Результати проведення контрольних заходів Сектором контролю за регульованими цінами за 10 місяців поточного року на ринку послуг

Сектором контролю за регульованими цінами за 10 місяців поточного  року  на ринку послуг проведено 7 контрольних заходів, з них  у сфері житлово-комунальних послуг – 5. Перевірки засвідчили про неналежне виконання як суб’єктами господарювання, так і органами місцевого самоврядування чинного законодавства при формуванні, встановлені та застосуванні тарифів.

Зокрема, за обґрунтованим колективним зверненням фізичних осіб сектором проведено позапланову перевірку, яка висвітила, що   при формуванні тарифу на централізоване водопостачання суб’єктом господарювання не дотримуються вимоги порядків,  затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 року №869. А саме, в розрахунку розподіл накладних витрат здійснено до основної заробітної плати  – методом не передбаченим законодавством. Підприємство крім послуг з централізованого водопостачання надає ще й послуги з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій. В такому випадку база розподілу накладних витрат повинна визначатися розпорядчим документом підприємства про облікову політику. Однак, в наказі підприємства про облікову політику базу такого розподілу не визначено. Крім того, прибуток сформовано за відсутністю комплексу заходів для підвищення рівня надійності та забезпечення ефективної роботи/експлуатації систем централізованого водопостачання. За результатами контрольного заходу до суб’єкта господарювання застосовано адміністративно-господарські санкції в сумі 11,9 тис. грн. та зобов’язано споживачам повернути суму необґрунтовано отриманої виручки в цьому ж розмірі.При перевірці інших суб’єктів господарювання також  має місце порушення вимог законодавства з ціноутворення. Найбільш поширеними порушеннями при формуванні тарифів є:-  невідповідність планового кошторису витрат на заробітну плату діючому штатному розкладу в частині  встановлених окладів по окремих спеціальностях, чисельності та посадах;- розподіл заробітної плати водіїв спеціалізованих автомашини та  витрат паливно-мастильних матеріалів  здійснено тільки на одну послугу без врахування роботи автотранспорту при наданні інших послуг;- подвійне включення до собівартості адміністративних витрат;- необґрунтовані розрахунки плати  за користування надрами.Всього за результатами контрольних заходів до суб’єктів господарювання застосовано адміністративно господарські санкції на суму    31, 4 тис. грн., з них сплачено 19,5 тис. грн., внесено 4 приписи.  Крім того перевірки засвідчили, що органами місцевого самоврядування не  затверджується інвестиційна складова тарифу, договори концесії укладаються без конкурсного відбору та нотаріально не засвідчуються, основні засоби за концесійними договорами на баланс суб’єктів господарювання не передаються.