Рекомендації щодо використання ГМО

Відділ контролю в сфері насінництва, розсадництва та якості зерна управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області  інформує, що на даний час, використання генетично модифікованих організмів регулюється Законом України «Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів», який був прийнятий  31.05.2007 року (№1103-V). Цей Закон регулює відносини між органами виконавчої влади, виробниками, продавцями (постачальниками), розробниками, дослідниками, науковцями та споживачами генетично модифікованих організмів та продукції, виробленої за технологіями, що передбачають їх розробку, створення, випробування, дослідження, транспортування, імпорт, експорт, розміщення на ринку, вивільнення у навколишнє середовище та використання в Україні із забезпеченням біологічної і генетичної безпеки.

Згідно положень Закону, основними принципами державної політики в галузі генетично-інженерної діяльності та поводження з ГМО є:

– пріоритетність збереження здоров’я людини і охорони навколишнього природного середовища у порівнянні з отриманням економічних переваг від застосування ГМО;

– забезпечення заходів щодо дотримання біологічної і генетичної безпеки при створенні, дослідженні та практичному використанні ГМО в господарських цілях;

– контроль за ввезенням на митну територію України ГМО та продукції, отриманої з їх використанням, їх реєстрацією та обігом;

– загальнодоступність інформації про потенційні ризики від застосування ГМО, які передбачається використовувати у відкритій системі, та заходи щодо дотримання біологічної і генетичної безпеки;

– державна підтримка генетично-інженерних досліджень та наукових і практичних розробок у галузі біологічної і генетичної безпеки при створенні, дослідженні та практичному використанні ГМО в господарських цілях.

Відповідно до цих принципів, встановлюються обмеження на використання генетично модифікованих організмів на території України. Вимоги, яким повинні відповідати ГМО для використання їх у відкритій системі, наведено у статті 13 Закону.

Зокрема:

– генетично модифіковані організми, що використовуються у відкритій системі, повинні відповідати вимогам біологічної та генетичної безпеки за умови дотримання передбаченої технології використання;

– обов’язковою умовою використання ГМО у відкритій системі є наявність методів і методик їх ідентифікації, розроблених за міжнародними стандартами та затверджених в установленому порядку в Україні.

Забороняється вивільнення в навколишнє природне середовище ГМО без оцінки впливу на довкілля та до їх державної реєстрації.

До державної реєстрації вивільнення в навколишнє природне середовище ГМО можливе тільки з метою державної апробації (випробовувань). Проведення державної апробації (випробовувань) ГМО у відкритій системі здійснюється виключно на підставі дозволу, який видається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища. Дозвіл видається одноразово на проведення державної апробації (випробовувань) конкретно визначеного ГМО.

Порядок видачі дозволу, проведення державної апробації та внесення відомостей до Державного реєстру ГМО визначено постановами Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку видачі дозволу на проведення державної апробації (випробування) генетично модифікованих організмів у відкритій системі» від 2 квітня 2009 р. № 308 та «Деякі питання проведення апробації (випробування) та реєстрації генетично модифікованих організмів сортів сільськогосподарських рослин» від 23 липня 2009 р. № 808.

Згідно з постановою від 23 липня 2009 року № 808 державну реєстрацію генетично модифікованих організмів сортів сільськогосподарських рослин проводить Мінекономіки. Інформація, що міститься у Державному реєстрі генетично модифікованих організмів сортів сільськогосподарських рослин у відкритій системі, розміщується на офіційному веб-сайті Мінекономіки та регулярно публікується у засобах масової інформації.

Слід зазначити, що на даний час на веб-сайті Мінекономіки відсутня інформація про внесення сортів до Державного реєстру ГМО. Відповідно, будь-яке промислове виробництво та введення в обіг ГМО, а також продукції, виробленої із застосуванням ГМО заборонено і є порушенням законодавства.

Державний нагляд (контроль) за додержанням заходів біологічної і генетичної безпеки щодо сільськогосподарських рослин під час створення, дослідження та практичного використання генетично модифікованих організмів у відкритих системах на підприємствах, в установах та організаціях агропромислового комплексу незалежно від їх підпорядкування і форми власності здійснює Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Державний нагляд (контроль) здійснюється шляхом проведення планових та позапланових (в тому числі за зверненням фізичної особи (фізичних осіб)) заходів державного нагляду (контролю). Під час заходів державного нагляду (контролю) проводиться перевірка дотримання законодавства як шляхом вивчення документації, так і шляхом відбору проб для визначення наявності генетично модифікованих організмів.

Наголошуємо, статтею 18 Закону України «Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів» передбачено, що порушення вимог цього Закону і прийнятих на його основі нормативно-правових актів тягне за собою цивільну, адміністративну, дисциплінарну або кримінальну відповідальність згідно із законом. В тому числі відповідальність несуть особи, які винні у використанні незареєстрованих генетично модифікованих організмів або продукції, отриманої з їх використанням (за винятком науково-дослідних цілей).