Роз’яснення для суб’єктів господарювання щодо знищення насіння, що не може бути використане на кормові та продовольчі цілі

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 17 Закону України “Про насіння і садивний матеріал”, насіння, яке не може бути використане на посів, продовольчі, кормові або інші цілі та садивний матеріал, який не може бути використаний для створення багаторічних насаджень або в інших цілях, знищується під наглядом посадової особи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного нагляду (контролю) у сфері насінництва та розсадництва.

Процедуру знищення насіння, а також садивного матеріалу визначає Порядок знищення насіння, яке не може бути використане на посів, продовольчі, кормові та інші цілі, та садивного матеріалу, який не може бути використаний для створення багаторічних насаджень або в інших цілях, затверджений наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 20 грудня 2018 року № 613.

Вимоги цього Порядку поширюються на суб’єктів господарювання, які є власниками насіння та/або садивного матеріалу. Передбачені у цьому Порядку заходи здійснюються за рахунок власника насіння та/або садивного матеріалу.

У разі прийняття рішення про необхідність знищення насіння та/або садивного матеріалу власник цього насіння та/або садивного матеріалу направляє заяву до відповідного територіального органу Держпродспоживслужби.

Насіння та/або садивний матеріал підлягає знищенню шляхом спалювання, руйнування, фізико-хімічної, біологічної або іншої обробки відповідно до вимог нормативних документів. Про час та місце знищення, інспектор у триденний строк після отримання заяви від власника насіння та/або садивного матеріалу, повідомляє місцеву державну адміністрацію або орган місцевого самоврядування, на території якої (якого) заплановано здійснення знищення насіння та/або садивного матеріалу.

Інспектор до знищення насіння та/або садивного матеріалу зобов’язаний:

1) здійснити візуальний огляд насіння та/або садивного матеріалу, за яким ініційовано знищення;

2) провести відеофіксацію (фотофіксацію) знищення;

3) за зверненням власника встановити можливість самостійного знищення насіння та/або садивного матеріалу власником за місцем його зберігання та/або необхідність направлення насіння та/або садивного матеріалу на знищення до підприємства, яке відповідає вимогам статті 19 Закону України “Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції”.

За фактом знищення насіння та/або садивного матеріалу складається акт знищення насіння, яке не може бути використане на посів, продовольчі, кормові та інші цілі, та садивного матеріалу, який не може бути використаний для створення багаторічних насаджень або в інших цілях, у чотирьох примірниках, які мають однакову юридичну силу, – по одному для територіального органу Держпродспоживслужби;

  •  власника насіння та/або садивного матеріалу, що знищено;
  •  підприємства, що здійснювало знищення (у разі залучення);
  • державної адміністрації або місцевого органу самоврядування (за необхідності).

До акту долучається копія заяви як невід’ємна його частина.

У разі необхідності кожна із сторін, відображена в акті про знищення, висловлює окрему думку щодо знищення, яка додається до акту про знищення, як невід’ємна його частина.