Регуляторні акти

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

П О С Т А Н О В А

від 27 грудня 2008 р. N 1164

Київ

 

Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється

ступінь ризику від провадження господарської діяльності,

пов’язаної з виробництвом, випуском і реалізацією

продукції (виконанням робіт, наданням послуг), та

визначається періодичність проведення планових

заходів державного нагляду (контролю)

 

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ

N 1433 ( 1433-2009-п ) від 23.12.2009 }

 

 

Відповідно до статті 5 Закону  України  “Про  основні  засади

державного нагляду  (контролю)  у  сфері господарської діяльності”

( 877-16 ) Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:

 

1. Затвердити критерії,  за якими оцінюється  ступінь  ризику

від    провадження    господарської   діяльності,   пов’язаної   з

виробництвом,  випуском і реалізацією продукції (виконанням робіт,

наданням   послуг),   та   визначається  періодичність  проведення

планових заходів державного нагляду (контролю), що додаються.

 

2. Державному комітетові з питань технічного  регулювання  та

споживчої   політики   привести   у   тримісячний   строк   власні

нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

 

 

Прем’єр-міністр України                           Ю.ТИМОШЕНКО

 

Інд. 33

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 27 грудня 2008 р. N 1164

 

КРИТЕРІЇ,

за якими оцінюється ступінь ризику від провадження

господарської діяльності, пов’язаної з виробництвом,

випуском і реалізацією продукції (виконанням робіт,

наданням послуг), та визначається періодичність

проведення планових заходів державного нагляду (контролю)

 

 

1. Ці  критерії  застосовуються для оцінювання ступеня ризику

для безпеки життя і здоров’я населення та навколишнього природного

середовища від провадження суб’єктами господарювання господарської

діяльності,  пов’язаної з  виробництвом,  випуском  і  реалізацією

продукції  (виконанням  робіт,  наданням  послуг),  та  визначення

періодичності  проведення  планових  заходів  державного   нагляду

(контролю)  щодо  додержання  ними  вимог  технічних  регламентів,

стандартів, норм      і      правил       (крім       будівельних,

санітарно-гігієнічних,  санітарно-протиепідемічних  і ветеринарних

норм  і  правил)  та  законодавства  України  щодо  захисту   прав

споживачів під час розроблення,  виробництва, випуску, зберігання,

транспортування,   використання,   експлуатації,   реалізації   та

утилізації  продукції,  в  тому числі під час реалізації товарів у

сфері  роздрібної,  оптово-роздрібної  і  оптової   торгівлі,   та

продукції  на  підприємствах громадського харчування,  а також під

час надання послуг громадянам як споживачам.

 

2. Ступінь ризику від провадження  суб’єктами  господарювання

господарської  діяльності,  пов’язаної з виробництвом,  випуском і

реалізацією  продукції  (виконанням   робіт,   наданням   послуг),

оцінюється за такими критеріями:

 

виробництво, випуск  і реалізація продукції (виконання робіт,

надання  послуг),  щодо  якої   нормативно-правовими   актами   та

нормативними  документами  встановлені  вимоги  до забезпечення її

безпеки  для  життя  і  здоров’я   та   навколишнього   природного

середовища;

 

складність і    тривалість    виробничого    процесу,    який

застосовується під час виробництва, випуску і реалізації продукції

(виконання робіт, надання послуг);

 

виробництво, випуск   і   реалізація   продукції   підвищеної

небезпеки  (отрути,  отрутохімікати,  вибухо-  та  вогненебезпечні

речовини тощо);

 

виробництво, випуск   і   реалізація   продукції,   яка  може

застосовуватися не за призначенням;

 

введення в обіг нової споживчої продукції  або  періодичність

оновлення   виробництва   різних   видів  (найменувань)  продукції

(виконання робіт, надання послуг);

 

кількість виявлених   протягом   року   порушень    суб’єктом

господарювання  вимог  технічних регламентів,  стандартів,  норм і

правил  під  час  виробництва,  випуску  і  реалізації   продукції

(виконання робіт,  надання послуг),  а також законодавства у сфері

захисту прав споживачів під час її реалізації;

 

строки провадження господарської діяльності.

 

3. Відповідно до  критеріїв  оцінювання  ступеня  ризику  від

провадження  господарської діяльності,  пов’язаної з виробництвом,

випуском  і  реалізацією  продукції  (виконанням  робіт,  наданням

послуг),  суб’єкти господарювання належать до високого, середнього

та незначного ступеня ризику.

