Реалізація прав і свобод людини і громадянина між громадянином України, незалежно від місця його перебування, іноземцем чи особою без громадянства, які перебувають на території України, та органами державної влади, органами місцевого самоврядування та їх посадовими і службовими особами

Конституція України гарантує громадянам України, громадянам інших держав та особам без громадянства, які законно перебувають на території України, право на  життя, право на свободу та особисту недоторканість, свобода пересування, право на повагу до гідності, право на вільний розвиток своєї особистості, недоторканість житла, таємниця комунікації, право на недоторканість особистого життя,  право на недоторканість сімейного життя, право на свободу світогляду і віросповідання, свободу думки і слова.

Кожна і кожен має право звертатися за захистом своїх прав і свобод, оскаржуючи неправомірні дії стосовно себе до органів державної влади, органів місцевого самоврядування (в міські, сільські, селищні ради) відповідно до сфери діяльності посадових і службових осіб, які порушують їх конституційні права і свободи, а також до суду.

В умовах військового стану актуального значення набуває захист цивільних осіб, які постраждали внаслідок війни Російської Федерації проти України, наприклад, у разі: порушення строків та розмірів соціальних виплат, порядку  або неправомірної відмови надання послуг.

Процедуру практичної реалізації права громадянами на оскарження дій чи бездіяльності посадових осіб, державних і громадських органів передбачено Законом України «Про звернення громадян», яким визначено вимоги до заяв і звернень, порядок і строки їх розгляду, а також підстави і порядок оскарження результатів розгляду.

Так, відповідно до вказаного Закону, громадяни мають право звернутися до органів державної влади, місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, медіа, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов’язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення.

Якщо посадові  та службові особи органів виконавчої влади, відповідальні за усунення фактів порушень законодавства, не реагують на звернення особи або протиправно їй відмовили, законодавством України передбачено механізм оскарження протиправних дій та/або бездіяльності шляхом звернення до вище стоячих органів  влади або до суду.

Парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина та захист прав кожного на території України і в межах її юрисдикції на постійній основі також здійснює Уповноважений Верховної Ради України з прав людини.

Звернення до Уповноваженого є одним із дієвих та результативних способів поновити порушене право громадян, передбачених законодавством України.

Коли варто звертатися до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, напрями діяльності Уповноваженого, обов’язкові реквізити та інформація, які необхідно зазначити в тексті звернення, інша важлива інформація для підвищення обізнаності населення щодо діяльності Уповноваженого в презентації Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, що додається.