Роз’яснення щодо порядку знищення насіння та садивного матеріалу

У будь-якого суб’єкта господарювання можлива наявність насіння, яке оброблене хімічними засобами захисту рослин і втратило свої посівні якості відповідно, не може бути використано на продовольчі та кормові цілі. Також є випадки, коли садивний матеріал плодово-ягідних культур не відповідає заявленим сортовим чи товарним якостям  і не може бути використаний для закладки багаторічних насаджень.

Відповідно до статті 17 Закону України «Про насіння і садивний матеріал», насіння, яке не може бути використане на посів, продовольчі, кормові або інші цілі, а також садивний матеріал, який не може бути використаний для створення багаторічних насаджень або в інших цілях, знищується під наглядом посадової особи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику в сфері державного нагляду (контролю) у сфері насінництва та розсадництва, за рахунок власника насіння та/або садивного матеріалу.

Послідовність дій затверджено наказом Мінагрополітики від 20.12.2018 № 613 «Порядок знищення насіння, яке не може бути використане на посів, продовольчі, кормові та інші цілі, та садивного матеріалу, який не може бути використаний для створення багаторічних насаджень або в інших цілях».

Суб’єкт господарювання, який є власником насіння та/або садивного матеріалу направляє до територіального органу Держпродспоживслужби заяву встановленої форми.

Посадова особа територіального органу Держпродспоживслужби, яка здійснює державний нагляд (контроль) у сфері насінництва та розсадництва (далі – Інспектор) детально вивчає документи подані до заяви, встановлює спосіб знищення та можливість самостійного знищення насіння та/або садивного матеріалу власником насіння за місцем його зберігання, або направлення його на знищення до підприємства, яке відповідає вимогам статті 19 Закону України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції».

У триденний строк після отримання заяви від власника насіння Інспектор повідомляє про час та місце знищення місцеву державну адміністрацію або орган місцевого самоврядування, на території якої (якого) заплановано здійснення знищення насіння та/або садивного матеріалу.

Далі відбувається фактичне знищення насіння та/або садивного матеріалу шляхом спалювання, руйнування, фізико-хімічної, біологічної або іншої обробки відповідно до вимог нормативних документів під наглядом інспектора та за участю представників власника насіння, місцевої державної адміністрації або органу місцевого самоврядування, а у разі знищення на підприємстві, яке відповідає вимогам статті 19 Закону України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції» – представника підприємства, що проводило знищення насіння та/або садивного матеріалу.

Інспектор проводить відеофіксацію (фотофіксацію) знищення. Складає акт знищення насіння, яке не може бути використане на посів, продовольчі, кормові та інші цілі, та садивного матеріалу, який не може бути використаний для створення багаторічних насаджень або в інших цілях у чотирьох примірниках з додаванням до нього копії заяви як невід’ємної його частини.

У разі необхідності кожною із сторін може висловлюватися окрема думка щодо знищення та відображатися в акті про знищення, як невід’ємна його частина.

Після підписання акту про знищення, Інспектор надає по одному його примірнику:

  • власнику насіння;
  • підприємству, що здійснювало знищення (у разі залучення);
  • державній адміністрації або місцевому органу самоврядування.

Ще один примірник акту про знищення залишається територіальному органі Держпродспоживслужби.