 

4. Державному   нагляду   (контролю)   підлягають    суб’єкти

господарювання,    які   провадять   господарську   діяльність   з

виробництва,  випуску і  реалізації  продукції  (виконання  робіт,

надання  послуг),  види  якої визначені у Державному класифікаторі

продукції   та     послуг   ДК 016-97  ( v0822217-97, v1822217-97,

v2822217-97, v3822217-97, v5822217-97 ) (далі – ДКПП).

 

5. До  суб’єктів  господарювання  з  високим  ступенем ризику

належать  суб’єкти,  що  провадять   господарську   діяльність   з

виробництва,  випуску  і  реалізації  продукції  (виконання робіт,

надання  послуг),  види  якої   визначені  у  ДКПП  ( v1822217-97,

v2822217-97, v3822217-97, v5822217-97 ) за такими кодами:

 

 

{  Підпункт  1  пункту  5  виключено на підставі Постанови КМ

N 1433 ( 1433-2009-п ) від 23.12.2009 }

 

 

{  Підпункт  2  пункту  5  виключено на підставі Постанови КМ

N 1433 ( 1433-2009-п ) від 23.12.2009 }

 

 

{  Підпункт  3  пункту  5  виключено на підставі Постанови КМ

N 1433 ( 1433-2009-п ) від 23.12.2009 }

 

 

4) продукція   харчової   промисловості    та    перероблення

сільськогосподарських продуктів:

 

м’ясо, м’ясопродукти та продукти забою тварин – код 15.1;

 

продукція рибна – код 15.2;

 

продукція перероблення овочів та плодів – код 15.3;

 

жир тваринний та олія – код 15.4;

 

продукти молочні та морозиво – код 15.5;

 

продукція борошномельно-круп’яної       промисловості      та

крохмалопродукти – код 15.6;

 

корми готові для тварин – 15.7;

 

продукти харчові інші – код 15.8;

 

напої – код 15.9;

 

 

{  Абзац підпункту 4 пункту 5 виключено на підставі Постанови

КМ N 1433 ( 1433-2009-п ) від 23.12.2009 }

 

 

5) вироби текстильної та швейної промисловості:

 

тканини текстильні* – код 17.2;

 

вироби з текстилю* – код 17.4;

 

полотна трикотажні машинного чи ручного в’язання* – код 17.6;

 

вироби трикотажні машинного чи ручного в’язання* – код 17.7;

 

одяг шкіряний* – код 18.1;

 

одяг робочий – код 18.21;

 

білизна спідня – код 18.23;

 

одяг дитячий трикотажний – код 18.24.11;

 

костюми спортивні   та   інші   види   одягу   трикотажні*  –

код 18.24.12;

 

одяг дитячий з тканин – код 18.24.21;

 

костюми спортивні  та  інші   види   одягу   з   тканини*   –

код 18.24.22;

 

одяг хутряний* – код 18.30.12;

 

хутро штучне та вироби з нього* – код 18.30.13;

 

—————-

*  До  суб’єктів  господарювання  з  високим  ступенем ризику

належать   суб’єкти,   що   провадять  господарську  діяльність  з

виробництва,  випуску  і  реалізації  продукції  (виконання робіт,

надання  послуг)  для  дітей;  {  Підпункт  5  пункту  5 доповнено

виноскою  згідно  з  Постановою  КМ  N  1433  (  1433-2009-п ) від

23.12.2009 }

{   Підпункт   5   пункту   5  в  редакції  Постанови  КМ  N  1433

( 1433-2009-п ) від 23.12.2009 }

 

6) шкіра, вироби шкіряні дорожні та шкіряне взуття:

 

вироби шкіряні галантерейні та дорожні* – код 19.2;

 

взуття* – 19.3;

 

—————-

*  До  суб’єктів  господарювання  з  високим  ступенем ризику

належать   суб’єкти,   що   провадять  господарську  діяльність  з

виробництва,  випуску  і  реалізації  продукції  (виконання робіт,

надання  послуг)  для  дітей;  {  Підпункт  6  пункту  5 доповнено

виноскою  згідно  з  Постановою  КМ  N  1433  (  1433-2009-п ) від

23.12.2009 }

{   Підпункт   6   пункту   5  в  редакції  Постанови  КМ  N  1433

( 1433-2009-п ) від 23.12.2009 }

 

 

{  Підпункт  7  пункту  5  виключено на підставі Постанови КМ

N 1433 ( 1433-2009-п ) від 23.12.2009 }

 

 

8) продукція  целюлозно-паперової  промисловості,  продукція

друкована:

 

вироби з паперу та картону – код 21.2;

 

продукція друкована* – код 22.1;

 

