Роз’яснення Технічного регламенту енергетичного маркування електричних ламп та світильників (Постанова КМУ від 27 травня 2015 р. № 340)

Цей Технічний регламент визначає основні вимоги щодо подання споживачам інформації про рівень ефективності споживання електроенергії електричними лампами та світильниками, а також додаткової інформації.

Цей Технічний регламент розроблено на основі Делегованого регламенту Комісії (ЄС) № 874/2012 від 12 липня 2012 р., що доповнює Директиву 2010/30/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 19 травня 2010 р. щодо енергетичного маркування електричних ламп та світильників.

Дія цього Технічного регламенту поширюється на введені в обіг на території України електричні лампи вітчизняного та іноземного виробництва таких категорій:

лампи розжарювання;

люмінесцентні лампи;

газорозрядні лампи високої інтенсивності;

світлодіодні лампи та світлодіодні модулі.

Дія цього Технічного регламенту поширюється також на світильники, призначені для роботи з лампами, що продаються кінцевим споживачам, зокрема якщо вони вмонтовані в інші вироби, які не залежать від енергоживлення відповідно до їх основного призначення під час використання, наприклад, у меблі.

Обов’язки постачальників та розповсюджувачів

Постачальники електричних ламп, які продаються як окремий продукт, та світильників, призначених для продажу через пункти продажу, забезпечують розроблення технічної енергетичної документації в обсязі, достатньому для проведення оцінки достовірності інформації, зазначеної на енергетичній етикетці.

Технічна енергетична документація повинна містити:

  • інформацію про повне найменування та адресу постачальника;
  • загальний опис виробу, достатній для його однозначної ідентифікації;
  • посилання на стандарти та технічні умови (в разі їх застосування), яким відповідає виріб;
  • технічні параметри для визначення енергоспоживання, класу енергоефективності електричних ламп і сумісності з лампами іншого типу у складі світильників із зазначенням принаймні однієї реальної комбінації параметрів налаштування і умов випробування виробу.

Постачальник забезпечує надання розповсюджувачу для кожної моделі електричних ламп та світильників друкованої та електронної енергетичної етикетки та мікрофіші, інформація на яких зазначається відповідно до законодавства про мови.

Енергетична етикетка для електричної лампи, представленої у пункті продажу, не надрукованої на упаковці електричної лампи, оформляється за таким зразком:

Розміри такої енергетичної етикетки повинні становити не менш як 36 міліметрів завширшки і 75 міліметрів заввишки.

На енергетичній етикетці зазначається така інформація:

  • найменування або торговельна марка постачальника електричної лампи;
  • ідентифікаційна ознака типу виробу постачальника у вигляді коду, зазвичай літерно-цифрового, за яким певний тип лампи відрізняється від інших типів того самого найменування або торговельної марки постачальника;
  • клас енергоефективності електричної лампи. Літера, що позначає клас енергоефективності лампи, розміщується на тому самому рівні, що і відповідна стрілка;
  • питоме значення показника енергоспоживання (Ес) в кВт•год на 1000 годин.

У разі коли енергетичну етикетку надруковано на упаковці електричної лампи та відповідна інформація нанесена в іншому місці упаковки, така інформація може не включатися до енергетичної етикетки.

Електронна енергетична етикетка та мікрофіша надаються розповсюджувачам для кожної моделі електричної лампи та світильника, введених в обіг з 1 січня 2022 р. з новим кодом моделі. Електронна енергетична етикетка та мікрофіша також можуть бути надані розповсюджувачу для інших моделей електричних ламп та світильників.

Постачальники та розповсюджувачі електричних ламп повинні включати до технічних рекламних матеріалів, що містять технічні параметри електричних ламп, інформацію про клас енергоефективності.

Розповсюджувачі світильників забезпечують наявність у пунктах продажу для кожного світильника енергетичної етикетки, яка повинна бути представлена у такий спосіб:

  • поблизу від світильника, що демонструється, з дотриманням вимоги, щоб її було добре видно та можна було легко визначити як енергетичну етикетку, що відповідає цій моделі (без необхідності читати найменування марки та номер моделі на енергетичній етикетці);
  • розташування енергетичної етикетки забезпечує чітку видимість найбільш важливої інформації про світильник, що демонструється (наприклад, ціну або технічну інформацію)

Процедура перевірки для електричних ламп та світлодіодних модулів, які реалізовуються як окремі продукти: органи державного ринкового нагляду повинні перевіряти дослідну партію із не менш як 20 одиниць ламп однієї моделі від одного постачальника, визначених за методом випадкового відбору, за можливості пропорційно з чотирьох джерел.

Модель вважається такою, що відповідає вимогам Технічного регламенту, якщо:

– значення, наведені в технічній документації, та значення, що використовуються для їх розрахунку, не є більш вигіднішими для постачальника порівняно з відповідними значеннями, наведеними у протоколах вимірювань;

– показники, опубліковані на етикетці та мікрофіші продукту, не є вигіднішими для постачальника, ніж заявлені значення, а зазначений клас енергоефективності не є вигіднішим порівняно з класом, визначеним за заявленими значеннями;

– під час випробування екземплярів моделей середнє арифметичне визначених значень (значення відповідних параметрів, виміряні під час проведення випробування, та значення, розраховані на підставі таких вимірювань) перебуває у межах відповідних допустимих відхилень у 10 відсотків.

Процедура перевірки для світильників, призначених для реалізації кінцевим споживачам, – світильник вважається таким, що відповідає вимогам Технічного регламенту, якщо він супроводжується необхідною інформацією про виріб і сумісний з тими лампами, стосовно яких заявлено сумісність, за умови застосування найсучасніших методів і критеріїв оцінки відповідності.

На запит органу державного ринкового нагляду суб’єкти господарювання надають йому інформацію та документацію (у паперовій або електронній формі), необхідну для демонстрування відповідності енергетичного маркування електричних ламп та світильників вимогам цього Технічного регламенту.

Обмежувальні (коригувальні) заходи в разі неналежного застосування маркування вживаються згідно Закону України « Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції».