Регулювання тарифів на житлово-комунальні послуги та питання їх оплати

Головне управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області постійно нагадує всім суб’єктам господарювання про необхідність дотримання чинних норм державного регулювання цін (тарифів), тому що державне регулювання цін є одним із інструментів захисту інтересів держави та захисту її громадян.

Роль держави в процесі формування ціни має подвійний характер. З одного боку вона виступає як один із суб’єктів ціноутворення. З іншого боку – як контролюючий та регулюючий орган.

Основні засади цінової політики і регулювання відносин, що виникають у процесі формування, встановлення та застосування цін, а також здійснення державного контролю (нагляду) у сфері ціноутворення врегульовує Закон України «Про ціни і ціноутворення».

Державне регулювання цін здійснюється Кабінетом Міністрів України, органами виконавчої влади, державними колегіальними органами та органами місцевого самоврядування відповідно до їх повноважень.

Відносини, що виникають в процесі надання та споживання житлово-комунальних послуг регулює  Закон України «Про житлово-комунальні послуги». Згідно цього Закону до житлово-комунальних послуг належать:

житлова послуга – послуга з управління багатоквартирним будинком. Ціна на цю послугу встановлюється договором про надання послуг з управління багатоквартирним будинком з розрахунку на один квадратний метр загальної площі житлового або нежитлового приміщення, якщо інше не визначено договором про надання послуг з управління багатоквартирним будинком.

комунальні послуги – послуги з постачання та розподілу природного газу, постачання та розподілу електричної енергії, постачання теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого водопостачання, централізованого водовідведення, управління побутовими відходами.

На сьогодні повноваження щодо встановлення тарифів на комунальні послуги мають Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП) та органи місцевого самоврядування. НКРЕКП встановлює тарифи на комунальні послуги тим суб’єктам природних монополій та суб’єктам господарювання на суміжних ринках, ліцензування діяльності яких вона здійснює. У свою чергу, органи місцевого самоврядування встановлюють тарифи на комунальні послуги для решти підприємств, які не є ліцензіатами НКРЕКП.

Окремо необхідно звернути увагу на плату за абонентське обслуговування у розрахунку на одного абонента для комунальних послуг.

Абонентська плата – це щомісячний фіксований платіж, що включає в себе витрати підприємства, пов’язані з укладанням договорів, здійсненням розподілу обсягу спожитих послуг між споживачами, нарахуванням та стягненням плати за спожиті комунальні послуги, формуванням та друком платіжних квитанцій тощо.

Плата за абонентське обслуговування розраховується та нараховується по кожній комунальній послузі окремо.  Розмір абонентської плати не залежить від кількісних показників спожитих комунальних  послуг.

Законом України від 03.12.2020 № 1060 «Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань у сфері надання житлово-комунальних послуг» не передбачено розроблення та затвердження методики розрахунку плати за абонентське обслуговування, тому виконавець комунальної послуги самостійно визначає розмір плати за абонентське обслуговування, враховуючи граничний розмір та складові витрат, встановлені постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 808 «Про встановлення граничного розміру плати за абонентське обслуговування у розрахунку на одного абонента для комунальних послуг, що надаються споживачам за індивідуальними договорами про надання комунальних послуг або за індивідуальними договорами з обслуговуванням внутрішньо будинкових систем про надання комунальних послуг».

Принагідно нагадати, що Закон України «Про житлово-комунальні послуг» не зазнав змін протягом дії режиму воєнного стану. Даний Закон визначає надання житлово-комунальних послуг виключно на договірних засадах, а одним з обов’язків споживача є сплата наданих житлово-комунальних послуг за цінами/тарифами, встановленими відповідно до законодавства, у строки, встановлені відповідними договорами.

Разом з тим, в умовах воєнного стану Кабінет Міністрів України постановою від 5 березня 2022 року №206 «Деякі питання оплати житлово-комунальних послуг в період воєнного стану» заборонив:

  • нараховувати та стягувати неустойку (штрафи, пеню), інфляційні нарахування, проценти річні, нараховані на заборгованість, утворену за несвоєчасне та/або неповне внесення населенням плати за житлово-комунальні послуги;
  • припиняти/зупиняти надання житлово-комунальних послуг населенню у разі їх несплати або оплати не в повному обсязі. Така заборона діятиме до припинення чи скасування воєнного стану в Україні.

Отже, у період дії воєнного стану забороняється припинення/зупинення надання житлово-комунальних послуг населенню у разі їх несплати або оплати не в повному обсязі, пеня та штрафи не нараховуватимуться. Але, воєнний стан не звільняє громадян України від сплати за комунальні послуги.

У разі виникнення питань щодо правомірності формування, встановлення та застосування державних регульованих цін та тарифів, рекомендуємо звертатись до Головного управління Держпродспоживслужби у Миколаївській області за допомогою та роз’ясненнями за адресою: пр-т Центральний, 288, м. Миколаїв, 54003, або на електронну пошту e-mail: dpssmykolayiv@dpssmk.gov.ua