—————-

*  До  суб’єктів  господарювання  з  високим  ступенем ризику

належать   суб’єкти,   що   провадять  господарську  діяльність  з

виробництва,  випуску  і  реалізації  продукції  (виконання робіт,

надання  послуг)  для  дітей;  {  Підпункт  8  пункту  5 доповнено

виноскою  згідно  з  Постановою  КМ  N  1433  (  1433-2009-п ) від

23.12.2009 }

{   Підпункт   8   пункту   5  в  редакції  Постанови  КМ  N  1433

( 1433-2009-п ) від 23.12.2009 }

 

9) кокс, продукція нафтопереробки:

 

коксопродукти – код 23.1;

 

продукти нафтопереробки – код 23.2;

 

10) продукція хімічна:

 

продукція хімічна основна – код 24.1;

 

продукти агрохімічні – код 24.2;

 

фарби, лаки, добавки друкарських фарб – код 24.3;

 

мило, парфуми та засоби догляду – код 24.5;

 

продукти хімічні інші – код 24.6;

 

волокна штучні та синтетичні – 24.7;

 

 

{  Підпункт  11  пункту  5 виключено на підставі Постанови КМ

N 1433 ( 1433-2009-п ) від 23.12.2009 }

 

 

{  Підпункт  12  пункту  5 виключено на підставі Постанови КМ

N 1433 ( 1433-2009-п ) від 23.12.2009 }

 

 

{  Підпункт  13  пункту  5 виключено на підставі Постанови КМ

N 1433 ( 1433-2009-п ) від 23.12.2009 }

 

 

{  Підпункт  14  пункту  5 виключено на підставі Постанови КМ

N 1433 ( 1433-2009-п ) від 23.12.2009 }

 

 

15) устаткування електричне та електронне:

 

апаратура для трансляції та ретрансляції передач – код 32.2;

 

устаткування медичне, хірургічне та ортопедичне – код 33.1;

 

апаратура контрольно-вимірювальна – код 33.2;

{   Підпункт   15   пункту  5  в  редакції  Постанови  КМ  N  1433

( 1433-2009-п ) від 23.12.2009 }

 

 

{  Підпункт  16  пункту  5 виключено на підставі Постанови КМ

N 1433 ( 1433-2009-п ) від 23.12.2009 }

 

 

17) продукція промислова інша:

 

меблі – код 36.1;

 

 

{  Абзац  третій  підпункту 17 пункту 5 виключено на підставі

Постанови КМ N 1433 ( 1433-2009-п ) від 23.12.2009 }

 

 

вироби спортивні – код 36.3;

 

ігри та іграшки – код 36.4.

 

 

{  Підпункт  18  пункту  5 виключено на підставі Постанови КМ

N 1433 ( 1433-2009-п ) від 23.12.2009 }

 

 

{  Підпункт  19  пункту  5 виключено на підставі Постанови КМ

N 1433 ( 1433-2009-п ) від 23.12.2009 }

 

 

{  Підпункт  20  пункту  5 виключено на підставі Постанови КМ

N 1433 ( 1433-2009-п ) від 23.12.2009 }

 

 

{  Підпункт  21  пункту  5 виключено на підставі Постанови КМ

N 1433 ( 1433-2009-п ) від 23.12.2009 }

 

 

6. До  суб’єктів  господарювання  із середнім ступенем ризику

належать  суб’єкти,  що  провадять   господарську   діяльність   з

виробництва,  випуску  і  реалізації  продукції  (виконання робіт,

надання  послуг),  види  якої  визначені  у   ДКПП  ( v3822217-97,

v5822217-97 ) за такими кодами:

 

1) продукція промислова інша:

 

 

{  Абзац  другий  підпункту  1 пункту 6 виключено на підставі

Постанови КМ N 1433 ( 1433-2009-п ) від 23.12.2009 }

 

 

продукція обробки металевих відходів – код 37.1;

 

продукція обробки неметалевих відходів – код 37.2;

 

2) продукція добувної промисловості:

 

сіль – код 14.4;

{   Підпункт   2   пункту   6  в  редакції  Постанови  КМ  N  1433

( 1433-2009-п ) від 23.12.2009 }

 

3) деревина та вироби з неї:

 

деревина пиляна, стругана чи просочена – код 20.1;

 

панелі дерев’яні – код 20.2;

 

вироби столярні та теслярські – код 20.3;

 

тара дерев’яна – код 20.4;

 

вироби з  деревини  інші,  вироби  з корку,  вироби плетені –

код 20.5;

