РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРИДБАННЯ НАСІННЯ ТА САДИВНОГО МАТЕРІАЛУ

Одним з важливих факторів отримання високих врожаїв є використання високоякісного насіння, посівні якості якого складають сукупність показників, що характеризують придатність насіння до сівби.

Відділ контролю в сфері насінництва та розсадництва управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області  інформує, що відповідно до статті 12 ЗУ «Про насіння і садивний матеріал» реалізацію насіння мають право здійснювати юридичні особи або фізичні особи підприємці:

Фізичні особи – підприємці та юридичні особи мають право на виробництво насіння і садивного матеріалу для його реалізації, за умови їх включення до Реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва, а також у випадках, передбачених цим Законом.

Фізичні особи – підприємці та юридичні особи, не включені до Реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва, мають право здійснювати реалізацію насіння і садивного матеріалу лише за умови наявності сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал та додержання майнових прав інтелектуальної власності на сорти рослин.

Відповідно до статті 17 Закону України «Про насіння та садивний матеріал» та пункту 28 «Порядку проведення сертифікації, видачі та скасування сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2017 року № 97, кожна партія насіння і садивного матеріалу для реалізації повинна супроводжуватися:

1) сертифікатами: насіння — сертифікатами, що засвідчують його сортові якості, та сертифікатами, що засвідчують його посівні якості; садивний матеріал — сертифікатами, що засвідчують його сортові якості, та сертифікатами, що засвідчують його товарні якості;

2) супровідними документами, які видає споживачеві виробник насіння:

– «Атестат на насіння» – на добазове та базове насіння;

– «Свідоцтво на насіння» – на сертифіковане насіння;

– «Свідоцтво на гібридне насіння» – на насіння першого покоління гібридів.

Використання для сівби/ посадки насіння та/або садивного матеріалу, що не має відповідного документа, забороняється.

Згідно з статтею 21 ЗУ «Про насіння і садивний матеріал» насіння і садивний матеріал, що вводяться в обіг, обов’язково маркується і пакується. Етикетки повинні відповідати формі передбаченій Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 10.07.2017 року № 348 «Про затвердження Порядку маркування та пакування партій насіння і форми етикетки». Обов’язковому пакуванню та маркуванню підлягають усі партії добазового та базового насіння незалежно від призначення, а також партії сертифікованого насіння першої генерації, призначені для реалізації. Партії сертифікованого насіння нижчих генерацій, які призначені для реалізації, допускається зберігати без пакування (у засіках, буртах), але з обов’язковим маркуванням. Етикетка повинна містити усю необхідну інформацію про партію насіння.

Згідно з статтею 22 ЗУ «Про насіння і садивний матеріал» :

– суб’єкт насінництва гарантує відповідність сортових і посівних якостей насіння, а суб’єкт розсадництва – сортових і товарних якостей садивного матеріалу вимогам законодавства у сфері насінництва та розсадництва, про що зазначається у сертифікатах;

– на придбане насіння і садивний матеріал гарантії діють протягом строку, визначеного в сертифікаті;

– у разі порушення гарантій суб’єкт насінництва та розсадництва несе відповідальність згідно із законом.

Чинність сертифікатів, що супроводжують насіння та садивний матеріал можна перевірити шляхом пошуку їх у Реєстрі сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал, що знаходиться на сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України. Згідно з статтею 23 ЗУ «Про насіння і садивний матеріал» у разі невідповідності показників посівних якостей придбаного насіння показникам, зазначеним у сертифікаті, що засвідчує посівні якості насіння, передбачено проведення арбітражного (експертного) визначення посівних якостей насіння і товарних якостей садивного матеріалу. Арбітражне визначення проводиться Головними управліннями Держпродспоживслужби у областях за заявою фізичної особи – підприємця або юридичної особи. У разі закінчення строку дії сертифіката арбітражне визначення не проводиться.

При виникненні питань звертайтеся за консультаціями та роз’ясненнями до відділу контролю в сфері насінництва та розсадництва управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області за адресою: м. Миколаїв, вул. 5-та Слобідська, 110А або за телефоном (0512)58 25 63.