Результати інструментальних вимірів освітлення та мікроклімату в загальноосвітніх закладах м. Миколаєва

1

 

Умови перебування і навчання учнів супроводжується значною кількістю негативних факторів, які мають вплив на стан здоров’я дітей і, як наслідок – на їх розвиток.

Головним управлінням Держпродспоживслужби в Миколаївський області з 08.11.2018 по 23.11.2018 проведені інструментальні виміри освітлення та мікроклімату в учбових класах 16 загальноосвітніх шкіл м. Миколаєва. Питання дотримання санітарно-гігієнічних показників мікроклімату в навчальних закладах є одним з ключових у збереженні та зміцненні стану здоров’я. Вікові особливості теплорегуляції у дітей характеризуються великою чутливістю до змін показників мікроклімату та потребують забезпечення комфортного повітряного та теплового режиму приміщень.  Мікроклімат визначався за допомогою прибору “Метеоскоп-М» в 83 кабінетах.

2

За результатами вимірів встановлено що мікроклімат (температура, вологість, швидкість руху повітря) в учбових класах 4-х шкіл не відповідає гігієнічним вимогам – температура повітря занижена в середньому на 3.4%.

Відповідно до ДСанПіН 5.5.2.008-01 «Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу», у школах має бути забезпечене належне природне і штучне освітлення. Саме це є необхідною умовою збереження загальної та зорової працездатності, попередження розладів зору. Рівень штучного освітлення навчальних приміщень шкіл при використанні ламп розжарювання становить 150 лк і 300 лк при лампах люмінесцентних. В кабінетах креслення, майстернях рівень штучного освітлення повинен бути відповідно 200-400 лк, 300-500 лк.Освітленість визначалася в 39 учбових кабінетах за допомогою люксметру « Testo-545».

За результатами вимірів встановлено, що освітлення в 35-ти з 39-ти учбових кабінетів усіх обстежених загальноосвітніх шкіл, нижче показників, що нормуються «Державними санітарними правилами і нормами влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу» №5.5.2.008-01.

Керівникам закладів надані пропозиції щодо поліпшення умов навчання учнів вищезазначених закладів, прийняття відповідних заходів щодо приведення параметрів мікроклімату та освітлення до параметрів, що нормуються державними санітарними нормами та правилами.