{   Підпункт   3   пункту   6  в  редакції  Постанови  КМ  N  1433

( 1433-2009-п ) від 23.12.2009 }

 

4) вироби гумові та пластмасові код 25.1 і 25.2;

{  Пункт  6  доповнено  підпунктом 4 згідно з Постановою КМ N 1433

( 1433-2009-п ) від 23.12.2009 }

 

5) вироби мінеральні неметалеві інші:

 

черепиця та плитка керамічна – код 26.3;

 

цегла, блоки  та  будівельні  вироби  з  випаленої  глини   –

код 26.4;

 

цемент, вапно та гіпс будівельний – код 26.5;

 

вироби з бетону будівельні – код 26.6;

 

вироби з каменю – код 26.7;

 

вироби мінеральні різні – код 26.8;

{  Пункт  6  доповнено  підпунктом 5 згідно з Постановою КМ N 1433

( 1433-2009-п ) від 23.12.2009 }

 

6) устаткування транспортне:

 

корпуси та причепи автомобілів – 34.2.

{  Пункт  6  доповнено  підпунктом 6 згідно з Постановою КМ N 1433

( 1433-2009-п ) від 23.12.2009 }

 

7. До  суб’єктів  господарювання  з незначним ступенем ризику

належать  суб’єкти,  що  провадять   господарську   діяльність   з

виробництва,  випуску  і  реалізації  продукції  (виконання робіт,

надання послуг),  види  якої  визначені  у ДКПП ( v5822217-97 ) за

такими кодами:

 

1)  метали основні та металеві вироби, виготовлені заводським

способом: продукція чорної металургії – код 27.1;

 

труби та трубопроводи – код 27.2;

 

вироби перероблення сталі – код 27.3;

 

метали кольорові – код 27.4;

 

литво – код 27.5;

 

конструкції металеві для будівництва – код 28.1;

 

котли нагрівальні – код 28.3;

 

вироби ножові,  інструменти  та  вироби  металеві  загального

призначення – код 28.6;

 

вироби металеві інші – код 28.7;

{   Підпункт   1   пункту   7  в  редакції  Постанови  КМ  N  1433

( 1433-2009-п ) від 23.12.2009 }

 

2) машини та устаткування:

 

устаткування механічне – код 29.1;

 

машини загального призначення – код 29.2;

 

машини сільськогосподарські – код 29.3;

 

верстати – код 29.4;

 

машини та  устаткування  для  металургійної  промисловості  –

код 29.5;

 

прилади побутові – 29.7;

{   Підпункт   2   пункту   7  в  редакції  Постанови  КМ  N  1433

( 1433-2009-п ) від 23.12.2009 }

 

3) устаткування електричне та електронне:

 

машини конторські та електронно-обчислювальні – код 30.0;

 

двигуни, генератори та трансформатори – код 31.1;

 

апаратура електророзподільна та контрольна – код 31.2;

 

провід та кабель ізольований – код 31.3;

 

акумулятори та батареї електричні – код 31.4;

 

лампи електричні та устаткування освітлювальне – код 31.5;

 

устаткування електричне інше – код 31.6;

 

компоненти електронні – код 32.1;

 

апаратура приймальна, записувальна та для відтворювання звуку

і зображення – код 32.3;

 

устаткування для     керування    технологічними    процесами

автоматизоване – код 33.3;

 

устаткування оптичне та фотографічне – код 33.4;

{  Пункт  7  доповнено  підпунктом 3 згідно з Постановою КМ N 1433

( 1433-2009-п ) від 23.12.2009 }

 

4) устаткування транспортне:

 

автомобілі – код 34.1;

 

устаткування автомобільне – 34.3;

 

продукція суднобудування – код 35.1;

 

локомотиви залізничні,  трамвайні та рейковий рухомий склад –

код 35.2;

 

мотоцикли та велосипеди – код 35.4;

 

устаткування транспортне,  не  введене  в  інші угруповання –

код 35.5.

{  Пункт  7  доповнено  підпунктом 4 згідно з Постановою КМ N 1433

( 1433-2009-п ) від 23.12.2009 }

 

8. Планові   заходи   державного   нагляду   (контролю)    за

господарською  діяльністю,  пов’язаною з виробництвом,  випуском і

реалізацією  продукції  (виконанням   робіт,   наданням   послуг),

суб’єктів  господарювання  здійснюються  в установленому порядку з

такою періодичністю:

 

з високим ступенем ризику – не частіше ніж один раз на рік;

 

з середнім ступенем ризику – не частіше ніж один раз  на  два

роки;

 

з незначним  ступенем ризику – не частіше ніж один раз на три

роки.