Роз’яснення для суб’єктів господарювання щодо знищення насіння, що не може бути використане на кормові та продовольчі цілі

В  будь-якого суб’єкта  господарювання, що займається  рослинництвом, кормозаготівлею можлива наявність залишків насіння сільськогосподарських культур. У разі невідповідності насіння сортовим та посівним вимогам, його використовують як продукт харчування або як корм для сільськогосподарських тварин. Якщо ж насіння уражене в значній мірі грибковими хворобами, шкідниками, а також оброблене хімічними засобами захисту, воно становить загрозу  екологічному благополуччю. Відповідно до ст. 17 Закону України «Про насіння та садивний матеріал»  таке насіння  не може бути використане на продовольчі, кормові та  інші цілі, як і садивний матеріал, що не може бути використаний для створення багаторічних насаджень та підлягає вилученню з обігу з послідуючим  фізичним знищенням.

Так,  Міністерство аграрної політики та продовольства України  Наказом № 613 від 20.12.2018 року затвердило Порядок знищення насіння, яке не може бути використане на посів, продовольчі, кормові та інші цілі, та садивного матеріалу, який не може бути використаний для створення багаторічних насаджень або в інших цілях.

У разі виявлення такого насіння чи садивного матеріалу, власник направляє заяву до відповідного територіального органу Держпродспоживслужби.

Насіння та/або садивний матеріал підлягає знищенню шляхом спалювання, руйнування, фізико-хімічної, біологічної або іншої обробки відповідно до вимог нормативних документів під наглядом посадової особи територіального органу Держпродспоживслужби, яка здійснює державний нагляд (контроль) у сфері насінництва та розсадництва.

Про час та місце знищення інспектор у триденний строк після отримання заяви від власника насіння та/або садивного матеріалу повідомляє місцеву державну адміністрацію або орган місцевого самоврядування, на території якої (якого) заплановано здійснення знищення насіння та/або садивного матеріалу.

Інспектор до знищення насіння та/або садивного матеріалу зобов’язаний:

1) здійснити візуальний огляд насіння та/або садивного матеріалу, за яким ініційовано знищення;

2) провести відеофіксацію (фотофіксацію) знищення;

3) за зверненням власника встановити можливість самостійного знищення насіння та/або садивного матеріалу власником за місцем його зберігання та/або необхідність направлення насіння та/або садивного матеріалу на знищення до підприємства, яке відповідає вимогам  статті 19 Закону України “Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції”.

За фактом знищення насіння та/або садивного матеріалу інспектор територіального органу Держпродспоживслужби складає акт знищення насіння, яке не може бути використане на посів, продовольчі, кормові та інші цілі, та садивного матеріалу, який не може бути використаний для створення багаторічних насаджень або в інших цілях, у чотирьох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для територіального органу Держпродспоживслужби; власника насіння та/або садивного матеріалу, що знищено; підприємства, що здійснювало знищення (у разі залучення); державної адміністрації або місцевого органу самоврядування (за необхідності). До акта долучається копія заяви як невід’ємна його частина.

У разі необхідності кожна із сторін, відображена в акті про знищення, висловлює окрему думку щодо знищення, яка додається до акта про знищення як невід’ємна його частина.