обігрівачі приміщень i комбіновані котельні обігрівачі на газоподібному паливі: споживання палива 14 мг/кВт год, виражене через вищу теплотворну здaтн cть {GCV),
 • котельні обігрівачі приміщень i комбіновані котельні обігрівачі на рідкому паливі: споживання палива 50 мг/кВт год, виражене через вищу теплотворну здатність (GCV).

Орієнтовні еталонні показники зазначені в пунктах 1- 4 не вимагають обов’язкового досягнення сукупності цих  значень для одного обігрівача.

На запит органу державного ринкового нагляду суб’єкти господарювання надають йому інформацію та документацію (у паперовій або електронній формі), необхідну для демонстрування відповідності маркування обігрівачів приміщень та комбінованих обігрівачів вимогам цього Технічного регламенту.

Обмежувальні (коригувальні) заходи в разі неналежного застосування маркування вживаються згідно Закону України « Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції».