Прийом документів

Документи, які має надати власник при:

І. Реєстрації машин

Трактори та комбайни реєструються протягом семи днів на підставі заяви власника або уповноваженої ним особи (форма заяви в Наказі Мінагрополітики від 16.07.2009 № 504).

  Форми заяв:

– для юридичних осіб

– для фізичних осіб

  До заяви додаються:

1) документи, що підтверджують право власності або правомірність використання машини;

2) копії паспорта та картки фізичної особи – платника податків про присвоєння ідентифікаційного номера Державного реєстру фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платників (для фізичної особи);

3) документ, що посвідчує особу представника власника та його повноваження (у разі потреби);

4) свідоцтво про реєстрацію машини з відміткою про її зняття з обліку попереднім власником (якщо машина перебувала в експлуатації та була зареєстрована в інспекції чи іншому державному органі);

5) договір куплі-продажу, акт приймання передачі

6) митна декларація на паперовому носії або її копія, засвідчена в установленому порядку – для машин, що ввезені на митну територію України та реєструються вперше;

7) висновок спеціаліста;

8) сертифікат відповідності  затвердженного типу (оформлений виробником або його уповноваженим представником на підставі сертифіката затвердження типу) .

9) довідки про включення до ЄДРПОУ або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (для підтвердження правильності найменування власника, його адреси та ідентифікаційного коду).

Власник зобов’язаний зареєструвати машину протягом 10 діб після придбання, митного оформлення або виникнення інших обставин.

Нові машини,які не зареєстровані, реєструються після їх огляду державними інспекторами за місцем їх реєстрації

  У реєстрації машини може бути відмовлено:

1) машина не знята з обліку попереднім власником чи іншому державному органі, за винятком випадків, передбачених законодавством;

2) не має ідентифікаційного номера;

3) документи подано не в повному обсязі;

4) викладено іноземною мовою без додатка засвідченого в установленому порядку перекладу на державну мову, копії яких не засвідчені в установленому порядку;

5) оформлено з іншими порушеннями закону;

6) у висновку спеціаліста зазначено, що на машині знищені або підроблені, або сфальсифіковані ідентифікаційні номери складових частин (вузлів і агрегатів) машини ввезені на територію України без відповідного їх митного оформлення або із сфальсифікованими документами митного оформлення, про що зазначено у висновку спеціаліста.

ІІ. Знятті з обліку машин

  Документи, необхідні для зняття машини з обліку в зв’язку з відчуженням (реалізацією):

 1. Заява.
 2. Документ, що посвідчує особу представника власника та його повноваження (у разі потреби) – паспорт, довіреність.
 3. Свідоцтво про реєстрацію машини.
 4. Рішення уповноваженого органу управління власника про зняття машини з обліку (протокол зборів засновників, правління, наказ директора тощо в межах компетенції). Для підтвердження компетенції органу надається копія статуту, засвідчена в установленому порядку.
 5. Копія згоди або дозволу на зняття машини з обліку відповідного суб’єкта управління майном(для державних та комунальних підприємств).
 6. Письмова згода співвласників на зняття машини з обліку, що засвідчується в установленому порядку (для зняття з обліку машини, зареєстрованої з урахуванням підпункту 1 пункту 8 Порядку).
 7. Рішення загальних зборів колективного сільськогосподарського підприємства про зняття машини з обліку (для зняття з обліку машини, зареєстрованої з урахуванням підпункту 2 пункту 8 цього Порядку).
 8. Засвідчене в установленому порядку рішення власника або суду про ліквідацію юридичної особи (для зняття з обліку машини у зв’язку з ліквідацією юридичної особи).
 9. Висновок спеціаліста з проведення обстеження машини на відповідність ідентифікаційних номерів і супровідних документів на предмет фальсифікації.
 10. Довідки про включення до ЄДРПОУ або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (для підтвердження правильності найменування власника, його адреси та ідентифікаційного коду).
 11. Витяг з реєстру обтяжень нерухомого майна.

У разі зняття з обліку машини у зв’язку з відчуженням номерний знак власник здає до відповідного відділу Головного управління. У свідоцтві про реєстрацію машини робиться запис “Знято з обліку для реалізації”.

Для транспортування знятої з обліку машини відділ Головного управління видає номерний знак “Транзит”.

ІІІ. Отриманні посвідчення на право керування тракторами та іншими машинами

Посвідчення видається особі, яка пройшла медичний огляд у порядку, встановленому МОЗ, а також професійну підготовку, перепідготовку або підвищення кваліфікації відповідно до навчальних планів і програм та склала теоретичний і практичний іспити екзаменаційній комісії.
Під час теоретичного іспиту перевіряються знання правил дорожнього руху і правил технічної експлуатації машин.

Під час практичного іспиту перевіряються навички керування машинами тих категорій, які заявлені для отримання посвідчення.

  Для складання теоретичного і практичного іспиту та отримання посвідчення тракториста-машиніста до інспекції подаються такі документи:

 • заява від особи ;
 • диплом кваліфікованого робітника або свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації;
 • медична довідка встановленого зразка про придатність до керування машинами;
 • дві фотокартки розміром 3 x 4 сантиметри, що відповідає віку особи на момент одержання нею посвідчення;
 • копія картки фізичної особи – платника податків про присвоєння ідентифікаційного номера Державного реєстру фізичних осіб платників податків та інших обов’язкових платежів.

Крім зазначених документів до екзаменаційної комісії подається документ, що посвідчує особу, а для одержання дозволу на право керування машинами інших категорій також посвідчення тракториста-машиніста.

Якщо особа не склала теоретичного або практичного іспиту, то нове посвідчення їй не видається, а попереднє вилучається, і повторний іспит призначається не раніш як через 10 днів.